DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 MARS 2021

VÄDER
Mulet och disigt hela dagen. Sikten var mellan 2-5 km och mestadels kring 3-4 km så att Malö inte sågs. Plus 2 grader och vindar från SV. Under utfärden kring 5 m/s och sedan något avtagande. Tätast dimma vid hemfärd med ca 1-2 km sikt.


PERSONAL
Dagsbesök av Peter Strandvik, Lasse Hellberg och Tommy Järås.


VERKSAMHET
En inventeringsrunda gjordes runt ön.
Värmen ökades i huset.
Brunnen kollades.
Nya ringar insorterades.

OBSERVATIONER:
Kricka: 1 hane rastade i yttre delen av Kausan.
Toppskarv: 25 ex på Klockfotsrevet. Även 7 på Ostudden som kanske ingår i de 25.
Morkulla: 1 ex skrämdes upp vid fyra tillfällen på olika ställen. Kanske var det mer än en individ.
Skärsnäppa: Några småflockar. Ca 20 ex
Pilgrimsfalk: 1 adult, trolig hona, satt på stenröset vid Prästens grav när vi kom. Senare hittade vi en nyss äten dubbeltrast som troligen falken hade ätit.
Tornfalk: 1 hane sågs vid flera tillfällen. Bl.a. satte den sig i ena fönstret på östra fyrens östra sida.
Skogsduva: 1 ex rastade hela dagen och flög stundtals ihop med tre ringduvor
Trädlärka: 1 ex rastade på gräsytan nordväst om fyren.
Dubbeltrast: 8 lyfte från ön och drog i sydlig riktning.
Svarthakad buskskvätta: 1 hona satt i en vresrosbuske precis utanför fyrnäten.
Snösparv: ca 55-60 ex, uppdelad på en flock i Kausan och en på Svacken.
Sävsparv: 3+1 ex, gissar att detta är det tidigaste vi haft.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Inga fångstförsök.

KONTROLLER
Avläsning av egna färgmärkningar; 1 strandskata, 3 större strandpipare, 2 skärsnäppor och 3 skärpiplärkor.


UPPDRAGSARBETE
Inga.


ÖVRIGT
Några häftiga stormar hade inte möblerat om ön utan det var väldigt likt som det såg ut i november. Lite tång låg på inre bryggan och den låg redan i november. Tobisholkarna låg på plats men ett par bör bytas av åldersskäl. Tretåskylten var opåverkad och några tretåiga måsar sågs inte på hela dagen.
Brunnen som tömdes och rengjordes i höstas var full igen.


VID DATORN
Tommy Järås