DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 24 MARS 2019

VÄDER

I gryningen nästan helmulet, men ”högt i tak” och sikt till fastlandet. Vid 09-tiden uppklarnande från NV. Under dagen växlade vädret mellan klart och mulet och lite regnstänk vid några tillfällen.

Min temp +4,8°C kl. 16 och 20. Max temp +6,7°C kl. 10.

Nederbörd: 0 mm.

01:00: Medelvind V 9,0 m/s, byvind 13,2 m/s, +5,0°C, lufttryck 1 024,6 hPa, vattenstånd +23 cm.

07:00: Medelvind V 6,2 m/s, byvind 11,5 m/s, +4,9°C, lufttryck 1 023,4 hPa, vattenstånd +16 cm.

13:00: Medelvind SV 7,5 m/s, byvind 9,3 m/s, +6,3°C, lufttryck 1 020,4 hPa, vattenstånd -1 cm.

19:00: Medelvind SV 9,0 m/s, byvind 12,6 m/s, +4,9°C, lufttryck 1 014,0 hPa, vattenstånd -2 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:07 och ner 18:32.

PERSONAL

Tommy Järås och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Dennis Kraft, Sven-Åke Karlsson och Eva Åkesson. Magnus Levin var skeppare på stationsbåten som skötte personalbytet.

VERKSAMHET

20 nät 05:30-10:30 (100 nättimmar). 
25 burar i Kausan 06:30-18:30, varav 3 burar försedda med fågelfrön (300 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 06:30-18:30 (12 timmar).

OBSERVATIONER

STORSKRAKE En hane drog förbi ön vid middagstid.

PILGRIMSFALK – Ett ex satt på V-udden men mobbades iväg av öns trutar och måsar och lämnade Nidingen i SO-riktning.

TRÄDLÄRKA – En tidigare ringmärkt fågel håller till på ön.

SVART RÖDSTJÄRT – Ett honfärgat ex har setts även idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

24 individer av 13 arter:

Ejder 1, gärdsmyg 3, järnsparv 2, koltrast 3, gransångare 1, kungsfågel 2, stare 2, bofink 3, grönfink 1, gråsiska 1, domherre 2, gulsparv 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 358 och i år totalt till 358.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärpiplärka född 2018, kontrollerades idag.

Korttidskontroller av en koltrast, en rödvingetrast, en gransångare och en kungsfågel, samtliga märkta igår.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Efter en lätt skumpig överresa anländ idag ny personal. Vädret inbjöd inte till några större insatser och den avgående personalen hade redan lyckats hålla fångsnollan borta. Därför blev det bara burfångst resten av dagen. Nu ser vi med förhoppningar om några fina fångstdagar fram emot en vecka på Nidingen.

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *