DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 MARS 2020

VÄDER
Riktigt ruskväder under morgonen med hård vind från SV och regn. Vid 7:30 övergick regnet i dis för att upphöra vid 10-tiden. Under e.m. lättade molnen och det blev uppklarnande från väst.

Min temp: +5,5°C kl. 20. Max temp: +7,2°C kl. 13 o 14
Nederbörd: 0

01:00: SV 8,9 m/s, byvind 11,23 m/s, +5,9°C, lufttryck 1 017,6 hPa.
07:00: SV 13,7 m/s, byvind 18,7 m/s, +6,4°C, lufttryck 1 010,2 hPa.
13:00: V 5,2 m/s, byvind 7,8 m/s, +7,2° C, lufttryck 1 015,4 hPa
19:00: V 8,3 m/s, byvind 11,9 m/s, + 5,8 °C, lufttryck 1 017,6 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:21 och ner 18:21.

PERSONAL
Anders Melin (sjuk) och Tommy Järås.

VERKSAMHET
2 nät 07:30-10:00, 14 nät 10:00-16:00 (89 nättim)
30 burar Kausan 10:15-19:15 ( 270 tim).

OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK – 1 ex, trol hane, kom söder ifrån och flög lågt över ön mellan garaget och kruthuset vid 13:55. Såg ej vart den tog vägen.
SKÄRSNÄPPA – En riktigt stor flock idag, sällan sett så många. Det var sannolikt kring 400 än kring 300 ex.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 4, Skärpiplärka 1, Järnsparv 1,Rödhake 3 och Koltrast 6
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 38 och i år totalt till 38.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Idag avlästes den första färgmärkta silltruten. Den var dock inte ringmärkt här på Nidingen utan i England. Den ringmärktes i en park i London den 15 oktober 2011 under höstflyttningen. Den var redan då utfärgad och är alltså född 2008 eller tidigare. Även 2018 och 2019 avlästes den här på Nidingen i mars, då 30 resp. 31. Första gången den sågs här var 2015.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
En mycket märklig upplevelse blev det i lampskenet på kvällen. När undertecknad kom gående nere vid fyrhuset så kom en liten mörk varelse gående på en stig. Det såg ut som en sork som kom springande, men det var en vattenrall. Den kom nästan fram till undertecknad innan den vek in i gräset. Det gick dock att följa den på ett par meters avstånd under en lång sträcka. Den såg mig inte p.g.a. stark lampa. Efter ca 50 m , en bit ut mot västudden, så lyckades den gömma sig i en rosenbuske.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 MARS 2020

VÄDER
Likadant väder hela dagen. Sydväst kring 10 m/s och mulet.

Min temp: +4,8°C klockan 00. Max temp: +6,8°C kl. 17
Nederbörd: 0

01:00: SV 4,2 m/s, byvind 5,3 m/s, +5,1°C, vattenstånd + , lufttryck 1 020,5 hPa.
07:00: SV 9,9 m/s, byvind 12,2 m/s, +5,3°C, vattenstånd + , lufttryck 1 019,4 hPa.
13:00: SV 9,3 m/s, byvind 11,7 m/s, +6,4° C, vattenstånd + , lufttryck 1 019,6 hPa
19:00: SV 7,7 m/s, byvind 9,8 m/s, + 6,5 °C, vattenstånd + , lufttryck 1 019,3 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:24 och ner 18:19.

PERSONAL
Anders Melin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Snickrande av tio nya tobisholkar och utsättning av fem. Byte av tak på några gamla holkar också.
Koll över havet en stund på morgonen.
19 nät 05:45-10:00 (80 nättim)
24 burar Kausan 07:00-19:00, + 6 burar 15:00-19:00 ( 312 tim).

OBSERVATIONER
HAVSSULA -161 ex mellan 06:50 och 7:40. Vid 07:30 verkade det ta tvärt slut
VITKINDAD GÅS – 12+45 sträckte in mot Malö
HAVSÖRN – Ett ex hittades när alla ejdrarna kom på vingarna öster om ön. Eventuellt lyfte örnen från ostudden och flög rätt omgående österut. Kunde följa den enda in till arkipelagen vid Vendelsö. Tappade den troligen vid Ustö.
SKÄRSNÄPPA – Minst 150 ex. Undrar om de är nyanlända. Har inte sett i närheten av så många dagarna innan.
FISKMÅS – Några tiotal sågs uppe i kolonierna en kort stund, både på västudden och norr hönshuset.
SILLTRUT – Några enstaka uppe på ön, de flesta står på strandstenarna

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individer av 1 arter:
Rödhake 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 23 och i år totalt till 23.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna: rödhake märkt i oktober förra året, alltså övervintrare.
En koltrasthona som häckat på ön de senaste åren kontrollerades , den märktes i november 2016.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Har prövat att sätta ut tobisgrissleholkar på ett nytt ställe. Strax bortanför förbudsskyltarna innan där svacken börjar är fem holkar utsatta.
Har idag också konstaterat att ”gammelmåsen”har kommit tillbaks. Det är den nu 27 åriga tretåiga måsen som står i sitt vanliga bo. Han är i och med detta också den äldsta svenska tretåiga måsen!

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 MARS 2020

VÄDER
Mulen morgon och f.m., men sedan fin solig eftermiddag.

Min temp: +5,1C klockan 21. Max temp: +7,3°C kl. 14
Nederbörd: 0

01:00: SV 9,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +6,0°C, vattenstånd + , lufttryck 1 006,2 hPa.
07:00: SV 6,0 m/s, byvind 8,0 m/s, +5,6°C, vattenstånd + , lufttryck 1 008 hPa.
13:00: SV 3,3 m/s, byvind 4,7 m/s, +7,1° C, vattenstånd + , lufttryck 1 014,6 hPa
19:00: SV 4,3 m/s, byvind 5,3 m/s, + 6,0 °C, vattenstånd + , lufttryck 1 018,3 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:27 och ner 18:16.

PERSONAL
Anders Melin och Tommy Järås.
Lasse Hellberg och Per Bengtsson besökte os hela dagen.

VERKSAMHET
28 nät 05:45-12:45 (196 ntim)
24 burar Kausan 06:30-19:00, + 8 burar vid stora bryggan 18:00-19:00 ( 272 tim).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – ca 35 sträckte in mot Malö
KRICKA – 2 par rastade utmed nordstranden
TORNFALK – 1 ex passerade ön snabbt vid 10:30
STORSPOV – 2 ex flög runt ön en stund
SÄDESÄRLA – Först dök det upp en i Kausan, lite senare sågs en flygande över playan och en gick borta på SO-udden för att senare åter en vid Kausan. Troligen minst 2 ex
DUBBELTRAST – 1 ex ringmärktes. Stationens 11 märkta
SNÖSPARV – minst 8 ex rastande

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 7 arter:
Skärsnäppa 1, Rödhake 1, Koltrast 5, Dubbeltrast 1, Bofink 1, Grönsiska 1 och Sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 22 och i år totalt till 22.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna: Blåmes 1 märkt sista oktober, alltså övervintrare. Skärsnäppa 1, märkt i mitten av maj förra året. Gärdsmyg 3 ex märkta i höstas, alltså övervintrare. Järnsparv 5 ex , alla märkta i höstas, alltså övervintrare. Koltrast 1 ex märkt i november förra året. Skärpiplärkor 4 ex, en märkt 2016, en 2018 och två förra året. Alla färgmärktes nu.

UPPDRAGSARBETE
Per har påbörjat bryggrenoveringen. Singel har bytts i reningsbrunnarna från takvattnet.

ÖVRIGT
En härlig dag. Fler o fler häckfåglar anländer till ön. Fiskmåsar, gråtrutar och silltrutar ökar i antal och det ser positivt ut, men för de tretåiga måsarna är det inte lika positivt. De flyger runt ”rissastenen” och undrar vart skylten har tagit vägen. Det är bråttom att få upp en ny och nu har vi en plan.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 MARS 2020

VÄDER
Hård sydvind hela dagen och mulet. Lite regnstänk men så lite att det inte var mätbart.

Min temp: +4,2°C klockan 00. Max temp: +6,4°C kl. 19
Nederbörd: lite stänk, ej mätbart

01:00: S 13,8 m/s, byvind 17,0 m/s, +4,4°C, vattenstånd + , lufttryck 1 017,5 hPa.
07:00: S 15,0 m/s, byvind 18,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd + , lufttryck 1 011,2 hPa.
13:00: S 14,2 m/s, byvind 19,4 m/s, +5,5°C, vattenstånd + , lufttryck 1 007,8 hPa
19:00: S 13,3 m/s, byvind 17,3 m/s, + 6,4 °C, vattenstånd + , lufttryck 1 006,7 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:27 och ner 18:16.

PERSONAL
Anders Melin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Inläggning av egna kontroller från början av seklet.
24 burar Kausan 07:00-18:00, ( 264 tim).

OBSERVATIONER
Gransångare – 1 ex hoppade omkring i Kausan. Finns bara en tidigare obs av arten på ön och den är från 2012 då en ringmärktes 12 mars.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
0 individer av 0 arter:
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 10 och i år totalt till 10.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Inga

UPPDRAGSARBETE
No

ÖVRIGT
Ett trist och hårt blåsande från syd hela dagen.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 MARS 2020

VÄDER
Soligt hela dagen. Lugnt stilla morgon men kallt. Vinden vred under förmiddagen från norr via ost till syd och sedan ökande till kring 10 m/s.

Min temp: +0,1°C klockan 07. Max temp: +4,1°C kl. 15 o 16 o 20
Nederbörd: 0 mm.

01:00: N 4,5 m/s, byvind 8,4 m/s, +1,6°C, vattenstånd + 25cm, lufttryck 1 018 hPa.
07:00: O 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +0,1°C, vattenstånd + , lufttryck 1 021,8 hPa.
13:00: S 9,2 m/s, byvind 11,6 m/s, +3,4°C, vattenstånd + , lufttryck 1 023,3 hPa
19:00: S 9,7 m/s, byvind 11,4 m/s, + 4,0 °C, vattenstånd + , lufttryck 1 021 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:29 och ner 18:14.

PERSONAL
Anders Melin och Tommy Järås och några gäster har vi inte sett till

VERKSAMHET
Uppsättning av övriga nät så nu är 28 nät på plats.
Inläggning av egna kontroller från början av seklet.
24 burar Kausan 06:00-19:00, ( 312 tim).
18 nät 06:00-11:00 (90 ntim)

OBSERVATIONER
TOBISGRISSLA – 606 ex räknades utmed nordstranden under tidig morgon samt 74 på sydsidan ön. Troligen fanns en del till nordsidan. Det var ännu en del kraftiga dyningar vid räkningstillfället även om vinden var mycket svag.
SILLTRUT – Årets första sju stod på stranden vid bortre svacken och östra kolonin.
TRÄDLÄRKA – 1 ex kvar även i dag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 9 arter:
Skärpiplärka 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 2, Koltrast 2, Taltrast 1 och Sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 10 och i år totalt till 10.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Vinterhämpling 1, märkt 18 november förra året. Skärpiplärka 3 ex och gärdsmyg också 3 ex.
En femårig större strandpipare kontrollerades också.

UPPDRAGSARBETE
No

ÖVRIGT
En något oväntad egen kontroll gjordes på en vinterhämpling. Strax innan den flög i fyrnätet så satt den o sjöng i en torkad ört nordväst om Kausan. Troligen har vinterhämplingen övervintrat på ön då den märktes precis innan stationen stängde i höstas.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 MARS 2020

VÄDER
Vind från sydväst och västsektorn fram till 7. Sedan svängde vinden till nord och ökade från 12:00. Vi anlände ön klockan 10 och just då slutade regnet, åtminstone tillfälligt. Under eftermiddagen blev det klart och isande kallt i vinden.

Min temp: +2,1°C klockan 15. Max temp: +5,3C kl. 06.
Nederbörd: 4,8 mm.

01:00: V 9,7 m/s, byvind 14,3 m/s, +4,6°C, vattenstånd + 39cm, lufttryck 995,4 hPa.
07:00: SV 10,6 m/s, byvind 12,8 m/s, +5,2°C, vattenstånd +44 cm, lufttryck 993,9 hPa.
13:00: NO 12,5 m/s, byvind 15,4 m/s, +3,5°C, vattenstånd + 9 cm, lufttryck 1 001,1 hPa
20:00: N 10,0 m/s, byvind 16,7 m/s, + 3,8 °C, vattenstånd +24 cm, lufttryck 1 011,7 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:32 och ner 18:12.

PERSONAL
Anders Melin och Tommy Järås kom ut med stationens båt vid 10-tiden. Skeppare var Lasse Hellberg. Det blev vindkantring mellan 07:30 och 12:30 som gjorde att vattnet la sig och vi kunde komma ut.

VERKSAMHET
18 nät har kommit på plats men ej satta för fångst p.g.a. av kraftig kall vind.
8 burar Kausan 15:30-16:30, 24 burar 16:30-19:00 ( 68 tim).

OBSERVATIONER
ORMVRÅK- 3 ex sträckte österut över ön.
TRÄDLÄRKA – 1 ex har rastat hela dagen
DUBBELTRAST –

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individer av 1 arter:
Större strandpipare 1
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 1 och i år totalt till 1.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen korttidskontroll: 0.

UPPDRAGSARBETE
Satt igång vattnet i vårat hus och duschen.

ÖVRIGT
Va gött att vara igång igen. När vi kommit ut upptäckte vi att gårdagens häftiga blåst hade ställt till det en del. Först trodde vi att vi såg dåligt för vi kunde inte se någon skylt på tretåsten. Det visade sig att den hade blåst ner i gårdagens orkanbyar. Klockan 12 igår var medelvinden 25 m/s och byvindar på 33,4 m/s och en timma senare något lägre medelvind men 33,6 m/s i byarna. Förutom att tretåskylten var nerblåst så hade några hängrännor och stuprör blåst ner på två av husen. Bryggan hade givetvis också blivit ommöblerad en hel del..

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 MARS 2020

VÄDER
Klart – nästan klart med en del höga cirrhusmoln, O-NO vind ca 6 m/s, 2-6 plusgrader.

Solen gick upp 06:51 och ner 17:57 .

PERSONAL
Lasse Hellberg, Tommy Järås, Nils Abrahamsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Efter att fågelstationens båt sjösatts tog vi en premiärtur ut till Nidingen för att se hur vinterstormarna rumsterat om på ön. Vi var iland under tiden 09:40-15:40

OBSERVATIONER
30 arter noterades under en inventeringsrunda på ön. Den trevligaste observationen utgjordes av en svarthakad buskskvättehona som höll till i fyrområdet när det var dags att lämna ön vid 15-tiden. I övrigt kan nämnas att av öns häckfåglar noterades tobisgrisslor, 10 tretåiga måsar, två gravänder, strandskator och större strandpipare. Flera vattenrallar hördes, så den arten hade således åter klarat en övervintring på ön. En svartkråka besökte ön liksom en tofsvipa och en storspov. Vidare sågs en järnsparv och några gärdsmygar, som tydligen hade övervintrat.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning idag.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Några färgringmärkta tretåiga måsar, strandskator, större strandpipare och skärpiplärkor avlästes.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det slumpade sig så att strax efter att vi anlände till Nidingen kom en ribbåt ut med tre personer från Fastighetsverket i sällskap av två personer från en solpanelfirma och en person från Riksantikvarieämbetet. Syftet med nämnda besök var att orientera sig om lämplig plats för uppsättande av solpaneler. Vi hjälptes vidare åt att öppna de under vintern igensvällda dörrarna till de två gamla fyrarna. Vidare fotograferades de skador som vinterstormarna orsakat på den Stora bryggan.

VID DATORN
Uno Unger