DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 MARS 2020

VÄDER
Klart – nästan klart med en del höga cirrhusmoln, O-NO vind ca 6 m/s, 2-6 plusgrader.

Solen gick upp 06:51 och ner 17:57 .

PERSONAL
Lasse Hellberg, Tommy Järås, Nils Abrahamsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Efter att fågelstationens båt sjösatts tog vi en premiärtur ut till Nidingen för att se hur vinterstormarna rumsterat om på ön. Vi var iland under tiden 09:40-15:40

OBSERVATIONER
30 arter noterades under en inventeringsrunda på ön. Den trevligaste observationen utgjordes av en svarthakad buskskvättehona som höll till i fyrområdet när det var dags att lämna ön vid 15-tiden. I övrigt kan nämnas att av öns häckfåglar noterades tobisgrisslor, 10 tretåiga måsar, två gravänder, strandskator och större strandpipare. Flera vattenrallar hördes, så den arten hade således åter klarat en övervintring på ön. En svartkråka besökte ön liksom en tofsvipa och en storspov. Vidare sågs en järnsparv och några gärdsmygar, som tydligen hade övervintrat.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning idag.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Några färgringmärkta tretåiga måsar, strandskator, större strandpipare och skärpiplärkor avlästes.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det slumpade sig så att strax efter att vi anlände till Nidingen kom en ribbåt ut med tre personer från Fastighetsverket i sällskap av två personer från en solpanelfirma och en person från Riksantikvarieämbetet. Syftet med nämnda besök var att orientera sig om lämplig plats för uppsättande av solpaneler. Vi hjälptes vidare åt att öppna de under vintern igensvällda dörrarna till de två gamla fyrarna. Vidare fotograferades de skador som vinterstormarna orsakat på den Stora bryggan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *