DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 NOVEMBER 2020

VÄDER
Mycket fin höstdag, kändes nästan som en sommardag. Svaga NO till O vind, endast några m/s som mest. Lätt markfrost hade det varit under natten. Dimmigt norrut över land stor del av dagen, klart österut. På Nidingen endast några lätta slöjmoln annars klart och fint. Hög luftfuktigt och blött överallt och det torkade aldrig upp under dagen.

PERSONAL
Dagsbesök av ”Vattenper” Bengtsson, Lasse Hellberg och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Vatten stängdes och kopplades bort i husen. Varmvattenberedare tömdes .
Brunnen bredvid brandskjulet var full av vatten, men den tömdes och sedan rengjordes med borste på på väggar och botten. Det tog lång tid att tömma brunnen. Per monterade också ner avsaltningsaggregaten och tog iland dem.
Sand fylldes på i ”brunnarna” där regnvattnet rinner ner från vårt tak.
En inventeringsrunda gjordes runt ön.

OBSERVATIONER:
Toppskarv: Flera 100 var troligen runt ön. 180 skarvar räknades vid ett tillfälle på Klockfotsrevet och av dem var nog högst 20 storskarvar.
Skärsnäppa: Som mest sågs minst 90 ex p.e.g. på Klockfotsrevet. Mindre flockar sågs vid flera tillfällen.
Svärta: En hane flög ihop med en flock gräsänder
Gråhäger: En rastade först vid västra sjömärket och när den kände sig störd så flög den ut till Klockfotsrevet och ställde sig.
Gråsiska: 1 ex
Vinterhämpling: 1 ex

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Inga fångstförsök.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 204 och i år till 9 530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
Ringmärkning (gof.nu)

KONTROLLER
Två färgmärkta skärpiplärkor avlästes. Den ena var märkt som årsunge i augusti 2014 och sedan kontrollerad tidigt i mars 2016 och därefter obsad i fält i mitten av november 2018, slutet av februari 2019 och nu sent i november 2020. Alltså troligen en övervintrare som är någon annanstans sommartid.
Den andra var en gammal hona som märktes i mitten av mars och även kontrollerades mot slutet av mars och sedan inte sedd förrän nu. Troligen också övervintrare.

UPPDRAGSARBETE
Se dagens verksamhet.

ÖVRIGT
Fantastiskt att kunna sitta ute i solskenet och fika i ”behaglig” temperatur så här i slutet av november.
Nu får vi nog vänta i tre månader på att få komma hit ut igen. Vår båt tas upp för servis kommande dagar.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 NOVEMBER 2020

VÄDER
Lite regn under natten då vinden också avtog. Dagen blev sedan vacker, huvudsakligen klart och soligt måttliga vindar.

Min temp: +8,7°C kl. 06 och 07. Max temp: +10,3°C kl. 12.
Nederbörd: 0,8 mm.

01:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +10°C, vattenstånd +19 cm.
07:00: V 3 m/s, byvind 6 m/s, +9°C, vattenstånd +22 cm.
13:00: SV 6 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +32 cm.
19:00: S 8 m/s, byvind 10 m/s, +10°C, vattenstånd +27 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson. Tommy Järås anlände klockan 9:40 och bistod med stationsstängningen. Vi lämnade alla strax efter 15.

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-10:30 (91 nättimmar).
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-09:30 (10 burtimmar).
Stationen stängdes för vintern vilket bland annat innefattade: Nedtagning av alla nät och nätstolpar. Rengöring och inplockning av alla burar och nätstolpar i Fotogenboden. Inventering av ringlager. Ihopplockning och ilandtagning av datorer, aktuella pärmar och viss övrig utrustning. Transportpåsar togs med iland för tvätt och översyn. Även all övrig tvätt togs iland för tvätt. Alla utrymmen städades, toaletter tömdes, brännbara sopor eldades upp och övrigt avfall togs med iland. Värmen i husen sattes ner till 5 grader. Avfrostning och avstängning av kyl och frys och maskinell utrustning plockades in i lägenheten för att må bättre över vintern.

OBSERVATIONER:
Sångsvan: 13 fåglar sträckte förbi ön mot V.
Stormfågel: En drog förbi ön mot S.
Vinterhämpling: En flock om minst 30 fåglar håller till på ön, mest på norra delen..
Snösparv: En flock om drygt 100 fåglar håller till på ön

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
16 individer av 5 arter:
Vattenrall 1, stare 6, grönfink 1, gråsiska 7 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 204 och i år till 9 530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Främmande kontroll av en finskmärkt stare.
Egna kontroller av två gärdsmygar, en ängspiplärka och en gråsiska.

UPPDRAGSARBETE
Rengöring av toalett, tömning av latrin och förbränning av sopor.

ÖVRIGT
Uno tyckte att det var för lite (och för stora) sättpotatisar sparade. En ytterligare grävning i östra potatislandet gjordes därför så nu finns förhoppningsvis sättpotatis i tillräcklig mängd och av lagom storlek. De förvaras över vintern i nordöstra delen av jordkällaren.

De vrakäpplen som förgyllt tillvaron under de senaste dagarna var inte helt slut. De flesta lades ut till öns koltrastar att festa på men undertecknad tog med några av dem iland för fortsatt njutning.

I och med dagens stationsstängning är årets säsong slut, vår 41:a. Det har blivit en obruten bemanningsperiod från 13 mars, totalt 247 verksamhetsdagar. Vi har varit sammanlagt 92 personer engagerade i verksamheten och därtill 18 barn under 15 år. Det blir rätt många engagerat utförda arbetstimmar på ett år och allt arbete är ideellt.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 NOVEMBER 2020

VÄDER
Lufttrycket nu nere i normaltryck. Mulet och grått väder inledde även denna dag men fram på dagen blev det några solstunder. Lätt regn vid några tillfällen under dagen. Från morgonen måttliga SO-vindar som från middagstid ökade till friska. Mot kvällen vridande till syd. Temperaturen steg succesivt under dagen med drygt två grader.

Min temp: preliminärt +7,5°C kl. 03. Max temp: +10,0°C kl. 20 och 21.
Nederbörd: 0,3 mm.

01:00: SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 017 hPa.
07:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 016 hPa.
13:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +10°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 015 hPa.
19:00: S 9 m/s, byvind 11 m/s, +10°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 014 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:54 och ner 15:59.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
20 nät klockan 07:00-08:00 och 26 nät kl. 08:00-13:00 (150 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).
Sindre har gjort inventeringsrunda till Ostudden.
Ringmärkningssammanställningen på nätet och rapporteringen i Fagel har stämts av och felaktigheter för de tre senaste månaderna har rättats till.
Rapportering på Fagel är i fas. Återstår kontrolläsning av egna kontroller för två arter.
Alla vadarburar utom fyra är uppforslade till Fotogenboden. Rengöring och inläggning påbörjad.

OBSERVATIONER:
Sångsvan: Fyra gamla fåglar kom inflygande från O. En av dem gick ner i Kausan medan de andra flög vidare.
Bläsand: Sex bläsänder drog förbi mot öster.
Svärta: En sträckande mot S.
Gråhäger: En kvar även idag.
Tofsvipa: En ensam fågel rastade en stund – den lät ängsligt ensam.
Berglärka: En lärka rastande även idag.
Gråsiska: En flock om minst 130 fåglar passerade över ön. Några gick ner på ön men de flesta fortsatte omgående.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 5 arter:
Koltrast 2, rödhake 2, bofink 2, grönfink 2 och gråsiska 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 188 och i år till 9 514.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Kontroll av en koltrasthona märkt den 3 november 2016 – en av öns häckande fåglar.
Korttidskontroller av en gärdsmyg (märkt 18/10) och en gråsiska (11/11).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag är femte dygnet i rad då vi haft medeltemperatur under 10 grader. Därmed har vi från i morgon höst även på Nidingen. Passar väl därför bra att vi då också stänger fågelstationen för i år.

Idag gjorde Eva en tredje äppelkaka. Denna gång en mördegsäppelkaka med solrosfrön, linfrön och pumpafrön. Liksom gårdagens tog den omgående slut.

Inför morgondagens stängning har vi börjat städa huset. Eva tyckte att det var för mycket soffor i allrummet så vi tog bort en. Det blev mycket bättre så. Sedan ägnade vi oss åt sopeldning.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtrycket har fortsatt att försvagas och närmar sig normaltryck. Vädret även idag mulet, grått och solfritt och med begränsad sikt. Friska SO-vindar hela dagen och lite lätt regn på morgonen. Mycket stabil temperatur.

Min temp: preliminärt +7,0°C kl. 14 och 16. Max temp: +7,6°C kl. 06 och 24.
Nederbörd: 0,3 mm.

01:00: SO 8 m/s, byvind 12 m/s, +8°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 023 hPa.
07:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 020 hPa.
13:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 019 hPa.
19:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 018 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:52 och ner 16:01.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
16 nät klockan 07:30-14:30 (122 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).
Både Eva och Sindre har gjort inventeringsrundor till Ostudden.
Rapportering på Fagel är i fas. Återstår viss kontrolläsning av egna kontroller.
Påbörjat uppforsling av vadarburar till Fotogenboden inför stationsstängningen.

OBSERVATIONER:
Svärta: Sju sträckande mot N.
Gråhäger: Idag två rastande.
Pilgrimsfalk: En hane sedd på ön även idag.
Svart rödstjärt: Den i förgår märkta fågeln observerades idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 176 och i år till 9 505.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Kontroll av en vattenrall märkt som ad den 24 juli i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Sindre och Eva har varit flitiga med att hålla vår facebook-grupp uppdaterad med bilder på vad som händer. Det har varit kluriga fågelbilder som även de mest erfarna ornitologerna har haft problem att bestämma.

Eftersom Evas äppelkaka tog slut igår bakade hon en ny idag av en annan modell. Även denna föll personalen i smaken och för säkerhetsskull såg vi till att äta upp hela redan idag.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtrycket kvar men har försvagats under dagen. Fortsatt mulet, grått och solfritt. Dis in mot land har begränsat sikten. Lite mer vind idag men fortfarande mest måttliga och bara tillfälligtvis friska vindar från SO.

Min temp: preliminärt +7,4°C kl. 24. Max temp: +9,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: S 5 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 030 hPa.
07:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd -6 cm, lufttryck 1 028 hPa.
13:00: SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 027 hPa.
19:00: SO 8 m/s, byvind 13 m/s, +8°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 025 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:50 och ner 16:03.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
19 nät klockan 07:00-08:00 och 22 nät kl. 08:00-14:30 (162 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Gråhäger: En rastade på ön även idag.
Tofsvipa: En rastade på Västudden under fm.
Pilgrimsfalk: En hane sedd på ön även idag.
Vinterhämpling: En flock har hållit till på ön sedan en månad tillbaka. Idag uppskattades flocken till cirka 40 fåglar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 5 arter:
Kungsfågel 1, gärdsmyg 1, stare 14, koltrast 2 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 175 och i år till 9 504.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:


http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av en blåmes och en koltrast.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En starskock i näten är ju inte något att drömma om men när andra arter lyser med sin frånvaro så får stararna duga. 14 ringmärkta idag satte vår ringmärkarlärling på prov. Men Eva klarade detta galant.

Evas äppelkaka från igår räckte även till dagens em-fika men nu är den slut. Äpplen finns det dock mer av och vi får se om det hinns med någon ytterligare delikatess under veckan.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtryck men mulet och grått även idag och solen har lyst med sin frånvaro. Måttliga vindar från SO hela dagen.

Min temp: preliminärt +9,0°C kl. 00. Max temp: +9,8°C kl. 13, 14 och 15.
Nederbörd: Ingen.

01:00: SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1 031 hPa.
07:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 031 hPa.
13:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 031 hPa.
19:00: SO 8 m/s, byvind 9m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm, lufttryck 1 031 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-16:15 (240 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 10:00-17:00 (28 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Skedand: En flock om elva fåglar flög runt lite väster om ön men drog sedan vidare.
Gråhäger: En rastade på Ostudden.
Enkelbeckasin: En flög över ön och gick sedan ner på V-udden.
Pilgrimsfalk: En hane jagade över ön och satt både på V-udden och på O-udden.
Berglärka: Två rastande sågs på O-udden och tidigare sågs en på V-udden.
Svart Rödstjärt: En årsunge upptäcktes på morgonen utanför vår lägenhet. Den fångades strax efteråt och kunde ringmärkas.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 1, koltrast 3, rödhake 1, svart rödstjärt 1, grönfink 6 och vinterhämpling 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 156 och i år till 9 485.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av två blåmesar, en talgoxe, en kungsfågel, en gärdsmyg, en rödhake, en skärpiplärka och en grönfink samt en halvkort kontroll av en gärdsmyg märkt 26/9 i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vrakäpplena som samlades upp på stranden för tre veckor sedan gläder fortfarande stationspersonalen. Idag genom att Eva tillagade en god äppelkaka till eftermiddagskaffet. Och det finns fortfarande äpplen kvar även om en del har lagts ut till våra trastar.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtryck men mulet och grått hela dagen . Måttliga vindar som vred från syd till ost.

Min temp: preliminärt +7,8°C kl. 17. Max temp: +10,0°C kl. 05 och 06.
Nederbörd: Ingen.

01:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 028 hPa.
07:00: S 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 029 hPa.
13:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 030 hPa.
19:00: O 6 m/s, byvind 7m/s, +8°C, vattenstånd -17 cm, lufttryck 1 031 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:45 och ner 16:07.

PERSONAL
Dagens personal bestod av, Eva Åkesson, Sindre Magnusson och Tommy Järås fram till 14 då Tommy ersattes av Dennis Kraft. Fredrik Klingberg skötte personaltransporterna med vår båt.

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-11:30 och 16 nät 11:30-15:00 (173 nättimmar)
21 vadarburar i Kausan kl. 07:00-16:30 (200 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Gravand: Tre drog mot öster, norr om Nidingen.
Svärta: Tre förbiflygande.
Toppskarv: Cirka 850-900 skarvar drog mot S mellan 07:45 och 08:10. Det var mest toppskarv men en del som sågs långt ut gick inte att bestämma.
Snösparv: Drygt 100 fåglar har idag hållit till på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
36 individer av 8 arter:
Gärdsmyg 2, koltrast 3, björktrast 1, rödhake 1, ängspiplärka 1, grönfink 8, gråsiska 19 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 141 och i år till 9 470.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Grönfink, hona 2+, märkt 28.10 2019 på Nidingen som 1K hona.
Korttidskontroller av en blåmes, en talgoxe, en kungsfågel och två gärdsmygar samt en halvkort kontroll av en ängspiplärka märkt 19/10 i år.

UPPDRAGSARBETE
Guidning av dagens besökare och lite trädgårdsarbete.

ÖVRIGT
Fredrik hade med sig en kamrat som aldrig tidigare varit på Nidingen. Det blev en första fyrbestigning för hans del.

Då var det dags igen för undertecknads del att åter ta ett pass på Nidingen. Egentligen var planen att vara här nästa vecka men nu blev det lite akut behov denna vecka så då blev det till att byta. Bara att hoppas att det blir lite fåglar denna vecka också.

VID DATORN
Tommy Järås och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 NOVEMBER 2020

VÄDER
Fin ”sommardag” med svaga vindar från västsektorn och varmt. En molnfront försvann mot land tidigt och sedan en hel del sol.

Min temp: preliminärt +9,9°C kl. 08 o 20 Max temp: +12,2C kl. 12.
Nederbörd: –

01:00: V 7,6 m/s, byvind 9,5 m/s, +10,1°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1 022,7 hPa.
07:00: V 5,0 m/s, byvind 7,1 m/s, +10,0°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 023,8 hPa.
13:00: VSV 2,8 m/s, byvind 4,1 m/s, +11,7°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 025,6 hPa.
19:00: SV 4,8 m/s, byvind 7,0m/s, +10,0°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 026,9 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:43 och ner 16:09.

PERSONAL
Dagens personal bestod av, Eva Åkesson, Sindre Magnusson och Tommy Järås

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-14:30 (195 nättimmar)
21 vadarburar i Kausan kl. 07:00-18:00 (231 vadarburstimmar).

OBSERVATIONER:
Grågås – Några fina flockar åt SV. Som mest 126 ex på en enda lång rad, kl.12:55
Pilgrimsfalk – En adult falk, troligen hona, satt under någon timma eller två, på och kring Prästens grav. Den hade en lägre blå ring på vänster ben och en stor på höger. Märkt i Sverige trol. 2018 eller möjligen 2019. Om den varit född 2019 så hade den nog inte varit helt färdigruggad ännu, vilket den tycktes vara. 2017 och 10 år tidigare var färgkombinationen en annan.
Sparvhök – 2 sträckte över ön och ut från Kausan mot SV
Svartmes – 1 ringmärktes, vilket var höstens fjärde märkta.
Skäggmes – minst 1 ex, trol. 2, höll till på olika platser på ön under någon timma. Kanske de två som sträckte på Mönster en dryg halvtimma innan de sågs på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
42 individer av 11 arter:
Skärpiplärka 2, gärdsmyg 4, rödhake 1, koltrast 5, björktrast 1, kungsfågel 1, svartmes 1, blåmes 2, grönfink 5, gråsiska 19 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 105 och i år till 9 434.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Grönfink, hona 2+, märkt 4.11 2019 på Nidingen som 1K hona.
Korttidskontroller av tre gärdsmygar, två rödhakar , en koltrast, en kungsfågel, en blåmes och en talgoxe.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

  • Sent i går kväll när undertecknad gick ut för slå en sista drill innan läggdags så sken hela himlen upp av ett ljus. Ett avlångt eldklot i orange färg som med hög hastighet dök ner långt uppe i nordost. När den försvann ner mot marken så blev det alldeles mörkt. Ljusskenet hade alltså lyst upp himlen enormt men en mycket kort stund. Troligen var det en meteroit som brann upp på väg mot marken.
  • Vi fick besök av tre hummerfiskare som letade efter en borttappad länk med tinor.
  • Vädret har varit fantastiskt. Plus 13,8 grader mitt på dagen med svag vind och solsken. Ungefär som en härlig majdag, bara att det är tyst nu och inte en massa härliga ljud från alla häckfåglar.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 7 NOVEMBER 2020

VÄDER
Stjärnklar gårdagskväll blev mulnande natt och mulen gryning. Mycket god sikt blev något nedsatt i dis fr.o.m. morgonen och västvinden vred till SV under ökning.

Min temp: preliminärt +10,3°C kl. 02,18,19 o 21. Max temp: +11,3°C kl. 13.
Nederbörd: –

01:00: VSV 5,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +10,5°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 028,3 hPa.
07:00: SV 4,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +10,7°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1 026,1 hPa.
13:00: SV 5,7 m/s, byvind 7,9 m/s, +11,3°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 024,3 hPa.
19:00: VSV 5,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +10,3°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 021,8 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:41 och ner 16:11.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Mikael Hake avlöstes under dagen av Tommy Järås, Eva Åkesson och Sindre Magnusson. Transporten ut sköttes av Tommy Järås och hemtransporten av Mikael Hake med stationens båt.

VERKSAMHET
18 nät klockan 06:30-09:00, 15 nät 09:00-10:00, 17 nät 12:00-16:30 (136 nättimmar)
21 vadarburar i Kausan kl. 07:00-18:00 (231 vadarburstimmar).

OBSERVATIONER:
RÅKA – två ex sträckte mot SV över ön.
KUNGSFÅGELSÅNGARE – Upptäcktes av Mikael Hake strax öster om Köksnätet 10:15. Medan övriga nät tillfälligt sattes upp, flög den självmant in i Köksnätet 10:28! Detta torde vara den åttonde ringmärkta på Nidingen.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – fångades vid Grindoxeln vid 08:30-tiden.
SKÄGGMES – När nätet i vresrosen ut mot västudden skulle tas ner vid kvällningen så satt skäggmesen där i.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter:
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 10, koltrast 4, björktrast 1, gransångare 1, kungsfågelsångare 1, kungsfågel 7, brandkronad kungsfågel 1, skäggmes 1, blåmes 1, talgoxe 1, bergfink 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 63 och i år till 9 392.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Grönfink, hanne 2+, märkt 18.10 2017 på Nidingen som 1K. Kontrollerad av Göran A även 28.10 2018.
Skärsnäppa avläst på ostudden idag 7/11 och märkt 7/11-18
Gärdsmyg märkt 1.10 och kollad flera gånger i okt-nov sedan dess.
Korttidskontroller av en järnsparv, en koltrast och en talgoxe. Den senare flög ihjäl sig mot en ruta.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

  • Sveriges Radio P1 och fältreportern Lena Näslund sände Naturmorgon från Nidingen med fyra inslag under programtiden klockan 06:10-08:00.
  • Magnus Unger var med ut till Nidingen över dagen för att leta fjärilslarver och ägg.
  • Strandskatan som varit kvar hela hösten hittades idag nydöd, och i stort sett helt uppäten, längst ut på ostudden. Den sågs i livet igår. Det var en unge som var född i östra delen av playan i somras.

VID DATORN
Göran Andersson / Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 NOVEMBER 2020

VÄDER
Stjärnklar natt, lätt dis, god sikt. Vindökning under småtimmarna, kl. 02-05, till nära kuling igen. Hastigt avtagande blåst vid 07:30-tiden, solen började värma och det blev finväder.
Vid lunchtid svag växlande vind … kl. 12 var det S 2,3 m/s … tillfälligt ökande på e.m. men sen följde vindsvag afton och fallande temperatur.
Sedan i går em klockan 14, fram till i dag klockan 09, har temperaturen legat på +12 och varierat endast med tre tiondelar!

Min temp: +10,5°C kl. 21-23. Max temp: +13,3°C kl. 11.
Nederbörd:

01:00: VNV 7,5 m/s, byvind 13,0 m/s, +11,8°C, vattenstånd +27 cm, lufttryck 1 025,7 hPa.
07:00: NV 11,6 m/s, byvind 13,8 m/s, +11,8°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 027,6 hPa.
13:00: SV 3,3 m/s, byvind 4,8 m/s, +13,1°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1 028,7 hPa.
19:00: V 4,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +10,9°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1 028,5 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:38 och ner 16:13.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson. Efter lunch for Anders Melin iland – Mikael Hake tog över för ett dygn – när stationens motorsnipa Stuff och skeppare Lasse Hellberg kom ut med Sveriges Radio Naturmorgons reporter Lena Näslund och Anna Lena Ringarp samt ovan nämnde ”Dr Hook”.

VERKSAMHET
7 nät klockan 07:00-08:00, 11 nät 08:00-10:00, 17 nät 10:00-14:00 (97 nättimmar)
21 vadarburar i Kausan kl. 07:00-18:00 (231 vadarburstimmar).
Mycket sporadiska sträckobservationer under dagen.

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS – en trio hängde med 28 grågäss mot SV.
GRÅGÅS – sammanlagt 110 ex (5+11+3+28+ca 65) mot SV och V under fm.
SÅNGSVAN – en duo mot SV klockan 09:20.
HAVSSULA – sträckande individer: minst 12 adulter samt en 4K och en 3K.
SPARVHÖK – minst två ex jagande under morgonen samt ett ex sträckande SSV.
SKÄRSNÄPPA – 50+ på Ostudden under fm.
STORLABB – ett ex mot SV kl. 07:40.
ALKEKUNG – ett ex långt ut i sydväst sträckte norrut 10:22.
RÅKA– en kvintett mot SV rakt över fyrplatsen 14:47.
SNÖSPARV – minst 40 stationära.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Fyra individer av två arter:
grönfink 1 och gråsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 29 och i år till 9 358.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Gärdsmyg märkt 1.10 och kollad flera gånger i okt-nov sedan dess.
Korttidskontroller av två rödhakar från 30.10 resp. 31.10.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och latrinhantering (0,5 tim).

ÖVRIGT

  • Lena Näslund från Naturmorgon kom ut vid lunchtid för att tillsammans med stationspersonalen förbereda lördagens sändning i P1 från klockan 06:10.
  • Annelotta putsade utsidan av alla fönster … det behövdes efter en saltstänkt period!
  • Storstädning av fågelstationen och ringmärkarlabbet.
  • ”Kokostoppar à la Annelotta” samt ”Kakor med röd sylt” bakades i hast, av skafferi- och kylskåpsrester, innan Naturmorgon anlände med Stuff. Det blev ”gofika” i solen småningom.
Lena Näslund, fältreporter vid Naturmorgon, ”rekar” kontakten.

VID DATORN
Göran Andersson