ONSDAG 9 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 MAJ 2018

VÄDER
Fortsatt högtrycksväder med helt molnfri himmel. Mycket god sikt under morgonen, men något disigt fram på dagen. Åter god sikt på kvällen.

Min. temp. +12,6°C uppmättes 06:00 och max. temp. +17,1°C 16:00.

02:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,4°C, lufttryck 1 015,3 hPa, vattenstånd +2 cm
08:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 014,9 hPa, vattenstånd -19 cm
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,9°C, lufttryck 1 014,3 hPa, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8°C, lufttryck 1 012,0 hPa, vattenstånd -12 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttrycket som mäts på Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:08 och ner 21:11.

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson. Från 19:00 blev personalen delvis förstärkt av Stefans gäster Lotta Berg, Eva Mattsson och Annika Bergman.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-11:30 och 10 nät 16:30-20:00 (210 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 05:15-10:30.

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – En flock på minst 50 ex sträckte österut över Nordstranden 08:25.
ÅRTA – Ett par sträckte söderut ca 1,5 km V om Nidingen 08:37.
SJÖORRE – 34 ex sträckte söderut fördelade på fyra flockar under tiden 05:15-10:30.
SMÅLOM – 122 ex sågs passera under sträckbevakningen 05:15-10:30.
HAVSSULA – 4 ex sträckte mot S under sträckbevakningen 05:15-10:30.
SPARVHÖK – Ett ex flög västerut över fyrområdet 9:56.
PILGRIMSFALK – En fjolåring (2K) passerade över öns västra del och fortsatte mot NO 05:36.
SMÅSPOV – Två ex sträckte mot SO över Kausan vid 07-tiden.
DRILLSNÄPPA – Ett ex rastade i Kausan under förmiddagen men sträckte vidare österut 10:25.
ROSKARL – Ett ex sågs i Kausan.
OBEST. FISK/SILVERTÄRNA – Minst 200 ex sträckte målmedvetet söderut. En flock, som flög rakt över fyrområdet, konstaterades bara innehålla silvertärnor.
SILLGRISSLA – 3 ex passerade söderut utanför Västudden under sträckbevakningen 05:15-10:30.
NATTSKÄRRA – En hane kom insträckande västerifrån och landade på Nordstranden öster om Västra rännan 05:43. Vid 16-tiden sågs den mobbad av fiskmåsar N om fyrområdet och till sist stöttes den nära Kruthuset i skymningen.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En 2K hane fångades i köksnätet redan vid första nätrundan 05:00. Det blev den sjätte ringmärkta av arten i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, järnsparv 1, gransångare 1, lövsångare 1 och brandkronad kungsfågel 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 193 och i år totalt till 2 863.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En 2K hane rödstjärt med en holländsk ring fångades i köksnätet.
Egna långtidskontroller:
En skärsnäppa märkt som 1K 3 december 2011.
En skärsnäppa märkt som 2K 4 maj 2012.
En skärsnäppa märkt som 2K 18 april 2014.
En skärsnäppa märkt som 2K+ 29 oktober 2016.
En hane av skärpiplärka märkt som årsunge 23 augusti 2017.
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 1 och lövsångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).

ÖVRIGT
*Stefan med assistent kom ut vid 19-tiden med tre damer (se ovan), vilka är välkomna att medverka i viss utsträckning i fågelstationens verksamhet fram till deras hemresedag på söndag.
*Uno med hjälp av Frida vårbrukade potatislanden i Trädgårdsfållan, och Unos land försågs med en omgång sättpotatis om 10 x 10 knölar.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *