DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 17 APRIL 2021

VÄDER
Mulet under efternatten och från gryningen. God sikt.
Under fm lättande molntäcke och mestadels soligt samtidigt som vinden vred till NO.
Det höga lufttrycket, kring 1027 hPa, verkar fortsätta ett tag till dock under långsam försvagning.
Under em avtog vinden, blev ONO och mojnade tillfälligt långa stunder.

Min temp: +6,8°C kl. 08. Max temp: +14,0°C kl. 16.

02:00: N 4,3 m/s, byvind 5,0 m/s, +7,5°C, vattenstånd -10 cm.
08:00: NNO 7,0 m/s, byvind 9,8 m/s, +6,8°C, vattenstånd -13 cm.
14:00: NO 7,7 m/s, byvind 9,6 m/s, +10,6°C, vattenstånd -4 cm.
20:00: NO 7,3 m/s, byvind 9,7 m/s, + 10,7°C, vattenstånd -11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:00 och ner 20:25.

PERSONAL
Sara Elg, Eva Mattsson, Anders Rönnäng, Aleksandar Azaric, Anette Unger och Uno Unger
avlöstes vid 11-tiden av Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson.
Dagens skeppare på fågelstationens båt var Fredrik Klingberg.

VERKSAMHET
17 nät 05:15-09:15 samt 11 nät 12:00-14:30 (95 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Fröfällan i Kausan 05:30-09:30 (4 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER:

SJÖORRE – 155 ex i sex flockar mot söder klockan 14:15-15:00.
Därefter inga flockar trots ganska bra bevakning till 17:45.

SKÄRSNÄPPA – minst 130 individer under em kring Hamnudden med omnejd.

SMÅLOM – ett ex SO 13:25 och en små-/storlom SO tjugo minuter senare.

HAVSSULA – en äldre sula sträckte mot norr 14:25 långt i väster.

RÅKA – en 2K rastade tillfälligt under em på Västudden. Drog i ett obevakat ögonblick.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
22 individer av 8 arter:
gransångare 2, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, rödvingetrast 1, rödhake 10, järnsparv 1, skärpiplärka 1 och bergfink 5.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 418 och i år totalt till 1155.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En ”gammal” vattenrall gick in i fröfällan i gryningen – müsli till frukost? Den hade ringmärkts 24 juli 2020 som 3K+ (vikt 139 g) och kontrollerats 12 november i höstas! Vid de två kontrollerna, då och nu, vägde den 137 g.
Vardera ett ex av gärdsmyg, järnsparv, rödhake och koltrast bokfördes som korttidskontroller.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). Sophantering (0,5 tim).

ÖVRIGT
TUMLARE – i det klassiska tumlarstråket NO om Nidingen sågs ett ex vid fyra tillfällen klockan 16:25-17:00.
Troligen minst två individer att döma av storleken.
Ön rundades av två kajaker under em.

VID DATORN
Uno Unger & Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.