TISDAG 8 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 MAJ 2018

VÄDER
Fortsatt högtrycksväder med i princip molnfri himmel, dock en del tunna cirrusmoln tidvis under dagen. Relativt svaga vindar och en hel del bleke bildades på havet under eftermiddagen och kvällen. God sikt.

Min. temp. +11,2°C uppmättes under tiden 04:00-05:00 och max. temp. +16,8°C inträffade både 17:00 och 19:00.

02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,4°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,7°C, vattenstånd -21 cm
14:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,6°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,6°C, vattenstånd -22 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:10 och ner 21:09.

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-10:30 (150 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 06:00-10:30

OBSERVATIONER
KRICKA – Ett par rastade i Kausan under dagen
SJÖORRE – 128 ex sträckte söderut fördelade på mindre flockar under tiden 06:00-10:30.
SVÄRTA – En adult hona passerade mot S utanför Västudden.
SMÅLOM – 177 ex sågs passera under sträckbevakning 06:00-10:30. Efter det sågs ytterligare två 12-flockar och 3 ex vid 11-tiden. Totalt blev det alltså 204 ex sträckande mot S.
HAVSSULA – 12 ex sträckte mot S under sträckbevakning 06:00-10:30.
PILGRIMSFALK – En adult fågel gjorde flera varv över fyrområdet vid 07:45-tiden och ett annat ex, troligen 2K, svepte över Nordstranden innan det försvann in mot Onsalalandet 10:12.
TRANA – Ett ex hördes, men hittades inte, vid 17:50-tiden.
MYRSPOV – 15 ad varav 2-3 honor och resten hanar flög ett par varv över västra delen av Nidingen och rastade kort innan de åter försvann åt okänt håll 09:30. Vid 19-tiden anlände en ny flock med 2 hanar och 8 honor till Hamnudden.
SMÅSPOV – Ett ex hördes tidigt under morgonen.
STORSPOV – 2 ex rastade en kort stund på Västudden innan de sträckte vidare 06:10.
SILLGRISSLA – 2 + 1 + 1, passerade söderut utanför Västudden under sträckbevakning 06:00-10:30.
TORDMULE – Två outfärgade ex sträckte söderut utanför Västudden 07:09.
SVART KRÅKA – Ett ex flög över ön vid tre tillfällen och försvann varje gång i olika riktningar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 1, taltrast 1, ärtsångare 2, gransångare 3, lövsångare 5 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 178 och i år totalt till 2 848.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egen långtidskontroll:
En hane av skärpiplärka märkt som nyss flygg unge 29 juli 2013, alltså 5 år till sommaren.
Egen korttidskontroll:
Gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2 tim).

ÖVRIGT
*Sent på kvällen kom en privatbåt från Gårda brygga med två personer på kort besök.
*Något som verkligen inte händer så ofta nuförtiden, på denna välinventerade ö när det gäller kärlväxter, inträffade idag. En aldrig tidigare registrerad växt, backtrav (Arabidopsis thaliana), hittades i ca 10 ex 5 m N om eldningsplatsen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *