DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 MARS 2019

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 MARS 2019

VÄDER
En mulen natt med lite regn vid 02-tiden. Morgonen började med dis och lätt dimma, så man såg inte till fastlandet förrän vid 09-tiden, då viss uppklarnande ägde rum västerifrån. Fint väder med mycket solsken rådde sedan resten av dagen.
Min temp +5,5°C kl. 04. Max temp +7,5°C kl. 15.
Nederbörd: 0,3 mm.
01:00: Medelvind S 10,1 m/s, byvind 12,0 m/s, +5,7°C, lufttryck 1 021,8 hPa, vattenstånd -7 cm.
07:00: Medelvind S 8,2 m/s, byvind 11,0 m/s, +6,0°C, lufttryck 1 019,9 hPa, vattenstånd +24 cm.
13:00: Medelvind VNV 6,5 m/s, byvind 10,9 m/s, +7,2°C, lufttryck 1 022,8 hPa, vattenstånd +26 cm.
19:00: Medelvind V 9,5 m/s, byvind 13,5 m/s, +5,7°C, lufttryck 1 023,9 hPa, vattenstånd +40 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:09 och ner 18:30.

PERSONAL
Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
16 nät 05:30-07:00 och 20 nät 07:00-10:00 (84 nättimmar).
25 burar i Kausan 09:00-18:00, varav 3 burar försedda med fågelfrön (225 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 09:00-18:00 (9 timmar).

OBSERVATIONER
VITVINGAD TRUT – En fjolåring (2K) upptäcktes först flygande österut längs Nordstranden av Uno vid 17-tiden utan att kunna bli bestämd till annat än ”vit trut”. Då vi var tvungna att se den bättre för att kunna artbestämma den påbörjades eftersök ända bort till Ostudden. Först på återvägen till fyrområdet upptäckte undertecknad den ligga på vattnet något hundratal meter N om Svacken 17:40. Både Tommy och Uno kunde därefter studera och fotografera den från Kruthuset.
HORNUGGLA – Ett ex mobbades av trutar över västra delen av ön 15:50. Den stöttes senare vid Kabel-märket och efter en kort rast på Svacken tog den höjd och försvann i riktning mot Väröhalvön.
SVART RÖDSTJÄRT – Ett honfärgat ex höll till på tångvallen längst in i Kausan under dagen. Sannolikt samma ex som sågs där igår.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En ringmärktes vid 08-tiden efter fångst i det långa nätet vid Kruthuset.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
103 individer av 13 arter:
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 5, järnsparv 5, rödhake 41, koltrast 22, rödvingetrast 1, gransångare 12, kungsfågel 10, brandkronad kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 1, domherre 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 334 och i år totalt till 334.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Två skärpiplärkor, en hane född 2017 och en hona född 2018, kontrollerades idag.
Dessutom korttidskontroller av två järnsparvar, en koltrast och en blåmes.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
För tredje dagen i rad hade vi en omväxlande dag med ett antal trevliga observationer och ringmärkningar. Trots den delvis besvärande vinden gick fåglarna till i näten och vi lyckades för första gången i år ringmärka ett tresiffrigt antal fåglar. Högsta antal stod rödhake och koltrast för. Vidare kunde vi liksom igår ringmärka en brandkronad kungsfågel.
På observationsfronten blev vi inte heller lottlösa och årets första hornuggla sågs rastande på ön under eftermiddagen innan den tog höjd och försvann mot Väröhalvön. Men det allra häftigaste var naturligtvis upptäckten av den vitvingade truten. Det finns tidigare bara ett fynd av arten på Nidingen, då en förfjoling (3K) sågs av Göran Andersson och undertecknad för exakt 4 år och en dag sedan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *