DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 NOVEMBER 2020

VÄDER
Mycket fin höstdag, kändes nästan som en sommardag. Svaga NO till O vind, endast några m/s som mest. Lätt markfrost hade det varit under natten. Dimmigt norrut över land stor del av dagen, klart österut. På Nidingen endast några lätta slöjmoln annars klart och fint. Hög luftfuktigt och blött överallt och det torkade aldrig upp under dagen.

PERSONAL
Dagsbesök av ”Vattenper” Bengtsson, Lasse Hellberg och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Vatten stängdes och kopplades bort i husen. Varmvattenberedare tömdes .
Brunnen bredvid brandskjulet var full av vatten, men den tömdes och sedan rengjordes med borste på på väggar och botten. Det tog lång tid att tömma brunnen. Per monterade också ner avsaltningsaggregaten och tog iland dem.
Sand fylldes på i ”brunnarna” där regnvattnet rinner ner från vårt tak.
En inventeringsrunda gjordes runt ön.

OBSERVATIONER:
Toppskarv: Flera 100 var troligen runt ön. 180 skarvar räknades vid ett tillfälle på Klockfotsrevet och av dem var nog högst 20 storskarvar.
Skärsnäppa: Som mest sågs minst 90 ex p.e.g. på Klockfotsrevet. Mindre flockar sågs vid flera tillfällen.
Svärta: En hane flög ihop med en flock gräsänder
Gråhäger: En rastade först vid västra sjömärket och när den kände sig störd så flög den ut till Klockfotsrevet och ställde sig.
Gråsiska: 1 ex
Vinterhämpling: 1 ex

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Inga fångstförsök.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 204 och i år till 9 530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
Ringmärkning (gof.nu)

KONTROLLER
Två färgmärkta skärpiplärkor avlästes. Den ena var märkt som årsunge i augusti 2014 och sedan kontrollerad tidigt i mars 2016 och därefter obsad i fält i mitten av november 2018, slutet av februari 2019 och nu sent i november 2020. Alltså troligen en övervintrare som är någon annanstans sommartid.
Den andra var en gammal hona som märktes i mitten av mars och även kontrollerades mot slutet av mars och sedan inte sedd förrän nu. Troligen också övervintrare.

UPPDRAGSARBETE
Se dagens verksamhet.

ÖVRIGT
Fantastiskt att kunna sitta ute i solskenet och fika i ”behaglig” temperatur så här i slutet av november.
Nu får vi nog vänta i tre månader på att få komma hit ut igen. Vår båt tas upp för servis kommande dagar.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *