TORSDAG 22 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 MARS 2018

VÄDER
En hel del snöfall sedan sent igår kväll varvid marken blev täckt med ett par cm snö under morgonen. Snön töade dock bort under dagen. Mulet hela dagen. Från 08-tiden och två timmar framåt sveptes Nidingen in i dimma, som även återkom under kvällen från 17:00.
Min. temp. -0,9°C kl. 22:00 och max. temp. +1,5°C kl. 13:00.

01:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +0,1°C, vattenstånd -8 cm
07:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +0,6°C, vattenstånd -11 cm
13:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +1,5°C, vattenstånd – 3 cm
19:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 4 m/s, -0,5°C, vattenstånd -2 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:11 och ner 18:28.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:45-13:45 (119 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Totalt sedan säsongsstarten har vi nu observerat 50 arter på Nidingen. Senast tillkomna art var morkulla, som stöttes nära hönshuset under eftermiddagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 5 arter:
Vattenrall 1, skärsnäppa 4, gärdsmyg 1, koltrast 1 och snösparv 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 74 och i år totalt till 74.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärsnäppa märkt som 2K 16/5 2012. Tre skärpiplärkor märkta som F 2K 8/3 2016, F 2K+ 18/10 2017 resp. F 1K 3/11 2017. En gärdsmyg märkt som 1K 26/10 2017.
Dessutom korttidskontroller av en järnsparv, en koltrast och två snösparvar.

UPPDRAGSARBETE
Lars och Lasse tog sig an att skotta ren basen av Stora bryggan från all tång, som kommit upp under vinterstormarna, vilket tog två mantimmar.

ÖVRIGT
Tre personer som konsultjobbar för Länsstyrelsen anlände med egen båt från Bua vid 09-tiden. Deras uppgift var att sätta upp nya fridlysningsskyltar på ön.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *