DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 12 APRIL 2021

VÄDER
Dagen påbörjades med en mulen morgon och friska västliga vindar. Efter hand klarnade det och mitt på dagen var det övervägande molnfritt. Vid 15-tiden tätnade molntäcket en del och runt om ön sågs några bymoln, men därefter åter delvis uppklarnande för att åter producera några bymoln under kvällen. Nidingen fick lite regnstänk när bymolnen passerade.

Min temp: +3,3°C kl. 05. Max temp: +6,3°C kl. 17.

02:00: VNV 4,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +3,5°C, vattenstånd +4 cm.
08:00: V 8,4 m/s, byvind 11,7 m/s, +3,6°C, vattenstånd +15 cm.
14:00: SV 7,1 m/s, byvind 11,1 m/s, +6,0°C, vattenstånd -4 cm.
20:00: SV 8,8 m/s, byvind 12,9 m/s, + 5,0°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:13 och ner 20:14.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
12 nät 06:00-12:00 (72 nättimmar).
23 burar på tångvallen i södra delen av Kausan 18:15-19:45 (34,5 burtimmar).
Fröfällan i Kausan 06:30-19:30 (13 fröfälletimmar).
Det dåliga 6-metersnätet 1B byttes ut med ett nytt. Dessutom lagade Eva förtjänstfullt den trasiga övervåden på nät 13B.

OBSERVATIONER
Fisktärna: Vid 19-tiden kom en flock på 6 tärnor från kusten och flög runt i Kausan innan de landade på Västudden. Efter en stund flyttade de sig ut till Klockfotsrevet, där vi förutom det typiskt kortstjärtade utseendet lade märke till de förhållandevis långa tarserna.
Sillgrissla: Ca 20 ex.
Tordmule: Ett ex flög västerut längs Nordstranden tillsammans med två sillgrisslor vid 07-tiden. Någon timma senare sågs ett ex på sydstäck utanför Västudden.
Havssula: Ca 35 ex höll till runt ön och förutom en subad (4K+?) var övriga utfärgade.
Dubbeltrast: Den rastade på Västudden och i fyrområdet och sågs vid flera tillfällen under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 1, taltrast 1, rödhake 2, järnsparv 1 och bofink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 195 och i år totalt till 932.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Avläsning av färgringar på 8 silltrutar och en gråtrut.
Idag gjordes bara följande korttidskontroller: Gärdsmyg 2, rödhake 4 och järnsparv 3.

UPPDRAGSARBETE
Anette städade västra gamla fyren (1 tim).

ÖVRIGT
Nätfångsten missgynnades åter av kraftiga västliga vindar. Det blev bara 7 nymärkningar gentemot 9 egna kontroller, vilket visar den för tillfället dåliga omsättningen på flyttande tättingar.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.