SÖNDAG 25 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 MARS 2018

VÄDER
Dimma, dimma och åter dimma. Under eftermiddagen bröt solen igenom emellanåt och värmde något, men dimman släppte aldrig helt och vi såg inte Lilleland på hela dagen.
Min. temp. +0,2°C kl. 22:00 och max. temp. +2,8°C kl. 16:00.

02:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,7°C, vattenstånd +13 cm
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +0,8°C, vattenstånd -3 cm
14:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 4 m/s, +2,0°C, vattenstånd +13 cm
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +0,3°C, vattenstånd -4 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 07:03 och ner 19:35.

PERSONAL
Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:30-10:00 och 21 nät 10:00-13:30 (133 nättimmar).
21 burar i Kausan 06:00-20:00 och 17 burar på Playan 06:00-20:00 (532 burtimmar).

OBSERVATIONER
Nya arter för säsongen blev trädlärka (1 ex) och rödvingetrast (ca 5 ex). Totalt har i år noterats 60 arter på Nidingen.
Förutom de nya arterna kan nämnas:
SJÖORRE Ca 50 stationära ex vid Lillelandsrevet.
KÄRRSNÄPPA Ett ex i vinterdräkt i sällskap med ca 150 skärsnäppor.
ENKELBECKASIN Ett ex stöttes vid Västra rännan.
MORKULLA Åter ett nedfall av denna art. Som minimum beräknades ca 25 ex ha rastat på ön idag och man råkade stöta upp dem på alla möjliga och omöjliga ställen.
BERGLÄRKA Ett ex höll till på östligaste delen av Svacken.
KOLTRAST Ca 300 ex (grovt uppskattat) rastade på ön. Flockar på upp till 50 ex födosökte samtidigt på öns tångvallar.
DUBBELTRAST Ett ex rastade på Torget under morgonen.
SNÖSPARV Två ex höll till på Ostudden.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
60 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 50, stare 1 och bofink 6.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 193 och i år totalt till 193.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Två främmande kontroller av koltrastar hanterades. Vid 09:30-tiden fick vi en adult (3K+) hona med holländsk ring (Arnhem) i nät 6B vid Torget. Fyra timmar senare hamnade en adult (3K+) hane med brittisk ring (London) i nät 4A vid Strandoxeln.
I övrigt bara en egen kontroll av en övervintrande gärdsmyg märkt som 1K 11/10 2017 samt korttidskontroller av två koltrastar och en bofink.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
I natt gick vi över till sommartid.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *