DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 MARS 2019

VÄDER
En mulen natt övergick i en lika mulen morgon. Rejält disigt från gryningen, knappt sikt in till Onsalalandet. Diset släppte först sent under eftermiddagen, då det klarnade västerifrån och bjöds på lite solsken.
Min temp +5,8°C kl. 03. Max temp +7,7°C kl. 17.
Nederbörd: 0 mm.
01:00: Medelvind SV 6,5 m/s, byvind 10,4 m/s, +5,9°C, lufttryck 1 025,6 hPa, vattenstånd -2 cm.
07:00: Medelvind SSV 8,4 m/s, byvind 11,4 m/s, +6,0°C, lufttryck 1 023,1 hPa, vattenstånd +11 cm.
13:00: Medelvind SV 6,3 m/s, byvind 9,7 m/s, +7,0°C, lufttryck 1 023,7 hPa, vattenstånd -1 cm.
19:00: Medelvind V 8,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +7,0°C, lufttryck 1 024,7 hPa, vattenstånd +16 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:15 och ner 18:26.

PERSONAL
Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:45-06:15, 18 nät 06:15-06:30 och 21 nät 06:30-18:30 (263 nättimmar).
25 burar i Kausan 06:30-18:00, varav 4 burar försedda med fågelfrön (287 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-18:30 (12 timmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – En hane och 2 honfärgade födosökte SO om Ostudden 16:40.
PILGRIMSFALK – En fjolåring sågs flyga österut från Västudden 17:49 och slog ett byte (troligen en stare) mellan Lilleland och Ostudden och återvände därefter till ön oh satte sig vid Prästens grav.
ENKELBECKASIN – Ett ex stöttes i en driftrand på Västudden 17:45.
MORKULLA – Minst 3 ex. Ett ex stöttes ur vresrosbuskaget närmast N om fågelstationen 07:00. Under sena eftermiddagen stöttes 3 ex på ön, bl.a. i driftränder på Svacken.
TRÄDLÄRKA – Ett ex upptäcktes på Stefans gräsmatta vid 07-tiden och sågs där till och från under resten av dagen.
FORSÄRLA – En ad hane ringmärktes.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA – En hane upptäcktes på Playan 16:15.
GRANSÅNGARE – 2 ex ringmärktes.
SNÖSPARV – 4 ex höll till i Kausan och på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
51 individer av 10 arter:
Forsärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 5, koltrast 20, gransångare 2, blåmes 1, stare 1, bofink 18 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 153 och i år totalt till 153.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En silltrut med dansk färgring.
Egna kontroller:
En grönfink märkt som årsunge 21 november 2018.
Två talgoxar märkta som årsungar 16 oktober 2018.
Dessutom korttidskontroller av vardera en gärdsmyg och en bofink.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Dagens höjdpunkter var givetvis fångsten av forsärlan och obsen av den svarthakade buskskvättan.
När det gäller den förstnämnda var det ny märkart för Tommy Järås på Nidingen. Denna ärla har tidigare bara ringmärkts vid 6 tillfällen fördelade på två under våren (23/3 och 30/3) samt fyra under hösten (11/10, 12/10, 14/10 och 1/11).
Den svarthakade buskskvättan dök plötsligt upp först sent under eftermiddagen när undertecknad tog sin promenad till Ostudden. Den hittades sittande i toppen av en örtstängel söder om SMHI:s väderstation. Den var ganska rastlös och flyttade sig från slånbuske till slånbuske i riktning mot fyrområdet. När jag väl fick kontakt med Tommy på mobilen (han hade givetvis glömt sin walkie-talkie inomhus) hade skvättan försvunnit ur synhåll och vi kunde inte återfinna den under resten av dagen. Hoppas nu den hittas igen under morgondagen. Totalt har 10 fynd gjorts tidigare på ön varav 4 hanar.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *