DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 APRIL 2021

VÄDER
Gryningen var molnfri med nästan ingen vind efter en gnistrande klar natt. En del nattfrost på marken under morgonen. Mycket god sikt. Bleke på havet fram till 11-tiden. Från middagstid tornade det upp sig en hel del bymoln med vidhängande nederbörd inne över fastlandet, men molnigheten sträckte sig inte längre ut än tidvis i höjd med Nidingen.

Min temp: +3,1°C kl. 05. Max temp: +5,0°C kl. 00 och 09.

02:00: NNV 4,8 m/s, byvind 5,6 m/s, +4,9°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: NNO 1,1 m/s, byvind 2,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: VNV 5,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +8,0°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NNV 5,9 m/s, byvind 7,7 m/s, + 6,0°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:08 och ner 20:19.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
17 nät 05:15-06:15, 20 nät 06:15-07:15 och 24 nät 07:15-11:15 (133 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Fröfällan i Kausan 05:30-18:30 (13 fröfälletimmar).
Eva tog sig förtjänstfullt för att under några timmar städa och rensa förrådet i Brandskjulet.

OBSERVATIONER
Skedand: En hane rastade en stund vid SO-udden vid 18:15-tiden men flyttade sig snart till Kausan. Efter ca 15 minuter lyfte den igen och försvann mot S-SV över Klockfotsrevet. Första fyndet på Nidingen i år.
Sjöorre: Ca 600 ex sydsträckande (grovt uppskattat).
Tofsvipa: Ett ex rastade en stund på Klockfotsrevet under 07-tiden.
Sillgrissla: Ett ex låg N om ön vid 10-tiden.
Havssula: Ca 25 ex, sågs även vilande på vattnet när det var bleke på havet.
Sparvhök: Ett ex förbiflygande vid 10-tiden.
Pilgrimsfalk: En till ålder och kön ej bestämd fågel satt högst upp på Lillelandsfyren en stund på morgonen.
Steglits: De flög omkring i fyrområdet under morgonen och vid ett tillfälle satt 2 ex samtidigt i Strandoxeln.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
39 individer av 5 arter:
Gransångare 1, kungsfågel 8, gärdsmyg 7, rödhake 22 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 291 och i år totalt till 1028.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Avläsning av färgringmärkta silltrutar gav idag 8 ex.
En egen kontroll av skärpiplärka märkt som bounge 13 juni 2020 försågs idag med en färgringskombination.
En årsunge av gärdsmyg, som märktes 25 okt 2020 och som tydligen har övervintrat på ön, kontrollerades idag.
I övrigt gjordes bara följande korttidskontroller: Gärdsmyg 3, rödvingetrast 1 och järnsparv 3.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim). Anette iordningställde det lilla potatislandet (2 tim).

ÖVRIGT
Först idag noterades den första dagsbesökaren med egen båt sedan den 3 april.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.