DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 11 APRIL 2021

VÄDER
Morgonen inleddes med relativt svaga vindar och god sikt, dock med en himmel med ett heltäckande molnskikt. Det började regna vid 10-tiden och sikten försämrades en del och man såg inte in till Onsalalandet. Regnet fortsatte hela dagen och upphörde inte förrän på småtimmarna den 12 april.

Min temp: +1,9°C kl. 14. Max temp: +4,4°C kl. 10.

02:00: SV 2,7 m/s, byvind 3,4 m/s, +3,9°C, vattenstånd -3 cm.
08:00: 0 4,9 m/s, byvind 6,1 m/s, +3,7°C, vattenstånd -4 cm.
14:00: NO 10,0 m/s, byvind 12,3 m/s, +1,9°C, vattenstånd -29 cm.
20:00: O 8,7 m/s, byvind 11,8 m/s, + 2,4°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:16 och ner 20:12.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
17 nät 05:15-06:15 och 24 nät 06:15-10:15 (113 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Fröfällan i Kausan 06:15-11:15 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sjöorre: 19 ex sträckte söderut V om ön under förmiddagen.
Sillgrissla: 6 ex sydsträckande V om ön.
Smålom: Ett ex sydsträckande V om ön under morgonen.
Havssula: Ca 10 ex förbiflygande under dagen.
Svart kråka: Två ex förbiflygande över ön under förmiddagen.
Steglits: Den hördes överflygande i fyrområdet under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
62 individer av 7 arter:
Gransångare 8, kungsfågel 15, gärdsmyg 28, rödhake 8, järnsparv 1, bofink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 188 och i år totalt till 925.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gransångare med en fransk ring (Museum Paris).
Ytterligare en främmande kontroll verkar en gärdsmyg utgöra med en svensk ring som inte var vår.
Vidare en egen kontroll av en hane skärpiplärka som märktes som en årsunge (1K) 8 juli 2017.
Dessutom en egen kontroll av en gärdsmyg märkt som årsunge (1K) 30 okt 2020 och som av följande kontroller tydligen visat sig vara en övervintrare på Nidingen.
I övrigt gjordes följande korttidskontroller: Kungsfågel 1, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 2 och järnsparv 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Äntligen fick vi bättre nätfångstväder och vi kunde ha uppe 24 nät under morgontimmarna innan det började regna vid 10-tiden. Trots de goda fångstförutsättningarna var det inte så många nya tättingar som hittade till Nidingen, men vi fick i alla fall nymärkt ett drygt 60-tal av de vanligaste arterna så här års med gärdsmyg i topp.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.