DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 5 JULI 2022

VÄDER
Växlande molnighet med några skurar under hela dagen.

Min temp: +15,0°C kl. 06. Max temp: +18,0°C kl. 14.
Nederbörd: regn

02:00: V 8,3 m/s, byvind 12,9 m/s, +15,2°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: V 7,4 m/s, byvind 10,9 m/s, +15,5°C, vattenstånd +-10 cm.
14:00: V 7,5 m/s, byvind 11,4 m/s, +17,8°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 8,1 m/s, byvind 12,4 m/s, +17,0°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:28 och ner 22:06.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 04.00-20.00 (608 burtimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
31 individer av 5 arter.
Strandskata 1, rödbena 1, silltrut 28, tobisgrissla 1, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 181 och i år totalt till 5 181.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
3 tobisgrisslor kontrollerades i holkar. En individ ringmärkt 2012 (10 år), en annan individ ringmärkt 2017 (5 år). Dagens gamling var en fågel som ringmärktes som unge 2000 (22 år) och kontrollerats två gånger tidigare som häckande, 2006 och 2019.
Skärpiplärka 10 ungfåglar av egenmärkta individer.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
Vinden medförde att vi inte kunde nyttja näten under dagen.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 4 JULI 2022

VÄDER
Mulet och regn under morgonen. Sedan växlande molnighet med några skurar under resten av dagen. Min temp: +15,7°C kl. 03. Max temp: +18,5°C kl. 14.
Nederbörd: regn

02:00: V 4,5 m/s, byvind 8,0 m/s, +16,4°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: V 7,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +16,3°C, vattenstånd +-13 cm.
14:00: SV 8,9 m/s, byvind 11,0 m/s, +18,5°C, vattenstånd +22 cm.
20:00: SO 6,6 m/s, byvind 11,0 m/s, +15,9°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:26 och ner 22:07.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 07.45-19.45 (456 burtimmar)
13 nät kl. 07.30-11.00 (45,5 nättimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Svart rödstjärt: 1 1k fågel rastade på ön under eftermiddagen.
Småspov: 1 ex rastande på Västudden.
Rödbena: En flock på 20 individer kom ner från hög höjd och landade på Västudden under en av dagens skurar.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 4 arter.
Större strandpipare 1, gråtrut 4, silltrut 29, skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 150 och i år totalt till 5 150.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Ett 15-tal silltrutar har läst av i fält.
6 skärpiplärkor kontrollerades.
1 Gråtrut avlästes på hönshustaket, den var ringmärkt som unge här på ön 2016.
3 tobisgrisslor kontrollerades i holkar. 1 individ ringmärkt som 3+ 2017 i holk M37 har två ungar i samma holk i år. Detta tillsammans med en individ ringmärkt som unge 2012. 1 individ ringmärkt som 3+ år 2006 (minst 19 år nu) har en unge i holk M42, fågeln kontrollerades som häckande i samma holk 2015.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
Fångststarten idag blev lite förskjuten p.g.a. regn. Ringmärkningen av silltrutar som påbörjades i lördags fortskred idag så liksom igår.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 3 JULI 2022

VÄDER
Klart väder under tidig morgon och kväll. Däremellan mestadels regn
Min temp: +16,3°C kl. 10. Max temp: +18,9°C kl. 06.
Nederbörd: regn

02:00: V 8,2 m/s, byvind 10,0 m/s, +18,5°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: SO 11,1 m/s, byvind 12,8 m/s, +17,7°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: SO 6,8 m/s, byvind 8,6 m/s, +17,3°C, vattenstånd +7 cm.
20:00: SO 3,2 m/s, byvind 5,2 m/s, +18,6°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:25 och ner 22:07.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 04-21.30 (665 burtimmar)
23 nät kl. 04-06 (46 nättimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Lunnefågel: 1 ex sågs födosökande norr om ön, troligtvis samma ex som setts tidigare under våren.
Småspov: 2 ex rastande på Västudden.
Fiskmås, inte en enda unge har setts i den östra kolonin.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
70 individer av 9 arter.
Vattenrall 1, större strandpipare 1, rödbena 1, gråtrut 3, silltrut 48, stare 1, koltrast 1, sädesärla 1, skärpiplärka 13.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 113 och i år totalt till 5 113.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Ett 15-tal silltrutar har läst av i fält, 8 skärpiplärkor, rödbena en årsunge kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
En dag som mestadels präglats av regn, dock har det varit några fåglar i burfångsten som glatt oss. Glada blev vi också över att få se lunnefågeln.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördagen 2 JULI 2022

VÄDER
Soligt under hela dagen.
Min temp: +15,3°C kl. 00. Max temp: +19,9°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen

02:00: V 8,8 m/s, byvind 10,7 m/s, +16,3°C, vattenstånd +12 cm.
08:00: V 7,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +16,5°C, vattenstånd +17 cm.
14:00: SV 7,8 m/s, byvind 9,9 m/s, +19,5°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: S 9,7 m/s, byvind 11,6 m/s, +19,7°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:24 och ner 22:08.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan kl.06-21. (330 burtimmar)

PERSONAL
Ulrika och Patrick Tollgren, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Hannes Dahl, Johanna Tollgren med flickorna Juno (5) och Saga (2), Josefin Tollgren, Veronica Tollgren och Lucas Nilsson byttes av runt lunch av Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara. Olle skötte transporten.

OBSERVATIONER
Roskarl: 5 ex har fortsatt rastat på ön.
Stenskvätta: En 1k fågel.
Svart rödstjärt: Två ungfåglar ringmärktes.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 4 arter.
Silltrut 31, rödbena 1, svart rödstjärt 2, skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 43 och i år totalt till 5 043.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Enbart egna kontroller.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
En första tur i silltrutskolonin gjordes under eftermiddagen.

VID DATORN
Josefin Svensson, Ulrika Tollgren och Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 1 JULI 2022

VÄDER

En skön sommardag med lite svalkande vind.

Min temp: +19,1°C kl. 05. Max temp: +21,0°C kl. 16.

Nederbörd: Började regna smått vid 18-tiden.

02:00: O 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +20,5°C, vattenstånd +2 cm.

08:00: S 5,6 m/s, byvind 7,6 m/s, +19,6°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: S 7,2 m/s, byvind 9,2 m/s, +20,2°C, vattenstånd +12 cm.

20:00: V 10,5 m/s, byvind 12,2 m/s, +19,1°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:24 och ner 22:09.

VERKSAMHET

18 nät kl.04-10. (108 nättimmar)

22 burar i Kausan kl.05-12. (154 burtimmar)

 PERSONAL

Ulrika och Patrick Tollgren, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Hannes Dahl, Johanna Tollgren med flickorna Juno (5) och Saga (2), Josefin Tollgren, Veronica Tollgren och Lucas Nilsson.

OBSERVATIONER

Roskarl: 1 ex har fortsatt rastat på ön.

Stenskvätta: Den honfärgade stenskvättan är kvar.

Svart rödstjärt: En ungfågel ringmärktes.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

6 individer av 3 arter.

Stare 1, koltrast 1 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 6 och i år totalt till 5 006.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Koltrast 1 och skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

Josefin och Ulrika har guidat besökare (0,5 h) och Ulrika har städat gästtoan (0,5 h) samt ansat vegetation (0,5). Patrick har fixat med utsläppet på labbet som nu följer Svensk Byggnorm (silvertejp ingår ej i SBN). Slussen är bytt och det finns extratyg för framtiden. Det finns även ett lock som håller tätt mot den nya slussen. Gamla slussen finns kvar och kan användas om så önskas. (6,0 h). Allt klipp från rensningen av kolkällaren ligger nu i eldningshögen. (2,0 h)

 ÖVRIGT

Inget speciellt.

VID DATORN

Josefin Svensson och Ulrika Tollgren