DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 3 JULI 2022

VÄDER
Klart väder under tidig morgon och kväll. Däremellan mestadels regn
Min temp: +16,3°C kl. 10. Max temp: +18,9°C kl. 06.
Nederbörd: regn

02:00: V 8,2 m/s, byvind 10,0 m/s, +18,5°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: SO 11,1 m/s, byvind 12,8 m/s, +17,7°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: SO 6,8 m/s, byvind 8,6 m/s, +17,3°C, vattenstånd +7 cm.
20:00: SO 3,2 m/s, byvind 5,2 m/s, +18,6°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:25 och ner 22:07.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 04-21.30 (665 burtimmar)
23 nät kl. 04-06 (46 nättimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Lunnefågel: 1 ex sågs födosökande norr om ön, troligtvis samma ex som setts tidigare under våren.
Småspov: 2 ex rastande på Västudden.
Fiskmås, inte en enda unge har setts i den östra kolonin.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
70 individer av 9 arter.
Vattenrall 1, större strandpipare 1, rödbena 1, gråtrut 3, silltrut 48, stare 1, koltrast 1, sädesärla 1, skärpiplärka 13.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 113 och i år totalt till 5 113.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Ett 15-tal silltrutar har läst av i fält, 8 skärpiplärkor, rödbena en årsunge kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
En dag som mestadels präglats av regn, dock har det varit några fåglar i burfångsten som glatt oss. Glada blev vi också över att få se lunnefågeln.

VID DATORN
Andreas Eriksson