ONSDAG 14 MARS 2018

VÄDER
I stort sett helmulet, svag NNO-NNV 2-4 m/s, tidvis bleke på havet, ca +1 grad under dagen.

10:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +0,8° C, vattenstånd -15 cm
15:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +1,3° C, vattenstånd -12 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:33 och ner 18:11.

PERSONAL
Lasse Hellberg, Anders Melin och undertecknad gjorde ett dagsbesök på ön med fågelstationens båt tillsammans med rörmokare Per Bengtsson.

VERKSAMHET
Vi förberedde säsongsstarten inför kommande helg. Nätstolpar sattes upp. Vattenförsörjningen fixades, Uppvärmning av bostad och ringmärkningslabb. Inventeringsrunda till Ostudden. Ringmärkning av en stare som förirrat sig in i västra gamla fyren.

OBSERVATIONER
35 arter noterades
BLÄSAND – Två par på norra stranden av Svacken.
SJÖORRE – Ca 75 ex i ett par födosökande flockar på sydsidan av Nidingen.
TOPPSKARV – Ca 35 ex på Klockfotsrevet och på Ostudden varav flera adulta fåglar med tofsar.
VATTENRALL – Minst 5 ex hördes på ön, så det verkar som arten har lyckats bra med övervintringen på ön.
SKÄRSNÄPPA – Ca 70 ex i en födosökande flock på Hamnudden och i Kausan.
SILLTRUT – En adult fågel hade i alla fall anlänt till ön. Den låg på vattnet utanför Rissastenen.
TRETÅIG MÅS – Ca 40 adulta ex var på plats och hävdade boplatsrevir på Rissastenens sjömärke och i fönsternischerna på de gamla fyrarna.
ÄNGSPIPLÄRKA – Minst 2 ex höll till på ön.
TALTRAST – Ett ex födosökte på Playans tångvallar.
SNÖSPARV – ca 40 ex födosökte på öns stränder.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art.
Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 och i år 1.

KONTROLLER
Färgringsavläsningar av egna strandskator (Or/Or, Vi/Mb, Mg/Sv och Sv/Sv), tretåiga måsar (MCA, MLD) och skärpiplärka (Li/Met Sv/Or).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
I går körde Lasse Hellberg den i Gottskär sjösatta fågelstationsbåten till hemmahamnen i Skallahamn. Där mötte vi upp idag och gjorde årets första besök på Nidingen. Vi var iland under tiden 09:45-16:15. Per tog sig an att fixa vattenförsörjningen till fågelstationen och gästtoan i hamnen, Anders installerade vår dator medan Lasse och undertecknad gjorde lite av varje inför vår säsongsstart till helgen. Vid en inventeringsrunda runt ön konstaterades att stormarna varit ovanligt skonsamma jämfört med de närmast föregående vintrarna. Alla tobisgrissleholkarna var intakta liksom Stora bryggan och vid basen av den sistnämnda hade inga stenar kastats upp. Endast lite tång låg uppsköljd på bryggbasen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *