TORSDAG 10 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 MAJ 2018

VÄDER
Fortsatt högtrycksväder med helt molnfri himmel under efternatten och morgonen. Efter hand täcktes himlen delvis av höga slöjmoln. Mycket god sikt under morgonen, men något disigt fram på dagen. Fram på sena eftermiddagen och kvällen bildades en molnbank i väster och en del bymoln tornade upp sig in över land. En del regnstänk vid 21-tiden.

Min. temp. +12,2°C uppmättes 04:00-05:00 och max. temp. +18,0°C 14:00.

02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,3°C, lufttryck 1 012,1 hPa, vattenstånd +5 cm
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 009,2 hPa, vattenstånd -9 cm
14:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,0°C, lufttryck 1 008,7 hPa, vattenstånd +11 cm
20:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,8°C, lufttryck 1 009,8 hPa, vattenstånd -13 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttrycket som mäts på Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:05 och ner 21:14.

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson. Stefans gäster Lotta Berg, Eva Mattsson och Annika Bergman deltar också i verksamheten till viss del..

VERKSAMHET
25 nät 04:30-11:30 (175 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 06:00-09:30.
Inventering av öns ejderbon.

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – Ett par med bo SV om Prästens grav i kanten av ett slånbuskage (samma plats som förra året). Boet innehöll 3 ägg, men rester av ett fjärde ägg hittades prederat längre ut på Ostudden.
EJDER – Med en styrka på 8 personer finkammade vi ön på ejderbon. Med de redan tidigare kända bona i fyrområdet och på Västudden räknade vi ihop totalt 55 bon.

SVÄRTA – Ett adult par sträckte mot N utanför Västudden 07:34.
SMÅLOM – 260 ex sträckte söderut under sträckbevakningen 06:00-09:30.
HAVSSULA – 4 ex i en flock sträckte mot S utanför Västudden 07:02. På eftermiddagen tillkom 2-3 sydsträckande ex öster om Nidingen.
PILGRIMSFALK – En fjolåring (2K) passerade Västudden mot NO 08:20.
KÄRRSNÄPPA – Ca 10 ex ingick i flocken med ca 200 skärsnäppor.
SMÅSPOV – Två ex sträckte mot NO tidigt under morgonen. Därefter rastade 4 + 1 ex på ön varav de 4 sträckte vidare under eftermiddagen.
DRILLSNÄPPA – Ett ex rastade på Playan under dagen.
ROSKARL – 4 ex höll till på Playan under eftermiddagen.
OBEST. FISK/SILVERTÄRNA – Minst 75 ex sträckte målmedvetet söderut under morgonens sträckräkning.
SILLGRISSLA – 9 ex passerade söderut utanför Västudden under sträckbevakningen 06:00-09:30.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
17 individer av 5 arter:
Gulärla (thunbergi) 1, stenskvätta 1, ärtsångare 2, gransångare 1 och lövsångare 12.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 210 och i år totalt till 2 880.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
En skärsnäppa märkt som 2K 5 april 2017.
En hona av skärpiplärka märkt som årsunge 29 juni 2015.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 2.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Idag uppmättes årets hittills högsta max. temp. på +18,0°C här på Nidingen, därmed bra uppträdande av dagfjärilar, där följande fem arter kunde noteras: Amiral, nässelfjäril, kålfjäril, rapsfjäril och rovfjäril.
*Prognosen för morgondagen när det gäller fångst av rariteter verkar lovande. Meteorologen Andreas Livbom skriver så här i sin fågelprognos: ”Inte ofta vi talar om Nidingen i fågelprognoserna, men nu uppstår potentialen för något mer rart i fångsten.”

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *