SÖNDAG 6 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 MAJ 2018

VÄDER
Bortsett från delvis skymmande tunna höga slöjmoln hade vi solsken hela dagen. Ganska disigt och tidvis var det svårt att skönja Onsalalandet. Under eftermiddagen och kvällen blev sikten något bättre.

Min. temp. +9,3°C uppmättes 04:00 och max. temp. +13,1°C 13:00.

02:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,8°C, vattenstånd -8 cm
08:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 5 m/s, +9,8°C, vattenstånd -16 cm
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 4 m/s, +12,6°C, vattenstånd -2 cm
20:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,7°C, vattenstånd -17 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:14 och ner 21:05

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-11:30 (87,5 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (774 burtimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 2 ex passerade österut längs Nordstranden 09:50.
SJÖORRE – 20 ex i en flock sträckte söderut under morgonen.
HAVSSULA – 27 ex sträckte söderut under dagen, bl.a. en imponerande flock på 10 ex på ganska hög höjd.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte förbi över Västudden under morgonen.
SMÅSPOV – Under morgonen sågs 3 ex och åtminstone ett ex var kvar hela dagen.
SVARTTÄRNA – En helt utfärgad fågel sågs flygande runt ön vid 16-tiden. Från 16:30 och en timme framåt satt den och vilade sig på stenar i Kausan.
TURKDUVA – En rastande fågel i fyrområdet under hela dagen.
GULÄRLA – 2 ex rastade under dagen varav en hona och en hane av rasen thunbergi.
SVART RÖSDSTJÄRT – Ett honfärgat ex höll till innanför Stora bryggan och i Kausan.
HÄRMSÅNGARE – Årets första nätfångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 11 arter:
Trädpiplärka 1, gärdsmyg 2, rödhake 1, rödstjärt 3, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1, gransångare 5, lövsångare 15 och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 163 och i år totalt till 2 833.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Tre ejderhonor som häckar på utsidan av fyrområdets stenmurar kontrollerades. Samtliga märktes som häckande, den äldsta 6 maj 2003, den näst äldsta 6 maj 2007 och den yngsta 2 maj 2017.
En skärsnäppa märkt som 2K 10 mars 2014 kontrollerades även våren 2015 och 2017.
En annan skärsnäppa märkt som 2K 28 april 2017.
En skärpiplärka märkt som nyss utflugen unge 6 juli 2016.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1 och ärtsångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Efter det att Stefans gäster åkt i land vid 11-tiden hade vi ön helt för oss själva resten av dagen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *