DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 2 MAJ 2024

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 2 MAJ 2024

 

VÄDER

Friska vindar från ost. Mest klart men tidvis en del moln under dagen. God sikt från morgonen men lite värmedaller fram på dagen.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08; 0,0 mm under det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 11,6°C kl. 06. MAX TEMP: +20,5 kl. 14.

02:00: O 9,7 m/s, byvind 14,4 m/s, +12,5 °C, vattenstånd -2 cm.

08:00: O 7,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +12,4°C, vattenstånd -25 cm.

14:00: O 8,9 m/s, byvind 11,7 m/s, +20,5°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: O 10,5 m/s, byvind 12,6 m/s, +17,9°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 05:19 och ner 21:00.

PERSONAL

Dennis Kraft, Bo Slunge, Mats Alderus, Hans Boberg och Johnny Johansson.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:30-12:15. 209 nättimmar

10 burar 07:30-15:00. 75 burtimmar

Inrapportering i Fagel och korrekturläsning.

 

OBSERVATIONER

HORNUGGLA: Upptäcktes på eftermiddagen i buskarna vid fyren. Snurrade runt vid Kausan och satte sig vid hamnen

JORDUGGLA: Sträckte in från väster och gick möjligen ner längst i öster.

BACKSVALA: Första för året.

 

Tobisgrissla, göktyta, stenskvätta och nordlig gulärla blev nya märkarter.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
62 fåglar av 16 arter.

Tobisgrissla 1, skärsnäppa 1, göktyta 1, lövsångare 17, gransångare 6, svarthätta 3, ärtsångare 12, järnsparv 1, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 6, buskskvätta 1, stenskvätta 1, nordlig gulärla 1, trädpiplärka 2, gråsiska 1 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 139 och i år totalt 2 384. Tobisgrissla, göktyta, stenskvätta och gulärla (nordlig) blev nya märkarter för året. Under året har hittills 43 arter ringmärkts.

 

 

KONTROLLER

Fem korttidskontroller gjordes. En lövsångare, två rödhakar, en gransångare och en rörsångare.

Två skärsnäppor kontrollerades, märkta 4 april 2020 respektive 18 mars 2021.

Två egna skärpiplärkor kontrollerades också, båda 3+-fåglar. De var märkta 3 augusti 2021 respektive 15 juni 2022

 

UPPDRAGSARBETE

Transporterat bort skräp. Klippt gräs och byggt en ny ställning till regnmätaren.

 

ÖVRIGT

Magnus, Johan och Glenn kom ut vid tio för att hämta Dennis. De lämnade ön vid ett och tog med skräp som Dennis städat fram.

Bo tillverkade ett nytt stativ till regnmätaren. Johnny klippte gräs där behovet var störst.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Johnny Johansson