DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 APRIL 2021

VÄDER
Växlande molnighet från gryningen som tidvis utvecklade sig till bymoln med både regnskurar och hagelbyar. Detta väderscenario höll i sig till 13-tiden. Därefter helmulet fram till 15-tiden då det efter ca 30 minuter blev molnfritt över havet med endast en del Cumulusmoln över fastlandet. Mycket god sikt under eftermiddagen.

Min temp: +2,4°C kl. 07. Max temp: +6,0°C kl. 18.

02:00: SV 10,1 m/s, byvind 13,1 m/s, +4,1°C, vattenstånd +-0 cm.
08:00: VNV 8,2 m/s, byvind 10,4 m/s, +4,0°C, vattenstånd +13 cm.
14:00: NV 7,4 m/s, byvind 9,2 m/s, +5,3°C, vattenstånd +4 cm.
20:00: NV 8,7 m/s, byvind 10,0 m/s, + 5,3°C, vattenstånd +14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:11 och ner 20:16.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
14 nät 06:00-08:00, 21 nät 08:00-08:15 och 24 nät 08:15-12:30 (135 nättimmar).
23 burar på tångvallen i södra delen av Kausan 17:00-19:00 (46 burtimmar).
Fröfällan i Kausan 06:30-19:00 (12,5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sjöorre: Ca 100 ex sydsträckande.
Turkduva: Den upptäcktes vid eldningsplatsen vid 10-tiden och var kvar hela dagen i fyrområdet och innanför Kausan. Under en stor del av eftermiddagen tog den för sig av fågelfrön vid fröfällan. Första fyndet på Nidingen i år.
Myrspov: Ett ex, troligen en ad hane, sträckte mot NO utanför Nordstranden 09:10. Första fyndet på Nidingen i år.
Sillgrissla: Minst 5 ex sydsträckande.
Tordmule: Ett ex sträckte norrut vid 07-tiden.
Havssula: Ca 25 ex födosökte utanför ön.
Pilgrimsfalk: En ad hona jagade skärsnäppor på ön från 10:45. När den inte jagade satt den till och från högst upp på Lillelandsfyren, och sågs där senast 12:15.
Råka: 3 ex kom flygande österifrån vid 07-tiden varav två ex rastade längst ut på Västudden, medan den tredje såg ut att fortsätta västerut över havet.
Björktrast: Den slet sig ur ett fångstnät vid Kruthuset under förmiddagen och sågs även i fyrområdet strax därefter. Första fyndet på Nidingen i år.
Stenskvätta: En hane höll till i Kausan större delen av dagen. Ny art för Nidingen i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
57 individer av 10 arter:
Turkduva 1, gransångare 6, kungsfågel 2, gärdsmyg 7, rödvingetrast 2, rödhake 33, järnsparv 2, bofink 2, bergfink 1 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 252 och i år totalt till 989.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Idag gjordes bara följande korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 2 och järnsparv 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens ”Projekt turkduva” lyckades. Eftersom dagens turkduva ganska snart fattade tycke för fågelfröna vid fröfällan modifierades denna så duvan skulle kunna ta sig in i fällan trots sin storlek. Vi förstorade två av fröfällans ingångar genom att rejält fördjupa ingångarna genom utgrävning. Till sist vågade duvan tränga sig in till fröfällans mitt som hade försetts med gott om frön. Efter en kort språngmarsch kunde stationschefen fösa in duvan i uttagsburen. Efter utplockning av duvan fördes den direkt till labbet för ringmärkning och sedan släpptes den vid Stora bryggan till hela personalens glädje.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.