DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 8 JULI 2021

VÄDER

En molnig morgon klarnade upp. Värmen har varit tryckande.

Min temp: +19,5°C kl. 03. Max temp: +22,9°C kl. 15.

 

02:00: S 8,7 m/s, byvind 10,3 m/s, +19,6°C, vattenståndet +3 cm.

08:00: S 4,0 m/s, byvind 5,7 m/s, +20,2°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: S 2,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +22,2°C, vattenstånd + 7cm.

20:00: SO 4,5 m/s, byvind 5,4 m/s, +20,8°C, vattenstånd 11 cm.

 

Solen gick upp 04:31 och ner 22:03.

 

PERSONAL

Linda Niklasson, Hannes Dahl (13 år), Patrick Tollgren Lazarov och Ulrika Tollgren.

 

VERKSAMHET

20 nät kl.04:15-10:45 (130 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: 4 flygga ungar syntes samtidigt på bryggan vid Playan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

Sädesärla 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 93 och i år till 4 394 av 75 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

Inga egna kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 3,0 timmar och badtrappan till bryggan vid Playan färdigställdes 2,0 timmar.

 

ÖVRIGT

Ytterligare en död tretåig mås från bo 3 hittades idag i gräset men den har troligtvis legat där ett par dagar. Per och Björn som har fixat med fyren har även servat avsaltningsanläggning. De åkte hem ikväll men kommer tillbaka och fortsätter antingen på måndag eller tisdag i nästa vecka. Patrick har fixat en träsarg vid ingångarna till krypgrunden under det andra gula huset så att eventuella gravandsungar inte fastnar i stenmuren.

 

VID DATORN

Ulrika Tollgren och Linda Niklasson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.