DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 9 JULI 2021

VÄDER

Morgonen var somrig och vid middagstid var hettan tryckande och ett soldis låt över havet. Under eftermiddagen kom en front in med blåst och lite regnstänk.

Min temp: +18,5°C kl. 05 och 06. Max temp: +23,4°C kl. 12.

 

02:00: SO 4,4 m/s, byvind 5,8 m/s, +19,7°C, vattenståndet +2 cm.

08:00: O 1,6 m/s, byvind 3,4 m/s, +20,8°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: NV 7,2 m/s, byvind 8,7 m/s, +22,3°C, vattenstånd + 2cm.

20:00: N 6,5 m/s, byvind 9,2 m/s, +20,3°C, vattenstånd 10 cm.

 

Solen gick upp 04:32 och ner 22:02.

 

PERSONAL

Linda Niklasson, Hannes Dahl (13 år), Patrick Tollgren Lazarov och Ulrika Tollgren.

 

VERKSAMHET

23 nät kl.04:15-09:15 (115 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

GRÅHÄGER: 1 ex flög söder om ön under morgonen.

SÅNGLÄRKA: 1 ex passerade ön i västlig riktning under förmiddagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

6 individer av 3 arter:

Drillsnäppa 1, sädesärla 3 och hämpling 2.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 99 och i år till 4 400 av 75 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT

Under förmiddagen kollade vi igenom tobisgrissleholkarna. De flesta var tomma, en del med skal eller rester av spillning. Ett ägg som kändes varmt hittades liksom 1 död unge innan vi slutligen hittade 2 fina feta ungar snart färdiga att ta skuttet ut i havet.

 

VID DATORN

Ulrika Tollgren och Linda Niklasson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.