DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 NOVEMBER 2018

VÄDER
En stjärnklar natt följdes av en molnfri dag. Till att börja med något disigt men efterhand god sikt.
Min temp +8,0°C kl. 04. Max temp +9,3°C kl. 00, 16 och 18.
Nederbörd: Ingen nederbörd.

01:00: Medelvind S 11,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +8,9°C, lufttryck 1032,2 hPa, vattenstånd +18 cm.
07:00: Medelvind SSO 9,1 m/s, byvind 14,6 m/s, +8,4°C, lufttryck 1033,6 hPa, vattenstånd +-0 cm.
13:00: Medelvind SSO 10,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +9,2°C, lufttryck 1035,8 hPa, vattenstånd +8 cm.
19:00: Medelvind SSO 10,4,6 m/s, byvind 12,1 m/s, +9,1°C, lufttryck 1037,0 hPa, vattenstånd -12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 07:00-12:00 (50 nättimmar).
Fröfällan 07:00-12:00 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
SÄDGÅS – 4 ex sträckte mot SV strax utanför Västudden vid 12-tiden.
PRUTGÅS, rasen bernicla – En adult fågel med två årsungar kom flygande norrifrån och lade sig på vattnet S om SO-udden vid 14:30-tiden.
ALFÅGEL – En utfärgad hane sträckte söderut utanför Västudden 09:42.
HAVSSULA – 4 ad + 1 fjolåring (2K) passerade V om ön under tiden 08:35-09:15. Ytterligare 1 ad sträckte förbi mitt på dagen.
BLÅ KÄRRHÖK – En adult hane upptäcktes sträckande österut NV om Västudden 10:38 och kunde följas N om ön till i höjd med Ostudden.
PILGRIMSFALK – En färgringmärkt årsunge sågs jagande över ön vid tre tillfällen under tiden 09:00-11:20 och satt däremellan på Ostudden.
TRÄDLÄRKA – Gårdagens fågel sågs även idag, tidvis i sällskap med berglärkor.
BERGLÄRKA – Idag sågs först 4 senare 5 ex på olika delar av ön.
SNÖSPARV – Ca 50 ex, höll huvudsakligen till på Västudden under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i november månad uppgår till 455 och i år totalt till 6 638.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En toppskarv, som Jon fotograferade förbiflygande utanför Västudden, visade sig vara färgringmärkt som bounge på Väderöarna, Bohuslän 2/6 2014.
En 1K pilgrimsfalk, som Hanna fotograferade i flykten över Västudden, hade en färgring som vi kunde avläsa.
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärpiplärka märkt som 1K hane 22/8 2014 höll till på Nordstranden.
Egna korttidskontroller:
Koltrast 1, blåmes 5 och gråsiska 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag togs de resterande potatisarna upp i det södra landet. Det blev åtminstone ett drygt hundratal knölar, som torde räcka som sättpotatis i det norra landet till våren.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *