FREDAG 23 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 23 MARS 2018

VÄDER
Mulet och ganska disigt, knappt sikt in till Onsalalandet under morgonen. Tidvis lite bättre sikt. Rimfrost på marken under morgonen.
Min. temp. -0,9°C kl. 02:00-03:00 och max. temp. +1,0°C kl. 23:00.

01:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 4 m/s, -0,7°C, vattenstånd +3 cm
07:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, -0,1°C, vattenstånd -7 cm
13:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +0,1°C, vattenstånd +1 cm
19:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +0,8°C, vattenstånd -6 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:09 och ner 18:31.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:00 och 21 nät 07:00-13:00 (143 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Nya arter för i år blev kricka, rördrom, enkelbeckasin och trädkrypare. Totalt har i år noterats 55 arter.
Dagens märkligaste upplevelse var utan tvekan mängden rastande morkullor. Totalt uppskattades minst 50 ex ha rastat på Nidingen eller sträckt förbi. Redan i gryningen stöttes en hel del ex. Under dagen rastade de i slånbuskage, vresrosbuskar och på driftränder runt ön. Vart man gick stöttes flera ex upp.
Dagens häftigaste observation var dock den rördrom som undertecknad råkade stöta upp ur ett strandrågsbestånd mellan Dammen och Rissastenen. Efter en sväng västerut tog den höjd och försvann österut över Ostudden. Lars Hellberg och Lars Carlsson fick också se den och Lars C. lyckades dessutom ta några foton. Det finns bara två fynd på Nidingen tidigare: 15/3 1991 och 16/3 2012.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 12 arter:
Gräsand 1, större strandpipare 1, skärsnäppa 2, morkulla 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 3, gärdsmyg 1, koltrast 15, trädkrypare 1, stare 1, grönfink 2 och snösparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 104 och i år totalt till 104.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Fyra skärsnäppor märkta 14/3 2012 (2K), 13/11 2013 (1K), 22/5 2015 (2K) och 29/3 2016 (2K).
En gärdsmyg märkt som 1K 18/10 2017.
En snösparv märkt som 3K+ hona 19/3 2017 och även kontrollerad 8 dagar senare.
Dessutom tre korttidskontroller av snösparv.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Någon minusgrad under morgonen försvårade nätuppsättningen. Nätrullarna hade frusit under natten.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *