DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 JULI 2022

 

VÄDER

Ganska molnfritt under morgonen om man bortser från en del dimmoln. Successivt mulnade det till mer men från 10-tiden klarnade det upp och vi fick åter en molnfri himmel om än något disigt. Senare bildades en del höga slöjmoln och vid 20-tiden hotade en svart molnbank i väster med kommande nederbörd som dock uteblev helt.

 

Min temp: +15,7°C kl. 05. Max temp: +19,4°C kl. 12 och kl. 24.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: SO 1,6 m/s, byvind 2,4 m/s, +17,0°C, vattenstånd -4 cm.

08:00: V 3,1 m/s, byvind 4,8 m/s, +16,7°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: S 2,5 m/s, byvind 3,2 m/s, +19,0°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: S 3,4 m/s, byvind 4,5 m/s, +19,1°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:36 och ner 21:59.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:00-10:30 (156 nättimmar).

22 burar i Kausan 16:00-21:30 (121 burtimmar).

 

PERSONAL

Malin Unger och Alex Wingård med sonen Charlie (10 år) och sistnämndes kusin Elias (9 år) samt Anette och Uno Unger.

 

OBSERVATIONER

Småspov: Tre ex flög österut längs Nordstranden i riktning mot Ostudden 21:17.

Roskarl: En 2K+ sågs flygande över Västudden under eftermiddagen.

Spovsnäppa: Tre utfärgade ad i sommardräkt stod ute på Västudden vid 16-tiden.

Kärrsnäppa: Under eftermiddagen stod en flock på 31 adulta av nordlig ras på sydostsidan av Hamnudden.

Drillsnäppa: Ett ex sågs på stranden utanför Trädgårdsfållan tidigt på morgonen och på kvällen höll en fågel till på SO-udden.

Tretåig mås: Flera ungar från både fyrarna och Rissastenen prövar vingarna och flyger omkring. En ungfågel från bo G3 på Rissastenen hade förirrat sig upp till fyrområdet, där den inte orkade lyfta, men den förpassades åter ner till en hylla på Rissastenen.

Småtärna: En ad födosökte en stund längst in i Kausan.

Havssula: Åtminstone tre adulta sågs driva med strömmen N om Nidingen mitt på dagen. Rör det sig om fortsatt fågelinfluensa månntro?

Lundsångare: En märklig liten Phylloscopus fångades i nät 1C vid 06-tiden. Den var ringmärkt med en finsk ring (R336262) och togs först för en årsunge av gransångare. Vid närmare dräkt- och ruggningsstudier konstaterades dock att det var en adult (2K+) lundsångare av rasen viridanus. Vinglängd och avsaknad av ruvfläck pekade mot en hane.

Stenskvätta: En årsunge huvudsakligen i juvenil dräkt höll till i fyrområdet under dagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 6 arter.

Större strandpipare 1, tobisgrissla 5 pulli, lövsångare 2, stare 2, koltrast 1 pullus och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 440 och i år totalt till 5440.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll: En 2K+ hane lundsångare med finsk ring.

Egna korttidskontroller av årsungar, nämligen en koltrast, en sädesärla och två skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Fortsatt målning av brandskjulet med Falu rödfärg (1,5 tim).

 

ÖVRIGT

*Johan Elvborn från Nidingens Vänner kom med sin båt på dagsbesök tillsammans med ytterligare fem personer.

*Dessutom låg ytterligare sju båtar vid Stora bryggan med totalt 38 personer under dagen. Vidare ankrade en segelbåt upp strax utanför Lilla bryggan med två personer.

 

VID DATORN

Uno Unger