MÅNDAG 7 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 MAJ 2018

VÄDER
Under efternatten och från gryningen var himlen helt molnfri utan slöjmoln. Mycket god sikt under förmiddagen, dock något disigare senare under dagen.

Min. temp. +11,2°C uppmättes under tiden 02:00-07:00 och max. temp. +13,8°C 16:00-17:00.

02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,2°C, vattenstånd -13 cm
08:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,6°C, vattenstånd -25 cm
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,1°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,8°C

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:12 och ner 21:07

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-10:30 (150 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 05:00-12:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Totalt 177 ex sträckte mot O. Först 4 flockar 08:00-10:00, varav största flock var på 51 ex, därefter en flock på 45 ex 14:25.
SJÖORRE – 105 ex fördelade på 7 flockar under tiden 05:00-12:00.
SVÄRTA – 5 honfärgade (troligen fjolåringar) sträckte mot N tillsammans med 2 sjöorrehanar 07:32.
SMÅLOM – 397 ex sträckte mot S väster om Nidingen under tiden 05:00-12:00.
HAVSSULA – 26 ex sträckte mot S. I olika åldrar men alla var i minst sitt tredje kalenderår. Samtliga passerade V om Nidingen.
BRUN KÄRRHÖK – En hona sträckte mot V 08:30. Ny årsart för Nidingen.
TRANA – Två ex sträckte österut 3-4 km N om Nidingen 11:25.
SMÅSPOV – De stod på Västudden under morgonen men försvann troligen österut senare.
ROSKARL – Ett ex höll till i Kausan under eftermiddagen.
SILLGRISSLA – Ca 10 sträckte söderut V om Nidingen under tiden 05:00-12:00.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art:
Gransångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 165 och i år totalt till 2 835.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
6 skärsnäppor varav den äldsta var märkt som 2K 2010-04-10, alltså 9 år gammal till sommaren.
5 fiskmåsar avlästes med tubkikare i kolonin N om hönshuset varav de två äldsta var märkta som pulli 1996 resp. 1999, alltså 22 resp. 19 år gamla till sommaren.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 2 och lövsångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
All ringmärkning tidigare inlagd på FAGEL för mars månad är nu kontrolläst.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *