DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 4 Augusti 2022

VÄDER

 

02:00: SSV 3,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +18,2°C, vattenstånd 27 cm.

08:00: SO 4 m/s, byvind 5.1 m/s, +19.0°C, vattenstånd 9 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 11 m/s, +21.4°C, vattenstånd 8 cm.

20:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +19,0C, vattenstånd 9 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:20 och ner 21:16.

 

Verksamhet

28 nät 05:00 – 12:00 – (196 nättimmar).

16 burar playan 05,30 – 15,30 (160 burtimmar)

PERSONAL

Anders Melin, Pär Löfvenius och Roger Jonasson

 

 

OBSERVATIONER
Lunnefågel

Vattenrall

Gravand

Kustpipare

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

HUSVA 1 SKPIP 3

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 16 och i år totalt till 5603

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Endast egna

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT
Röjt nyponbuskar vid ensamma nätet västudden.  Ett kraftigt åsk- och regnväder kom in under eftermiddagen.

 

VID DATORN

Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 3 Augusti 2022

VÄDER

 

02:00: SSV 2,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +18,2°C, vattenstånd 4 cm.

08:00: SSO 9,3 m/s, byvind 12.1 m/s, +19.1°C, vattenstånd 18 cm.

14:00: SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +20.4°C, vattenstånd 31 cm.

20:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +20,0C, vattenstånd 29 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:16 och ner 21:20.

 

Verksamhet

10 nät 06:00 – 12:00 – (60 nättimmar).

16 burar playan 16,00 – 20,00

PERSONAL

Anders Melin, Pär Löfvenius och Roger Jonasson

 

OBSERVATIONER

Vattenrall

Stenskvätta

Mosnäppa

Kustpipare

Havssula, 2 gamla och 3 st 3K fåglar.

Tornfalk

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

SÄÄRL 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 13 och i år totalt till 5599.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Endast egna

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT
Tretåiga måsarna minskar i antal. Tommy fått rapport från Hirtshals om avlästa fåglar som flyttat från Nidingen dagen innan.

Flyttat burar från västrevet tillbaka till Playan

VID DATORN

Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 2 Augusti 2022

VÄDER

 

02:00: V 2,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +15,8°C, vattenstånd 14 cm.

08:00: V 6,3 m/s, byvind 9.1 m/s, +16.1°C, vattenstånd 1 cm.

14:00: S 9 m/s, byvind 11 m/s, +17.4°C, vattenstånd 4 cm.

20:00: S 11 m/s, byvind 15 m/s, +14,5C, vattenstånd 0 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:14 och ner 21:22.

 

Verksamhet

24 nät 05:00 – 15:00 –  (240 nättimmar).

PERSONAL

Anders Melin, Pär Löfvenius och Roger Jonasson

 

 

OBSERVATIONER
Vattenrall

Stenskvätta

Storspov

Kanadagås 20 ex

Lunnefågel 1

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

LÖSÅN 1, PHCOL 1, SKPIP 2, SÄÄRL 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 12 och i år totalt till 5599.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Endast egna

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT
Tretåiga måsarna minskar i antal.
Rengjort gula filtret på vår toalett… Det såg ut som filter från en torktumlare…

 

VID DATORN

Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 1 Augusti 2022

Gräsklippargänget håller på att gödsla och klippa

VÄDER

 

02:00: SV 2,4 m/s, byvind 4,3 m/s, +17,2°C, vattenstånd 11 cm.

08:00: V 6,3 m/s, byvind 9.1 m/s, +17.1°C, vattenstånd 20 cm.

14:00: VSV 5.1 m/s, byvind 8.0 m/s, +19.4°C, vattenstånd 23 cm.

20:00: V 6 m/s, byvind 9 m/s, +19,5C, vattenstånd 22 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:12 och ner 21:24.

 

Verksamhet

26 nät 05:00 – 12:00 –  (182 nättimmar).

PERSONAL

Anders Melin, Pär Löfvenius och Roger Jonasson

 

 

OBSERVATIONER
Vattenrall

Roskarl 3

Kanadagås 20 ex

Tordmule 1

Lunnefågel 1

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

LÖSÅN 2, GRFLU 3, SVFLU 1, SÄÄRL 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 7 och i år totalt till 5594.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Endast egna

 

UPPDRAGSARBETE

inget

 

ÖVRIGT
inget

 

VID DATORN

Anders Melin