DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 APRIL 2021

VÄDER
Efter en klar natt blev det strålande solsken och mycket bra sikt större delen av dagen. Typiskt högtrycksväder.

Min temp: +3,8°C kl. 06. Max temp: +11,7°C kl. 16.

02:00: NO 4,1 m/s, byvind 5,7 m/s, +4,7°C, vattenstånd -12 cm.
08:00: NO 5,4 m/s, byvind 8,1 m/s, +5,1°C, vattenstånd -12 cm.
14:00: NV 5,4 m/s, byvind 7,3 m/s, +8,9°C, vattenstånd -8 cm.
20:00: NO 5,1 m/s, byvind 8,1 m/s, + 9,3°C, vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:03 och ner 20:23.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
17 nät 05:15-07:00 och 24 nät 07:00-13:00 (174 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Fröfällan i Kausan 05:30-17:30 (12 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Snatterand: Idag sågs öns snatterandpar födosökande på Playan strax O om Playastenen.
Bläsand: En hane sågs tillfälligt i Kausan under dagen.
Kricka: Ett par sågs vid ett tillfälle vid SO-udden.
Havssula: Minst 3 ex.
Sparvhök: En hona rastade tillfälligt under dagen.
Pilgrimsfalk: En falk jagade över Klockfotsrevet under morgonen. Troligen samma fågel som setts de senaste dagarna.
Svart rödstjärt: Troligen en 2K hona uppträdde i fyrområdet under förmiddagen. Den blev nätfångad vid Grindoxeln och vederbörligen ringmärkt. Dessutom rastade ytterligare ett honfärgat ex i fyrområdet.
Steglits: Ett ex flög österut över ön under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
70 individer av 9 arter:
Gransångare 5, kungsfågel 7, gärdsmyg 6, rödhake 47, svart rödstjärt 1, järnsparv 1, sädesärla 1, bergfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 396 och i år totalt till 1133.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en fjolårig (2K) rödhake med svensk ring kontrollerades under morgonen.
En skärpiplärka märkt som bounge på Nidingen 1 juni 2020 kontrollerades som en 2K hona efter nätfångst vid Kruthuset och den kunde nu färgringmärkas.
Vidare gjordes följande korttidskontroller: Gärdsmyg 3, järnsparv 1 och domherre 1.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
De två övernattande besökarna lämnade ön under förmiddagen. Dessutom ett kort dagsbesök av en person.
Tänk att det till sist blev så gott väder att den av Anette sedan tre veckor planerade klippningen utomhus av Unos vildväxande kalufs kunde genomföras. Tack Anette!

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.