DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 17 NOVEMBER 2018

VÄDER
Mulet under efternatten och resten av dagen. Mojnande sydvästvind från ca 6 m/s under morgonen vridande mot S och SO.
Min temp +7,3°C kl. 04-07. Max temp +8,6°C kl. 02.
Nederbörd: Ingen nederbörd.

01:00: Medelvind S 7,7 m/s, byvind 10,7 m/s, +8,5°C, lufttryck 1039,1 hPa, vattenstånd +8 cm.
07:00: Medelvind SO 7,6 m/s, byvind 8,6 m/s, +7,3°C, lufttryck 1040,1 hPa, vattenstånd -6 cm.
13:00: Medelvind SO 5,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +7,3°C, lufttryck 1041,6 hPa, vattenstånd +1 cm.
19:00: Medelvind SO 10,4,6 m/s, byvind 12,1 m/s, +9,1°C, lufttryck 1037,0 hPa, vattenstånd -12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:02 och ner 15:52.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger. Tommy Järås kom ut med stationsbåten och hjälpte till att stänga fågelstationen och körde oss alla till båtens hemmahamn i Skallahamn.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-12:00 (105 nättimmar).
Fröfällan 07:00-12:00 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
ALFÅGEL – 8 ex
PILGRIMSFALK – En ad + en juv.
SNÖSPARV – Ca 50 ex, höll huvudsakligen till på Västudden under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 2, gråsiska 5 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 466 och i år totalt till 6 649.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
Den tidigare Hollandsmärkta koltrasten kontrollerades idag.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 1, blåmes 1, talgoxe 2, grönfink 2 och gråsiska 2.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stängning för denna säsong av fågelstationen, vilket innebar tillvaratagande av fångstredskap, ihopsamlande av utomhusmöbler samt viss städning utomhus och inomhus.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 NOVEMBER 2018

VÄDER
En stjärnklar natt följdes av en molnfri dag. Till att börja med något disigt men efterhand god sikt.
Min temp +8,0°C kl. 04. Max temp +9,3°C kl. 00, 16 och 18.
Nederbörd: Ingen nederbörd.

01:00: Medelvind S 11,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +8,9°C, lufttryck 1032,2 hPa, vattenstånd +18 cm.
07:00: Medelvind SSO 9,1 m/s, byvind 14,6 m/s, +8,4°C, lufttryck 1033,6 hPa, vattenstånd +-0 cm.
13:00: Medelvind SSO 10,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +9,2°C, lufttryck 1035,8 hPa, vattenstånd +8 cm.
19:00: Medelvind SSO 10,4,6 m/s, byvind 12,1 m/s, +9,1°C, lufttryck 1037,0 hPa, vattenstånd -12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 07:00-12:00 (50 nättimmar).
Fröfällan 07:00-12:00 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
SÄDGÅS – 4 ex sträckte mot SV strax utanför Västudden vid 12-tiden.
PRUTGÅS, rasen bernicla – En adult fågel med två årsungar kom flygande norrifrån och lade sig på vattnet S om SO-udden vid 14:30-tiden.
ALFÅGEL – En utfärgad hane sträckte söderut utanför Västudden 09:42.
HAVSSULA – 4 ad + 1 fjolåring (2K) passerade V om ön under tiden 08:35-09:15. Ytterligare 1 ad sträckte förbi mitt på dagen.
BLÅ KÄRRHÖK – En adult hane upptäcktes sträckande österut NV om Västudden 10:38 och kunde följas N om ön till i höjd med Ostudden.
PILGRIMSFALK – En färgringmärkt årsunge sågs jagande över ön vid tre tillfällen under tiden 09:00-11:20 och satt däremellan på Ostudden.
TRÄDLÄRKA – Gårdagens fågel sågs även idag, tidvis i sällskap med berglärkor.
BERGLÄRKA – Idag sågs först 4 senare 5 ex på olika delar av ön.
SNÖSPARV – Ca 50 ex, höll huvudsakligen till på Västudden under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 455 och i år totalt till 6 638.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En toppskarv, som Jon fotograferade förbiflygande utanför Västudden, visade sig vara färgringmärkt som bounge på Väderöarna, Bohuslän 2/6 2014.
En 1K pilgrimsfalk, som Hanna fotograferade i flykten över Västudden, hade en färgring som vi kunde avläsa.
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärpiplärka märkt som 1K hane 22/8 2014 höll till på Nordstranden.
Egna korttidskontroller:
Koltrast 1, blåmes 5 och gråsiska 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag togs de resterande potatisarna upp i det södra landet. Det blev åtminstone ett drygt hundratal knölar, som torde räcka som sättpotatis i det norra landet till våren.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 NOVEMBER 2018

VÄDER
Mulet och några regnstänk natten till idag. Från gryningen och fram till 11-tiden mulet och disigt med knapp sikt till närmaste fastland. Från 11-tiden successivt klarnande och en del solsken på eftermiddagen men fortsatt disigt.
Min temp +9,3°C kl. 24. Max temp +10,0°C kl. 12-14.
Nederbörd: 1,0 mm kl. 00-03.

01:00: Medelvind SSV 8,0 m/s, byvind 10,0 m/s, +9,5°C, lufttryck 1026,1 hPa, vattenstånd +10 cm.
07:00: Medelvind S 8,1 m/s, byvind 9,6 m/s, +9,8°C, lufttryck 1026,7 hPa, vattenstånd -3 cm.
13:00: Medelvind S 6,0 m/s, byvind 8,6 m/s, +10,0°C, lufttryck 1029,0 hPa, vattenstånd +11 cm.
19:00: Medelvind SSO 7,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +9,7°C, lufttryck 1030,1 hPa, vattenstånd +2 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:57 och ner 15:56.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-12:00 (105 nättimmar).
Fröfällan 07:30-12:30 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – Ett ex kom flygande österut längs Nordstranden, rundade Ostudden och fortsatte västerut till Klockfotsrevet där den landade 13:40. Den var kvar där även senare på dagen.
ALFÅGEL – Ett honfärgat ex passerade utanför Västudden 08:07
HAVSSULA – En adult fågel sträckte mot S utanför Västudden vid 11:21.
SPARVHÖK – Ett ex sågs först 11:15 men även senare.
STENFALK – Ett ex passerade Kruthuset i full fart västerut 10:07.
ALKEKUNG – Två ex kom flygande tillsammans och slog till ett par gånger kortvarigt på vattnet utanför Västudden innan de fortsatte söderut strax utanför Jeppetenen 08:53.
TRÄDLÄRKA – Vid 12:15-tiden kom ett ex flygande och landade på Nordstranden mellan Dammen och Östra rännan. Underligt nog uppvaktades den av 5 skärpiplärkor, som förföljde den när den flög västerut mot Västudden. Den sågs återigen O om Dammen vid 15:30-tiden.
BERGLÄRKA – En flock på 9 ex höll till på ön under dagen.
SNÖSPARV – Ca 50 ex, rörde sig över hela ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
24 individer av 4 arter:
Stare 1, grönfink 18, vinterhämpling 4 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 454 och i år totalt till 6 637.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En på ön häckande koltrast märkt som 2K hane 13/3 2015.
En grönfink märkt som 1K hona 26/10 2016.
Egna korttidskontroller:
Järnsparv 2, rödhake 1, koltrast 1, blåmes 2 och grönfink 7.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Inga större märkvärdigheter idag men ändå en härlig fågelblandning. Trots eftersök återfanns dock inte gårdagens vattenpiplärka. Totalt 45 arter får man i alla fall vara nöjd med så här sent på säsongen. Speciellt trevligt var de två alkekungarna – de hittills enda på Nidingen i år. Man var faktiskt lite orolig för att sistnämnda art skulle missas i år, då de har varit mycket sparsamma på Västkusten denna höst.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 NOVEMBER 2018

VÄDER
Bortsett från en molnbank över fastlandet hade vi solsken över havet från morgonen och fram till 14-tiden. Dock var det ganska disigt och himlen var delvis täckt av höga slöjmoln. Under eftermiddagen mulnade det västerifrån. Till att börja med västlig vind på 5-6 m/s successivt vridande mot SV och något mojnande.
Min temp +9,1°C kl. 04 och 08. Max temp +10,0°C kl. 12.
Nederbörd: 0,5 mm vid 21-tiden.

01:00: Medelvind V 6,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +9,4°C, lufttryck 1017,8 hPa, vattenstånd +18 cm.
07:00: Medelvind V 6,5 m/s, byvind 9,0 m/s, +9,3°C, lufttryck 1021,7 hPa, vattenstånd +12 cm.
13:00: Medelvind SV 4,4 m/s, byvind 5,9 m/s, +9,9°C, lufttryck 1024,5 hPa, vattenstånd +9 cm.
19:00: Medelvind SSV 6,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +9,7°C, lufttryck 1024,8 hPa, vattenstånd +1 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:55 och ner 15:58.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-12:00 (105 nättimmar).
Fröfällan 07:00-12:00 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En adult fågel sträckte mot S utanför Västudden vid 14-tiden.
DUVHÖK – En årsunge kom flygande över Kausan 10:50 och försvann därefter mot NV.
BERGLÄRKA – 12 ex sågs under dagen, ibland tillsammans med ca 50 snösparvar.
VATTENPIPLÄRKA – Ett ex hittades födosökande ute på Västudden vid 09-tiden och var kvar där åtminstone resten av förmiddagen. Dagens observation var bara det tredje fyndet på ön. Arten har bara noterats en tidigare höst på Nidingen, nämligen 2008, då dels en fågel höll till på ön 3-6 november, och dels en fågel som burfångades och ringmärktes den 21 november samma månad.
STEGLITS – Två ex rastade en stund N om fyrområdet 08:40 och sågs ytterligare en gång lite senare.
SNÖSPARV – Idag hade flocken ökat till ca 50 ex.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Björktrast 1, bofink 1, grönfink 3, vinterhämpling 2 och gråsiska 4.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 430 och i år totalt till 6 613.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En 2K+ järnsparv som ringmärktes som 1K+ 7 november 2017 och som inte kontrollerats igen förrän idag.
Egna korttidskontroller:
Järnsparv 1, blåmes 3 och grönfink 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag fick vi besök av bröderna Vendelstrand. De kom med sin båt Västanvåg, som ankrade upp på sydsidan av fyrplatsen. De tog sig iland vid Lilla bryggan med en mindre båt, och med sig hade de en man, som gjorde service på anläggningen för mätning av radioaktivitet. Efter en trevlig pratstund, som naturligtvis handlade om gamla gemensamma minnen, fick vi dessutom sex välmatade krabbor. Krabborna kokte vi och intog vid kvällens middag.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 NOVEMBER 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 NOVEMBER 2018

VÄDER
Mulet och ganska disigt. Vid 11-tiden och någon timma framåt sågs fläckar av blå himmel. Vinden från SV vridande mot S och samtidigt ökande från 1 m/s till 11 m/s vid 16-tiden.
Min temp +8,2°C kl. 17. Max temp +9,9°C kl. 15.
Nederbörd: 3,3 mm varav 0,3 mm vid en lätt regnskur vid middagstid och resterande 3,0 mm under 20 minuter vid 17-tiden.

01:00: Medelvind SV 2,1 m/s, byvind 2,8 m/s, +9,2°C, lufttryck 1013,5 hPa, vattenstånd +22 cm.
07:00: Medelvind SSV 7,2 m/s, byvind 8,8 m/s, +9,1°C, lufttryck 1014,4 hPa, vattenstånd +17 cm.
13:00: Medelvind S 9,5 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,8°C, lufttryck 1013,9 hPa, vattenstånd +18 cm.
19:00: Medelvind SV 8,9 m/s, byvind 11,9 m/s, +9,4°C, lufttryck 1014,5 hPa, vattenstånd +12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:53 och ner 16:00.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-12:00 (105 nättimmar).
Fröfällan 08:00-12:00 (4 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
SVÄRTA – Under morgonen passerade 3 ex mot S varav ett V om ön och två vid Lilleland.
BERGLÄRKA – Minst 5 ex i en snösparvsflock på Västudden under morgonen.
SNÖSPARV – Ca 35 ex i en flock på Västudden under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
56 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 3, rödhake 1, koltrast 3, grönfink 7, gråsiska 41 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 419 och i år totalt till 6 602.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Två färgringmärkta skärsnäppor fotograferades på Ostudden under eftermiddagen. Båda var ringmärkta som årsungar, den ena 4 december 2011 och den andra 17 november 2012.
Egna korttidskontroller:
Rödhake 1, koltrast 1, talgoxe 1 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trevligt att gråsiskorna fortfarande går till. Dagen fångst på 41 ex var det näst högsta dagsantalet i höst endast slaget av 52 ex den 19 oktober.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 NOVEMBER 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 NOVEMBER 2018

VÄDER
Mulet och ganska disigt. Vid 11-tiden och någon timma framåt sågs fläckar av blå himmel. Vinden från SV vridande mot S och samtidigt ökande från 1 m/s till 11 m/s vid 16-tiden.
Min temp +8,2°C kl. 17. Max temp +9,9°C kl. 15.
Nederbörd: 3,3 mm varav 0,3 mm vid en lätt regnskur vid middagstid och resterande 3,0 mm under 20 minuter vid 17-tiden.

01:00: Medelvind SV 2,1 m/s, byvind 2,8 m/s, +9,2°C, lufttryck 1013,5 hPa, vattenstånd +22 cm.
07:00: Medelvind SSV 7,2 m/s, byvind 8,8 m/s, +9,1°C, lufttryck 1014,4 hPa, vattenstånd +17 cm.
13:00: Medelvind S 9,5 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,8°C, lufttryck 1013,9 hPa, vattenstånd +18 cm.
19:00: Medelvind SV 8,9 m/s, byvind 11,9 m/s, +9,4°C, lufttryck 1014,5 hPa, vattenstånd +12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:53 och ner 16:00.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-12:00 (105 nättimmar).
Fröfällan 08:00-12:00 (4 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
SVÄRTA – Under morgonen passerade 3 ex mot S varav ett V om ön och två vid Lilleland.
BERGLÄRKA – Minst 5 ex i en snösparvsflock på Västudden under morgonen.
SNÖSPARV – Ca 35 ex i en flock på Västudden under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
56 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 3, rödhake 1, koltrast 3, grönfink 7, gråsiska 41 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 419 och i år totalt till 6 602.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Två färgringmärkta skärsnäppor fotograferades på Ostudden under eftermiddagen. Båda var ringmärkta som årsungar, den ena 4 december 2011 och den andra 17 november 2012.
Egna korttidskontroller:
Rödhake 1, koltrast 1, talgoxe 1 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trevligt att gråsiskorna fortfarande går till. Dagen fångst på 41 ex var det näst högsta dagsantalet i höst endast slaget av 52 ex den 19 oktober.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 12 NOVEMBER 2018

VÄDER
Mulet hela dagen med sikt åtminstone till Ringhals. Vinden vred från SSV till SSO och mojnade successivt under dagen från ca 10 m/s till ca 3 m/s. Efter skymningen tidvis lätt regn.

Min temp +9,4°C kl. 23-24. Max temp +10,5°C kl. 02-03.
Nederbörd: 1,4 mm varav 0,3 mm direkt efter midnatt och resten under kvällen.

01:00: Medelvind S 8,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +10,3°C, lufttryck 1009,1 hPa, vattenstånd +17 cm.
07:00: Medelvind SSV 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +10,0°C, lufttryck 1012,3 hPa, vattenstånd +12 cm.
13:00: Medelvind S 7,1 m/s, byvind 10,3 m/s, +9,9°C, lufttryck 1014,6 hPa, vattenstånd +3 cm.
19:00: Medelvind S 4,5 m/s, byvind 9,8 m/s, +9,8°C, lufttryck 1013,8 hPa, vattenstånd +11 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:51 och ner 16:02.

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson avlöstes vid middagstid av Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt. Magnus Unger medföljde båten till och från Nidingen.

VERKSAMHET
19 nät 07:00-10:30 (66,5 nättimmar).
Fröfällan 08:00-10:30 och 14:30-15:30 (3,5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
SVÄRTA – 17 ex (1 + 9 + 7) passerade mot S väster om ön under dagen.
HAVSSULA – Ett ex passerade under morgonen och en adult fågel sträckte söderut utanför Västudden 15:07.
TOPPSKARV – Ca 175 ex samlades på Klockfotsrevet vid 15-tiden, innan de drog norrut för övernattning strax före skymningen.
JORDUGGLA – Två ex stöttes tillsammans på Nordstranden O om Rissastenen vid 12:15-tiden och åtminstone den ena var kvar senare och flög upp från Svacken vid 14:30-tiden.
BERGLÄRKA – 12 ex flög omkring över hela ön från middagstid och resten av dagen.
SNÖSPARV – Ca 35 ex drog runt på ön under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 7 arter:
Skärsnäppa 11, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 1, grönfink 2 och gråsiska 2.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 363 och i år totalt till 6 546.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
*Av 16 skärsnäppor fångade natten till idag var födelseåren för 15 individer 2014 (3 ex), 2015 (3 ex), 2016 (4 ex) och 2017 (5 ex). Den sextonde snäppan märktes som 3K+ våren 2017.
*Två avlästa färgringmärkta skärpiplärkor visade sig vara märkta som 1K hane 22/8 2014 resp. 2K hona 10/3 2016. Troligen rör det sig om revirfåglar som har häckat på ön och som kanske kommer att övervintra.
Egen korttidskontroll:
*En 1K hane av koltrast märkt för 4 dagar sedan.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Gårdagens busväder visade sig medföra optimala förhållanden för skärsnäppefångst under kvällen och natten. Det var svart som i en kolkällare, högt vattenstånd och frisk vind. Mellan regnskurarna kunde därför hela 27 individer håvas in – 11 nymärkningar och 16 kontroller!

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

SÖNDAG 11:e NOVEMBER 2018

VÄDER
Frisk-hård sydostvind hela dagen. Mulet, disigt och regn med korta uppehåll. Ännu värre busväder idag jämfört med igår alltså…

01:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10°C, lufttryck 1007 hPa, vattenstånd +1 cm.
07:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +10°C, lufttryck 1007 hPa, vattenstånd +20 cm.
13:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10°C, lufttryck 1007 hPa, vattenstånd +20 cm.
19:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +10°C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd +26 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:48 och ner 16:04

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
Ingen fångstinsats idag.

OBSERVATIONER
SNÖSPARV – ca 30 ex. sedda på Västudden idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 344 och i år totalt till 6 527.
Årets ringmärkning kan beskådas på webbsida:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma.

ÖVRIGT
Idag har vi knappt stuckit näsan utanför dörren. I stället har vi koncentrerat oss på att städa och i övrigt göra det fint för den tillträdande personalen som, förhoppningsvis, äntligen anländer under morgondagen…

VID DATORN
Mikael Hake

LÖRDAG 10:e NOVEMBER 2018

VÄDER
Frisk-hård sydostvind hela dagen. Mulet, något dis och från eftermiddagen regn eller regnskurar som tidvis var kraftigt/kraftiga. Riktigt busväder…

01:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 13 m/s, +9°C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd -5 cm.
07:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +9°C, lufttryck 1010 hPa, vattenstånd +7 cm.
13:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9°C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd -6 cm.
19:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +9°C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd +7 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:46 och ner 16:06

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
11 nät 07:00–12:00 (55 nättimmar).
Fröfällan vid Grindoxeln 09:00-15:00 (6 fröfälleburtimmar).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – 1 ex. rastade utanför Nordstranden och senare i Kausan.
SJÖORRE – Fem rastande fåglar sågs under dagen.
SKÄRSNÄPPA – ca 100 ex. vilade sig på Västudden under eftermiddagen.
TORDMULE – 17 individer flög norrut förbi ön.
SILLGRISSLA – 5 ex. mot N.
SILLGRISSLA/TORDMULE – 25 fåglar, även dessa mot norr.
SNÖSPARV – ca 20 ex. sedda på Västudden idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Järnsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 344 och i år totalt till 6 527.
Årets ringmärkning kan beskådas på webbsida:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:

Egna långtidskontroller:

Egna korttidskontroller: Järnsparv 1 och Blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
På grund av det ilskna vädret blev det inte så mycket till utomhusaktiviteter idag, men vi försökte i alla fall. Satte bland annat upp några nät under morgonen, apterade fröfällan och spanade ut över havet. Våra ansträngningar var dock förgäves, så vid middagstid bestämde vi oss för att bedriva inomhusaktiviteter under resten av dagen. Ganska gött faktiskt, då de senaste dagarna har varit ganska hektiska. Nu regnar det rejält över oss, så någon strandvandring är inte aktuell för tillfället. Får se om det håller upp senare under kvällen och natten…

VID DATORN
Mikael Hake

FREDAG 9:e NOVEMBER 2018

VÄDER
Svag vind omkring ost, under kvällen ökande sydostvind. Mulet och rejäl dimma tidigt på morgonen, under förmiddagen successivt lättande så att man för en gångs skull kunde se in till land. Under kvällen kraftigt regn, senare upphörande.

01:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +9°C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd -7 cm.
07:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd +5 cm.
13:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 4 m/s, +9°C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -10 cm.
19:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9°C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd +5 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:44 och ner 16:08

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
19 nät 07:00–10:30 och 22 nät 10:30-16:00 (187,5 nättimmar).
Fröfällan vid Grindoxeln 10:00-16:00 (6 fröfälleburtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS – 1 ex. rastade vid Klockfotsrevet under dagen.
HAVSSULA – En gammal individ mot norr.
TOPPSKARV – 45 individer inräknade på Klockfotsrevet även idag.
MORKULLA – 1 ex. stöttes i en av nätgatorna nedanför vårt hus.
TORDMULE – 2 ex. flög österut en bit utanför Nordstranden.
SILLGRISSLA/TORDMULE – 6 ex. mot S.
SNÖSPARV – ca 50 ex. fortfarande stationära på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
48 individer av 7 arter:
Skärsnäppa 4, Gärdsmyg 3, Rödhake 5, Koltrast 1, Grönfink 6, Hämpling 1 och Gråsiska 28.

Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 343 och i år totalt till 6 526.
Årets ringmärkning kan beskådas på webbsida:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En gammal gråsiskehanne med dansk ring kontrollerades under tidiga morgonen. Den fjärde främmande kontrollen hittills i veckan!
Egna långtidskontroller:
Fyra skärsnäppor, märkta 26/11 2008 (2+), 23/5 2017 (20), 20/4 2017 (20), samt 22/3 2018 (20).
En gammal grönfinkshanne som märktes på Nidingen 8/11 2016 och som inte har kontrollerats förrän idag.
Egna korttidskontroller: Koltrast 2, Kungsfågel 1, Blåmes 1 och Gråsiska 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma.

ÖVRIGT
Det blev en dag som, ringmärkningsmässigt sett, var lite omvänd. Vad menas då med detta undrar ni säkert? Jo, normalt sett brukar ju de flesta fåglar som rastar här på ön fångas och ringmärkas under de första morgontimmarna. Därefter brukar antalet rastande fåglar minska antingen abrupt eller successivt under dagen, vilket medför att färre och färre fåglar kan ringmärkas. Idag var det precis tvärtom. Under de första, dimmiga, morgontimmarna hängde näten tomma. När det sedan klarnade upp successivt så ökade antalet rastande fåglar på ön, och det hela slutade med att en flock på 20 gråsiskor susade in i näten vid Kruthuset under sena eftermiddagen. Omvända världen alltså. För övrigt inte mycket att skriva till fastlandet om, förutom att gårdagskvällens/nattens strandvandring inbringade åtta skärsnäppor; fyra omärkta och fyra kontroller. Fortsättning följer…

VID DATORN
Mikael Hake