DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 5 JULI 2022

VÄDER
Växlande molnighet med några skurar under hela dagen.

Min temp: +15,0°C kl. 06. Max temp: +18,0°C kl. 14.
Nederbörd: regn

02:00: V 8,3 m/s, byvind 12,9 m/s, +15,2°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: V 7,4 m/s, byvind 10,9 m/s, +15,5°C, vattenstånd +-10 cm.
14:00: V 7,5 m/s, byvind 11,4 m/s, +17,8°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 8,1 m/s, byvind 12,4 m/s, +17,0°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:28 och ner 22:06.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 04.00-20.00 (608 burtimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
31 individer av 5 arter.
Strandskata 1, rödbena 1, silltrut 28, tobisgrissla 1, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 181 och i år totalt till 5 181.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
3 tobisgrisslor kontrollerades i holkar. En individ ringmärkt 2012 (10 år), en annan individ ringmärkt 2017 (5 år). Dagens gamling var en fågel som ringmärktes som unge 2000 (22 år) och kontrollerats två gånger tidigare som häckande, 2006 och 2019.
Skärpiplärka 10 ungfåglar av egenmärkta individer.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
Vinden medförde att vi inte kunde nyttja näten under dagen.

VID DATORN
Andreas Eriksson