DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 APRIL 2021

VÄDER
Åter en dag med ”vackert” väder. Svaga vindar under förmiddagen, god sikt och huvudsakligen molnfri himmel dominerade under dagen. Cumulus-moln av typ ”vackertvädersmoln” bildades till och från över fastlandet och i varierande grad även över kustnära delar av havet.

Min temp: +3,2°C kl. 06. Max temp: +10,3°C kl. 17.

02:00: NNO 3,0 m/s, byvind 5,5 m/s, +4,0°C, vattenstånd -17 cm.
08:00: NNO 2,5 m/s, byvind 4,1 m/s, +4,0°C, vattenstånd -10 cm.
14:00: NV 4,3 m/s, byvind 6,8 m/s, +9,2°C, vattenstånd -8 cm.
20:00: NNO 6,5 m/s, byvind 9,5 m/s, + 8,3°C, vattenstånd -14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:05 och ner 20:21.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
17 nät 05:15-06:15, 20 nät 06:15-07:15 och 24 nät 07:15-11:15 (133 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Fröfällan i Kausan 05:30-18:30 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Snatterand: Ett par födosökte bland strandstenarna N om Dammen under eftermiddagen. Förhoppningsvis är det Nidingens häckande par som har återvänt.
Bläsand: En hane sågs till och från under dagen vid bl.a. Hamnudden och SO-udden.
Kricka: En hane + två honor. De sågs först vid Hamnudden vid 07-tiden. Senare höll de mestadels till vid SO-udden.
Sjöorre: Minst 100 ex sydsträckande under morgonen.
Kentsk tärna: Två ex stod på en sten i Kausan under kvällen.
Havssula: Ca 5 ex.
Pilgrimsfalk: En ad hona sågs jagande över ön vid ett par tillfällen.
Steglits: Ett ex sågs vid Kruthuset vid middagstid.
Grönsiska: Ett ex sträckte österut över ön under eftermiddagen. Endast tredje fyndet på Nidingen i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 4 arter:
Gransångare 1, kungsfågel 7, gärdsmyg 4 och rödhake 23.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 326 och i år totalt till 1063.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Idag gjordes endast korttidskontroller av 3 järnsparvar.

UPPDRAGSARBETE
Underhåll av SMHI:s molnhöjdsmätare (0,5 tim).

ÖVRIGT
Två besökare under kvällen installerade sig inför natten i Brygghuset.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.