DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 MARS 2021

VÄDER
Kylig morgon med vindar från norr. Soligt hela f.m. Under e.m. mulnande från väster och sedan duggregn till och från. När vinden mojnade och vred mot väst var det lugnt, ”varmt” och skönt.

Min temp: +1,8°C klockan 02 och 06. Max temp: +6,8°C kl. 13.

01:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +2°C, vattenstånd +25cm.
07:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +2°C, vattenstånd +43 cm.
13:00:V 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,8°C, vattenstånd +28 cm.
21:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, + 4°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:32 och ner 18:12.

PERSONAL
Dennis Kraft och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät klockan 05:45-11:00, (139 nättimmar).
16 burar i Kausan 07:30-11:45, 24 burar 11:45-20:30. 12 burar Playan 12:45-20:30.(373 burtim)
Avläsning av tretåiga måsar. Även några avlästa skärsnäppor och skärpiplärkor.

OBSERVATIONER
Grågås: Tre par ihop mitt på svacken.
Kustsnäppa: Ett ex höll till i Kausan idag också och ringmärktes
Skärsnäppa: Minst 150.
Tretåig mås: Minst 60 individer på plats. Det tog tid innan de flög upp på sina boplatser, de låg först samlade på vattnet i några timmar. De som häckar på fyrarna låg på sydsidan och de som är skylten låg på nordsidan.
Fiskmås: Idag kom ett större antal. Ca 50 som fiskade norr ön.
Pilgrimsfalk: En gammal fågel även idag. En kort stund under tidig morgon.
Vinterhämpling: Tre ex satt o kvittrade i Kruthusoxeln.
Snösparv: 15 ex kring dammen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 individer av 4 arter:
Kustsnäppa 1, Skärsnäppa 5, Koltrast 4 och Blåmes 1 ex.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 14 och i år totalt till 14.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Drygt 20 avlästa tretåiga måsar, bl.a. ”gamlingen” som snart är 28 år, alltså född 1993. Tre av förra årets häckande koltrasthanar har kontrollerats idag. Två fastnade samtidigt i nät efter revirstrid vid hönshuset. En järnsparv, två blåmesar och fyra övervintrade gärdsmygar kontrollerades.
11 kontrollerade skärsnäppor och äldst var en 12-åring. Dessutom två avlästa i fält.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning, servat SMHI-s anläggning och satt i vattenreningsfilter

ÖVRIGT
Fantastiskt att få se den gamla tretåiga måsen stå i sitt bo igen. Han har häckat i samma bo sedan troligen 1999 och hans senaste hona sedan 2017 stod bredvid. Hon är en riktig ungdom på ”bara” 13 i år.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.