DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 4 JULI 2022

VÄDER
Mulet och regn under morgonen. Sedan växlande molnighet med några skurar under resten av dagen. Min temp: +15,7°C kl. 03. Max temp: +18,5°C kl. 14.
Nederbörd: regn

02:00: V 4,5 m/s, byvind 8,0 m/s, +16,4°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: V 7,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +16,3°C, vattenstånd +-13 cm.
14:00: SV 8,9 m/s, byvind 11,0 m/s, +18,5°C, vattenstånd +22 cm.
20:00: SO 6,6 m/s, byvind 11,0 m/s, +15,9°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:26 och ner 22:07.

VERKSAMHET
22 burar i Kausan, 16 burar på Playan kl. 07.45-19.45 (456 burtimmar)
13 nät kl. 07.30-11.00 (45,5 nättimmar)

PERSONAL
Tommy Järås, Andreas Eriksson, Ellika Nordström, Henrik Lood och Anna Haikara.

OBSERVATIONER
Svart rödstjärt: 1 1k fågel rastade på ön under eftermiddagen.
Småspov: 1 ex rastande på Västudden.
Rödbena: En flock på 20 individer kom ner från hög höjd och landade på Västudden under en av dagens skurar.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 4 arter.
Större strandpipare 1, gråtrut 4, silltrut 29, skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 150 och i år totalt till 5 150.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Ett 15-tal silltrutar har läst av i fält.
6 skärpiplärkor kontrollerades.
1 Gråtrut avlästes på hönshustaket, den var ringmärkt som unge här på ön 2016.
3 tobisgrisslor kontrollerades i holkar. 1 individ ringmärkt som 3+ 2017 i holk M37 har två ungar i samma holk i år. Detta tillsammans med en individ ringmärkt som unge 2012. 1 individ ringmärkt som 3+ år 2006 (minst 19 år nu) har en unge i holk M42, fågeln kontrollerades som häckande i samma holk 2015.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete under dagen

ÖVRIGT
Fångststarten idag blev lite förskjuten p.g.a. regn. Ringmärkningen av silltrutar som påbörjades i lördags fortskred idag så liksom igår.

VID DATORN
Andreas Eriksson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.