LÖRDAG 5 MAJ 2018

AGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 MAJ 2018

VÄDER
Halvklar natt med god sikt in mot land och mycket god sikt till havs. Mulen morgon men lättande under fm och solglimtar. Stigande temperatur under fm, vilket avspeglade sig i anländande svalor.

Min. temp. +9,0°C uppmättes klockan 04 och max. temp. +12,1°C klockan 14.

02:00: Medelvind VSV 2 m/s, byvind 3 m/s, +9,1°C, vattenstånd -15 cm
08:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,7°C, vattenstånd -14 cm
14:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,1°C, vattenstånd -7 cm
20:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 4 m/s, +10,9°C, vattenstånd -16 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:16 och ner 21:03

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson avlöste Josefina Pehrson, Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson vid lunchtid.
Skeppare ombord på Stuff var Tommy Järås.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-08:00 (87,5 nättimmar).
26 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (774 burtimmar).

OBSERVATIONER (* = ny art för 2018)
VITKINDAD GÅS – 550 ex i fyra flockar österut under sporadisk sträckbevakning under morgonen.
SJÖORRE – 190 ex sträckte söderut under morgonens sporadiska obsar. I en av flockarna även en 3K+ svärthanne. Under eftermiddagen födosökte en flock på ca 80 ex S om Ostudden.
ORMVRÅK – klockan 07:45, ett ex sträckande söderut, väster om Nidingen.
SPARVHÖK – ett ex lämnade Nordstranden 07:55 och flög mot Malön.
MYRSPOV – Två outfärgade ex rastade i Kausan en stund på em.
SMÅSPOV – Ett ex rastade på Nordstranden vid 18-tiden.
ROSKARL – 2 ex varav en utfärgad stod längst ut på Hamnudden under sena eftermiddagen.
KENTSK TÄRNA – två ex vid ön till och från under dagen.
* BACKSVALA – minst ett ex anlände till fyrbyn vid 11-tiden tillsammans med ladusvalor.
GULÄRLA – 2 ex rastade under dagen varav en hona och en hane av rasen thunbergi.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 6 arter:
Drillsnäppa 1, rödhake 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1, lövsångare 2 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 129 och i år totalt till 2 799.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Tre skärsnäppor varav 2 märkta som 2K i april 2017 och en märkt som 3K+ i maj 20127.
En skärpiplärka märkt som 1K hona 5 september 2017.
En 2K hämplinghona i nät 13B visade sig vara märkt 6 juli 2017 som nyligen flygg unge av honkön.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 4, gärdsmyg 1 och gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan hade 7 damer som dagsgäster och 11 herrar som efter fest på grillad gris övernattar till i morgon. Det blev gott om rester efter festen som vi kan njuta av i morgon.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *