DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 8 JULI 2022

VÄDER
Mulet med skurar under morgonen, uppklarnande under förmiddagen för att vara klart under resten av dagen.

Min temp: +16,2°C kl. 04. Max temp: +19,1°C kl. 17.
Nederbörd: regn

02:00: V 5,5 m/s, byvind 8,4 m/s, +16,7°C, vattenstånd +33 cm.
08:00: NV 8,1 m/s, byvind 10,2 m/s, +16,8°C, vattenstånd +17 cm.
14:00: NV 8,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +18,8°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: SV 8,1 m/s, byvind 11,3 m/s, +18,2°C, vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:31 och ner 22:03.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan 09.45-13.15, 16 burar på Playan kl. 04.00-18.00 (323 burtimmar).
24 nät, kl. 04.00-08.00 (96 nättimmar).

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Lunnefågel 1 ex kom flygande längst stranden i väst och genade över Sydvästudden, följde sedan sydstranden och genade över ön vid Svackan för att där tappas bort.
Toppskarv 5 rastade på ostudden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
57 individer av 5 arter.
Större strandpipare 1, silltrut 40, stare 8, svartvit flugsnappare 1, skärpiplärka 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 369 och i år totalt till 5369.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Bara egna kontroller. Koltrast 1, tobisgrissla 1 född 2014 (8 år). 1 rödbena som ringmärktes 2013 kunde läsas av i fält. Under dagen har vi lagt tid på att läsa av tretåiga måsar i bona. Även ett gäng silltrutar har lästs av i fält.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning.

ÖVRIGT
En död havssula hittades ilandfluten på norra stranden i närheten av Rissastenen. En kanadagås vi stötte på under silltrutsmärkningen uppträdde konstigt. Den reagerade inte överhuvudtaget på vår närvaro, den stod och åt helt oberört även om vi stod precis bredvid. Vi testade om den regerade på rörelse en decimeter från ögonen, men utifrån utebliven reaktion tolkade vi det som att den inte såg någonting.

VID DATORN
Andreas Eriksson