DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 MARS 2019

VÄDER
En klar natt med fullt månsken övergick i en mulen och ganska disig morgon. Vid 11-tiden började solen bryta igenom molntäcket lite grand, men under eftermiddagen tätnade molntäcket igen.

Fortsatt disigt under dagen och för det mesta kunde man knappt skönja land söderut till Ringhals. Lite regn under tiden 18-23.

Min temp +2,9°C kl. 04. Max temp +5,8°C kl. 17.

Nederbörd: 1,5 mm.


01:00: Medelvind NV 2,3 m/s, byvind 7,7 m/s, +5,1°C, lufttryck 1 029,4 hPa, vattenstånd -16 cm.
07:00: Medelvind SSO 8,1 m/s, byvind 10,4 m/s, +4,0°C, lufttryck 1 031,8 hPa, vattenstånd -8 cm.
13:00: Medelvind SSO 9,9 m/s, byvind 11,8 m/s, +5,2°C, lufttryck 1 031,0 hPa, vattenstånd -28 cm.
19:00: Medelvind S 9,0 m/s, byvind 11,9 m/s, +5,3°C, lufttryck 1 026,1 hPa, vattenstånd -3 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:12 och ner 18:28.

PERSONAL
Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 05:45-12:00 (156 nättimmar).
25 burar i Kausan 08:00-18:00, varav 4 burar försedda med fågelfrön (250 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-18:00 (12 timmar).

OBSERVATIONER
ORMVRÅK – Ett ex sträckte österut över fyrområdet 13:40.
TRÄDLÄRKA – Ett ex ringmärktes vid 06-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet. Även idag höll den oftast till på Stefans gräsmatta.
FORSÄRLA – Minst 2 ex under dagen. Två ex födosökte tillsammans i Kausan vid 16-tiden.
SVART RÖDSTJÄRT – Ett honfärgat ex höll till på tångvallen längst in i Kausan vid 16-tiden.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA – En fjolårshona (2K) ringmärktes vid 10-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet. Redan någon timma tidigare såg Tommy den sittande i en liten nyponbuske utanför 1855 års hus.
GRANSÅNGARE – Ett ringmärkt ex födosökte i Kausan under dagen.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En fjolårshane (2K) ringmärktes vid 06-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet.
SNÖSPARV – 6 ex höll till i Kausan och på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
78 individer av 13 arter:
Trädlärka 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 24, rödhake 5, svarthakad buskskvätta 1, koltrast 13, kungsfågel 2, brandkronad kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 22, domherre 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 231 och i år totalt till 231.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Endast en korttidskontroll av en rödhake märkt i förrgår, vilket visar på en hög omsättning på rastande fåglar märkta de närmast föregående dagarna.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Efter att Tommy fick en ny märkart för Nidingen igår (forsärla) hade man väl aldrig kunnat tänka sig att han idag skulle få ytterligare någon. Han fick t.o.m. tre nya märkarter (trädlärka, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel), något han knappast kunnat drömma om efter nära 40 års ringmärkning här på Nidingen.

VID DATORN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 MARS 2019

VÄDER
En klar natt med fullt månsken övergick i en mulen och ganska disig morgon. Vid 11-tiden började solen bryta igenom molntäcket lite grand, men under eftermiddagen tätnade molntäcket igen.

Fortsatt disigt under dagen och för det mesta kunde man knappt skönja land söderut till Ringhals. Lite regn under tiden 18-23.

Min temp +2,9°C kl. 04. Max temp +5,8°C kl. 17.

Nederbörd: 1,5 mm.


01:00: Medelvind NV 2,3 m/s, byvind 7,7 m/s, +5,1°C, lufttryck 1 029,4 hPa, vattenstånd -16 cm.
07:00: Medelvind SSO 8,1 m/s, byvind 10,4 m/s, +4,0°C, lufttryck 1 031,8 hPa, vattenstånd -8 cm.
13:00: Medelvind SSO 9,9 m/s, byvind 11,8 m/s, +5,2°C, lufttryck 1 031,0 hPa, vattenstånd -28 cm.
19:00: Medelvind S 9,0 m/s, byvind 11,9 m/s, +5,3°C, lufttryck 1 026,1 hPa, vattenstånd -3 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:12 och ner 18:28.

PERSONAL
Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 05:45-12:00 (156 nättimmar).
25 burar i Kausan 08:00-18:00, varav 4 burar försedda med fågelfrön (250 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-18:00 (12 timmar).

OBSERVATIONER
ORMVRÅK – Ett ex sträckte österut över fyrområdet 13:40.
TRÄDLÄRKA – Ett ex ringmärktes vid 06-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet. Även idag höll den oftast till på Stefans gräsmatta.
FORSÄRLA – Minst 2 ex under dagen. Två ex födosökte tillsammans i Kausan vid 16-tiden.
SVART RÖDSTJÄRT – Ett honfärgat ex höll till på tångvallen längst in i Kausan vid 16-tiden.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA – En fjolårshona (2K) ringmärktes vid 10-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet. Redan någon timma tidigare såg Tommy den sittande i en liten nyponbuske utanför 1855 års hus.
GRANSÅNGARE – Ett ringmärkt ex födosökte i Kausan under dagen.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En fjolårshane (2K) ringmärktes vid 06-tiden efter fångst i det långa Grindoxelnätet.
SNÖSPARV – 6 ex höll till i Kausan och på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
78 individer av 13 arter:
Trädlärka 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 24, rödhake 5, svarthakad buskskvätta 1, koltrast 13, kungsfågel 2, brandkronad kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 22, domherre 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 231 och i år totalt till 231.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Endast en korttidskontroll av en rödhake märkt i förrgår, vilket visar på en hög omsättning på rastande fåglar märkta de närmast föregående dagarna.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Efter att Tommy fick en ny märkart för Nidingen igår (forsärla) hade man väl aldrig kunnat tänka sig att han idag skulle få ytterligare någon. Han fick t.o.m. tre nya märkarter (trädlärka, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel), något han knappast kunnat drömma om efter nära 40 års ringmärkning här på Nidingen.

VID DATORN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *