FREDAG 23 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 23 MARS 2018

VÄDER
Mulet och ganska disigt, knappt sikt in till Onsalalandet under morgonen. Tidvis lite bättre sikt. Rimfrost på marken under morgonen.
Min. temp. -0,9°C kl. 02:00-03:00 och max. temp. +1,0°C kl. 23:00.

01:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 4 m/s, -0,7°C, vattenstånd +3 cm
07:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, -0,1°C, vattenstånd -7 cm
13:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +0,1°C, vattenstånd +1 cm
19:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +0,8°C, vattenstånd -6 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:09 och ner 18:31.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:00 och 21 nät 07:00-13:00 (143 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Nya arter för i år blev kricka, rördrom, enkelbeckasin och trädkrypare. Totalt har i år noterats 55 arter.
Dagens märkligaste upplevelse var utan tvekan mängden rastande morkullor. Totalt uppskattades minst 50 ex ha rastat på Nidingen eller sträckt förbi. Redan i gryningen stöttes en hel del ex. Under dagen rastade de i slånbuskage, vresrosbuskar och på driftränder runt ön. Vart man gick stöttes flera ex upp.
Dagens häftigaste observation var dock den rördrom som undertecknad råkade stöta upp ur ett strandrågsbestånd mellan Dammen och Rissastenen. Efter en sväng västerut tog den höjd och försvann österut över Ostudden. Lars Hellberg och Lars Carlsson fick också se den och Lars C. lyckades dessutom ta några foton. Det finns bara två fynd på Nidingen tidigare: 15/3 1991 och 16/3 2012.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 12 arter:
Gräsand 1, större strandpipare 1, skärsnäppa 2, morkulla 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 3, gärdsmyg 1, koltrast 15, trädkrypare 1, stare 1, grönfink 2 och snösparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 104 och i år totalt till 104.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Fyra skärsnäppor märkta 14/3 2012 (2K), 13/11 2013 (1K), 22/5 2015 (2K) och 29/3 2016 (2K).
En gärdsmyg märkt som 1K 18/10 2017.
En snösparv märkt som 3K+ hona 19/3 2017 och även kontrollerad 8 dagar senare.
Dessutom tre korttidskontroller av snösparv.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Någon minusgrad under morgonen försvårade nätuppsättningen. Nätrullarna hade frusit under natten.

VID DATORN
Uno Unger

TORSDAG 22 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 MARS 2018

VÄDER
En hel del snöfall sedan sent igår kväll varvid marken blev täckt med ett par cm snö under morgonen. Snön töade dock bort under dagen. Mulet hela dagen. Från 08-tiden och två timmar framåt sveptes Nidingen in i dimma, som även återkom under kvällen från 17:00.
Min. temp. -0,9°C kl. 22:00 och max. temp. +1,5°C kl. 13:00.

01:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +0,1°C, vattenstånd -8 cm
07:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +0,6°C, vattenstånd -11 cm
13:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +1,5°C, vattenstånd – 3 cm
19:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 4 m/s, -0,5°C, vattenstånd -2 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:11 och ner 18:28.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:45-13:45 (119 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Totalt sedan säsongsstarten har vi nu observerat 50 arter på Nidingen. Senast tillkomna art var morkulla, som stöttes nära hönshuset under eftermiddagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 5 arter:
Vattenrall 1, skärsnäppa 4, gärdsmyg 1, koltrast 1 och snösparv 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 74 och i år totalt till 74.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärsnäppa märkt som 2K 16/5 2012. Tre skärpiplärkor märkta som F 2K 8/3 2016, F 2K+ 18/10 2017 resp. F 1K 3/11 2017. En gärdsmyg märkt som 1K 26/10 2017.
Dessutom korttidskontroller av en järnsparv, en koltrast och två snösparvar.

UPPDRAGSARBETE
Lars och Lasse tog sig an att skotta ren basen av Stora bryggan från all tång, som kommit upp under vinterstormarna, vilket tog två mantimmar.

ÖVRIGT
Tre personer som konsultjobbar för Länsstyrelsen anlände med egen båt från Bua vid 09-tiden. Deras uppgift var att sätta upp nya fridlysningsskyltar på ön.

VID DATORN
Uno Unger

ONSDAG 21 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 MARS 2018

VÄDER
Mulet i gryningen med en strimma molnfri himmel över fastlandet. Vid 09-tiden och några timmar framåt lättade molntäcket något och solen bröt igenom, dock blev det något disigare. Under eftermiddagen tjocknade det till något igen och sikten blev sämre.
Min. temp. -0,4°C kl. 01:00 och max. temp. +3,7°C kl. 16:00.

01:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, -0,4°C, vattenstånd -14 cm
07:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +0,5°C, vattenstånd -14 cm
13:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +2,4°C, vattenstånd – 21 cm
19:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 12 m/s, +2,3°C, vattenstånd -16 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:14 och ner 18:26.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:45-07:45 och 17 nät 07:45-12:45 (113 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 4 arter:
Skärsnäppa 1, skärpiplärka 2, bofink 1 och snösparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 60 och i år totalt till 60.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller: En skärsnäppa märkt som 1K 30/10 2017. Två skärpiplärkor varav den ena var märkt som F 2+ 18/10 2017 och den andra som pull 20/6 2017. Två gärdsmygar märkta som 1K i oktober 2017. Dessutom en intressant kontroll av en snösparv märkt som 2K hane av undertecknad för ett år och en dag sedan här på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Livet på ön går sin gilla gång. Förutom fågelstationens obligatoriska rutiner med passning av nät och burar samt ringmärkning av fåglar, hann vi även med att observera och fotografera lite fåglar. Vi begåvades även med en liten släng av gås- och svansträck.

VID DATORN
Uno Unger

TISDAG 20 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 MARS 2018

 

VÄDER

Efter snöfallet igår kväll klarnade det upp och det var molnfritt och mycket god sikt resten av natten och under dagen. I gryningen låg fläckvis ett tunt snötäcke på marken, som dock försvann under dagens solsken.

Min. temp. -1,0°C kl. 07:00 och max. temp. +2,3°C kl. 15:00.

 

01:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 10 m/s, -0,1°C, vattenstånd -28 cm

07:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 10 m/s, -1,0°C, vattenstånd -21 cm

13:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +2,0°C, vattenstånd – 18 cm

19:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 9 m/s, +0,5°C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:17 och ner 18:24.

 

PERSONAL

Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 08:30-12:30 (56 nättimmar).

17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 1, skärpiplärka 3, koltrast 4 och snösparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 53 och i år totalt till 53.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller: Tre blåmesar märkta som 1K honor i höstas (24/9, 15/10, 26/10) bör rimligtvis ha övervintrat på ön.  Dessutom en skärpiplärka märkt som F 3K+ 2018-03-20.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var det vårdagjämning, vilket var svårt att förstå, då vi faktiskt hade rejäl nattfrost och ett tunt lager snö på marken i gryningen. Dock blev det trots nordanvinden en fin dag med en något värmande sol i lä.

Vi gjorde ett allvarligt försök att fixa den trasiga flagglinan, men behövde därvid fälla flaggstången, vilket vi dock inte klarade av.  Det lär därför inte bli något flaggande på ön förrän Nidingens Vänner rycker in och gör en insats senare i vår.

 

VID DATORN

Uno Unger

MÅNDAG 19 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 MARS 2018

VÄDER
Efter en stjärnklar natt och delvis molnfri morgon mulnade det på successivt under dagen men vid 17-tiden lättade molntäcket åter under någon timma. Vid 19-tiden drog en smal front med snöfall förbi Nidingen.
Min. temp. -2,2°C kl. 01:00 och max. temp. +1,2°C kl. 16:00.

01:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, -2,2°C, vattenstånd -34 cm
07:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, -0,7°C, vattenstånd -13 cm
13:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +0,6°C, vattenstånd – 27 cm
19:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +1,1°C, vattenstånd -12 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:20 och ner 18:22.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-12:00 (84 nättimmar).
17 burar i Kausan 07:30-18:30. På Playan 12 burar 08:00-10:00 och 17 burar 10:00-19:00 (364 burtimmar).

OBSERVATIONER
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, koltrast 6 och taltrast 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 44 och i år totalt till 44.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller: Tre gärdsmygar märkta som 1K i höstas (24/9, 8/10, 23/10) bör rimligtvis ha övervintrat på ön. Dessutom två skärpiplärkor märkta som F 2K 2016-03-06 resp. F 1K 2017-11-03

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En varierande dag både vädermässigt och i fågelväg. Något oväntat att fyra berglärkor dök upp under eftermiddagen och att en havssula sträckte norrut längs kusten vid middagstid.
En överraskning var att Länsstyrelsen varit ute före oss i år och satt upp tre skyltar på Västudden resp. Nordstranden med texten Fågelskyddsområde 1/4 – 15/7.

VID DATORN
Uno Unger

SÖNDAG 18 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 MARS 2018

VÄDER
I stort sett molnfritt och strålande solsken under dagen. Efter en kall natt med som lägst 5,5 minusgrader låg temperaturen på ca minus 1 grad mellan 11:00 och midnatt. Vid middagstid var det bleke på havet. Vinden under förmiddagen O-NO vridande till NV resten av dagen. Mycket god sikt. På kvällen begåvades vi med ett grant norrsken över Göteborgs södra skärgård.
Min. temp. -5,5°C kl. 06:00-07:00 och max. temp. -0,7°C kl. 17:00.

01:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, -4,7°C, vattenstånd -28 cm
07:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, -5,5°C, vattenstånd -7 cm
13:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, -1,3°C, vattenstånd – 26 cm
19:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, -1,2°C, vattenstånd -18 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:22 och ner 18:20.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger. Tommy Järås med hjälp av Hans Söderström skötte båttransporten med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
18 nät 12:30-13:30, 21 nät 13:30-15:30 och 28 nät 15:30-17:30 (152 nättimmar).

OBSERVATIONER
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
33 individer av 4 arter:
Järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 30 och björktrast 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 34 och i år totalt till 34.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egen kontroll: En gärdsmyg ringmärkt som 1K 8 oktober 2017 och kontrollerad 8 november 2017 bör rimligtvis ha övervintrat på ön.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det var ett sant nöje att få starta upp årets verksamhet med perfekt väder. Inte minst trevligt var att vi hälsades välkomna vid ankomsten till Nidingen av en havsörn, som gjorde ett par varv runt fyrområdet, innan den försvann in mot fastlandet.
På kvällen begåvades vi med ett grant norrsken över Göteborgs södra skärgård.

VID DATORN
Uno Unger

ONSDAG 14 MARS 2018

VÄDER
I stort sett helmulet, svag NNO-NNV 2-4 m/s, tidvis bleke på havet, ca +1 grad under dagen.

10:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +0,8° C, vattenstånd -15 cm
15:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +1,3° C, vattenstånd -12 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:33 och ner 18:11.

PERSONAL
Lasse Hellberg, Anders Melin och undertecknad gjorde ett dagsbesök på ön med fågelstationens båt tillsammans med rörmokare Per Bengtsson.

VERKSAMHET
Vi förberedde säsongsstarten inför kommande helg. Nätstolpar sattes upp. Vattenförsörjningen fixades, Uppvärmning av bostad och ringmärkningslabb. Inventeringsrunda till Ostudden. Ringmärkning av en stare som förirrat sig in i västra gamla fyren.

OBSERVATIONER
35 arter noterades
BLÄSAND – Två par på norra stranden av Svacken.
SJÖORRE – Ca 75 ex i ett par födosökande flockar på sydsidan av Nidingen.
TOPPSKARV – Ca 35 ex på Klockfotsrevet och på Ostudden varav flera adulta fåglar med tofsar.
VATTENRALL – Minst 5 ex hördes på ön, så det verkar som arten har lyckats bra med övervintringen på ön.
SKÄRSNÄPPA – Ca 70 ex i en födosökande flock på Hamnudden och i Kausan.
SILLTRUT – En adult fågel hade i alla fall anlänt till ön. Den låg på vattnet utanför Rissastenen.
TRETÅIG MÅS – Ca 40 adulta ex var på plats och hävdade boplatsrevir på Rissastenens sjömärke och i fönsternischerna på de gamla fyrarna.
ÄNGSPIPLÄRKA – Minst 2 ex höll till på ön.
TALTRAST – Ett ex födosökte på Playans tångvallar.
SNÖSPARV – ca 40 ex födosökte på öns stränder.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art.
Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 och i år 1.

KONTROLLER
Färgringsavläsningar av egna strandskator (Or/Or, Vi/Mb, Mg/Sv och Sv/Sv), tretåiga måsar (MCA, MLD) och skärpiplärka (Li/Met Sv/Or).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
I går körde Lasse Hellberg den i Gottskär sjösatta fågelstationsbåten till hemmahamnen i Skallahamn. Där mötte vi upp idag och gjorde årets första besök på Nidingen. Vi var iland under tiden 09:45-16:15. Per tog sig an att fixa vattenförsörjningen till fågelstationen och gästtoan i hamnen, Anders installerade vår dator medan Lasse och undertecknad gjorde lite av varje inför vår säsongsstart till helgen. Vid en inventeringsrunda runt ön konstaterades att stormarna varit ovanligt skonsamma jämfört med de närmast föregående vintrarna. Alla tobisgrissleholkarna var intakta liksom Stora bryggan och vid basen av den sistnämnda hade inga stenar kastats upp. Endast lite tång låg uppsköljd på bryggbasen.

VID DATORN
Uno Unger