LÖRDAG 24 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 MARS 2018

VÄDER
Mulet, duggregn och dålig sikt från 04-tiden fram till 09:30. Därefter uppehåll, men fortfarande så disigt att man inte såg Malön.
Min. temp. +0,6°C kl. 05:00 och max. temp. +1,7°C kl. 23:00.

01:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +0,9°C, vattenstånd -4 cm
07:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, +0,7°C, vattenstånd -17 cm
13:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +1,4°C, vattenstånd +2 cm
19:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +1,6°C, vattenstånd +3 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:06 och ner 18:33.

PERSONAL
Lars Carlsson, Lars Hellberg avlöstes idag av Eva Åkesson vid 11-tiden. Uno Unger blir kvar några dagar till. Tommy Järås skötte personalbytet med stationsbåten.

VERKSAMHET
17 nät 10:20-17:20 (119 nättimmar).
17 burar i Kausan 05:45-19:15 och 17 burar på Playan 05:45-19:15 (459 burtimmar).

OBSERVATIONER
Nya arter för i år blev kärrsnäppa, dubbeltrast och sävsparv. Totalt har i år noterats 58 arter.
Förutom de nya arterna som sågs med ett ex vardera kan nämnas:
SÅNGSVAN 41 ex mot NO
BLÄSAND 1 par
HAVSSULA 1 ad mot S
ENKELBECKASIN 1 ex
MORKULLA 3 ex
BERGLÄRKA 4 ex
SNÖSPARV 8 ex
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
29 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 1, järnsparv 4, koltrast 7, taltrast 1 och bofink 16.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 133 och i år totalt till 133.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En 3K+ hane bofink med belgisk ring. Denna fågels ben (tarser) var förtjockade efter angrepp av en typ av papillomvirus.
Egna kontroller:
En gärdsmyg ringmärkt som 1K 8/10 2017.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning totalt gångna veckan (1 tim).

ÖVRIGT
10 nya tobisholkar har under veckan burits ut till stenmalen mellan Rissastenen och Fotogenboden.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *