DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 10 APRIL 2021

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt under dagen, dock drev en del små Cumulusmoln in mot kusten västerifrån till och från. Ganska god sikt men lite dis över kusten, dock något klarnande under eftermiddagen.   

Min temp: +2,7°C kl. 05. Max temp: +9,0°C kl. 15.

02:00: VSV 10,7 m/s, byvind 15,2 m/s, +3,1°C, vattenstånd +30 cm.

08:00: V 11,1 m/s, byvind 14,2 m/s, +4,2°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: V 4,8 m/s, byvind 8,7 m/s, +8,8°C, vattenstånd +12 cm.

20:00: V 5,7 m/s, byvind 6,9 m/s, + 5,7°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:19 och ner 20:10.

PERSONAL

Ny personal, Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng och Aleksandar Azaric, anlände vid 15-tiden. Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Susanna Gustavsson lämnade oss vid 16-tiden. Anette och Uno Unger stannar kvar tills vidare. Tommy Järås skötte personaltransporten till och från Nidingen med fågelstationens båt.

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga den hårda blåsten.

23 burar i Kausan 06:30-10:30 samt 17:00-19:30 (150 burtimmar).

Fröfällan i Kausan 06:30-10:30 samt 17:30-19:30  (6 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER           

Vitkindad gås: En flock på 38 passerade på lite höjd strax N om Nidingen 08:21 och nästa flock på 35 sträckte förbi 09:12.

Sjöorre: 198 ex sträckte söderut V om ön under förmiddagen.

Fisktärna: Ett ex sträckte österut längs nordstranden och tvärade över ön borta vid Kruthuset vid 09:20-tiden. Årets första för Nidingen.

Storlabb: Ett ex passerade söderut ute vid horisonten V om Nidingen 08:37.

Sillgrissla: 45 ex sydsträckande V om ön, ett flertal i sommardräkt.

Tordmule: Ett ex passerade mot N över Klockfotsrevet 19:14.

Smålom: 3 ex sydsträckande V om ön under morgonen.

Stormfågel: Vardera ett ex sträckte söderut 07:15 resp. 09:06 samt ett ex sträckte norrut 07:45.

Havssula:Ca 100 ex (grovt uppskattat) sträckte söderut under förmiddagen.

Havsörn: En äldre fågel med vit stjärt (typ 5K+) kom från kusten och flög ett varv över Ostudden innan det åter försvann mot kusten i ostsydostlig riktning. Andra fyndet av arten på Nidingen i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Skärsnäppa 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 126 och i år totalt till 863.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller, dels av två skärsnäppor märkta som 3K+ tidigare i vår, dels ett ex som märktes som 2K den 26 april 2018.

UPPDRAGSARBETE

Städning och tömning av gästtoan, sophantering och strandstädning.

ÖVRIGT

Den hårda vinden under morgon-förmiddag omöjliggjorde även idag nätfångst. Burfångst och fröfällefångst bedrevs först bara under några timmar på förmiddagen men åter igen under tiden 17:00-19:30.

Dagens överraskning var förstås besöket av en äldre havsörn som delar av den nya personalen så förtjänstfullt upptäckte och kunde peka ut för oss övriga.

VID DATORN  

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.