DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 MARS 2021

VÄDER
Måttlig till frisk Vind från sydväst vred över mot S och SO under dagen. Mest mulet och disigt. På em kom det regn i rätt måttlig om fattning. Kallt i vinden.

Min temp: +1,9°C klockan 19. Max temp: +4,7°C kl. 16.

01:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +4°C, vattenstånd +24cm.
07:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3°C, vattenstånd +24 cm.
13:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +3°C, vattenstånd +6 cm.
21:00: SO 8 m/s, byvind 11 m/s, + 2°C, vattenstånd +21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:34 och ner 18:10.

PERSONAL
Klockan 10:15 anlände personalen Dennis Kraft och Tommy Järås för att starta upp årets verksamhet. Lasse Hellberg skötte transporten och Uno Unger var med ut över dagen. Lasse och uno lämnade klockan 14.

VERKSAMHET
Alla nätplatser iordningställdes och försågs med nät och en ny nätplats iordningställdes för test. Elva nät var igång under en del av dagen.
Alla burar plockades fram ut Fotogenboden men inga ställdes upp för fångst.
Labbet ställdes i ordning för verksamhet.
7 nät klockan 12:00-13:00, 10 nät kl.13:00-15:00 och 11 nät 15:00-17:00 (49 nättimmar).
Ingen burfångst.

OBSERVATIONER
Kanadagås: Två par på ön.
Grågås: Två par på ön.
Gravand: En individ sedd.
Gräsand: Minst tio håller till i Kausan.
Ringduva: En rätt nyslagen och uppäten duva låg på Fyrplan.
Strandskata: Minst 15 på plats. Fem par avlästa.
Kustsnäppa: En i sällskap med skärsnäpporna.
Skärsnäppa: Minst 150.
Tretåig mås: Cirka 50 individer på plats. En stor del av dessa satt på sina boplatser under dagen men tidigt på eftermiddagen lämnade alla ön.
Fiskmås: Minst en gammal fågel på plats.
Gråtrut: Cirka 20.
Silltrut: Tio fåglar har redan återvänt till ön.
Tobisgrissla: Minst 200 runt än.
Toppskarv: Cirka tio noterade runt ön.
Pilgrimsfalk: En gammal fågel sedd på ön.
Hämpling: En noterad.
Snösparv: En liten flock om cirka 17 individer på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Koltrast 1
Järnsparv 2
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Egen kontroll av en koltrast, märkt som 1K oktober 2020 och en gärdsmyg märkt samma månad..

UPPDRAGSARBETE
Lasse startade upp pumpen och varmvattenberedarna så att vi nu har fungerande vatten i husen.

ÖVRIGT
Då har årets säsong kommit igång. Det blir det 42:a året som verksamheten bedrivs. Som vanligt är det spännande att komma ut efter vintern och se vad som har hänt med ön. I år var det bara små förändringar. Vintern har varit rätt stormfri så några större omlagringar av ön har inte skett. Det är bara den vanliga uppbyggnaden av tång längs öns stränder.
Många av våra häckfåglar är redan på plats och håller på att se till sina boplatser och revir. Däribland våra tretåiga måsar vars ljud redan hörs över ön.

Alltid lika skönt att vara här. Nu låter vi förväntningarna växa inför morgondagen.

VID DATORN
Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.