ONSDAG 18 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 APRIL 2018

VÄDER

Vindarna ökade sakta under natten och kulminerade vid 8-tiden för att sedan avta och på em och kväll enbart svaga vindar. Disigt och begränsad sikt hela dagen men ingen direkt dimma och solen sken igenom under em och kväll.

Min. temp. +6,1°C bl.a. kl. 01:00 och max. temp. +10,8°C kl. 13:00.

02:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 6 m/s, +6°C, vattenstånd -19 cm

08:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +8°C, vattenstånd -4 cm

14:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +10°C, vattenstånd -13 cm

20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, +9°C, vattenstånd -4 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:58 och ner 20:27.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

10 nät 05:15-19:30 (142 nättimmar).

26 burar i Kausan och 17 på Playan 05:00-21:30 (710 burtimmar).

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – Cirka 200 drog över Nidingen mot NO.

SJÖORRE – Cirka 150 sjöorrar har dragit förbi ön uppdelade på fem flockar.

HAVSSULA – Totalt sex individer har setts dra förbi ön.

ORMVRÅK – En fågel rastade en stund på Ostudden.

FISKTÄRNA – Två fiskande tärnor har setts vid ön under dagen.

RINGTRAST – En hane har setts vid flera tillfällen och en ung, ringlös hona fångades.

VARFÅGEL – En sågs tillfälligt under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

51 individer av 13 arter:

Ängspiplärka 7, gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 13, ringtrast 1, koltrast 2, taltrast 4, rödvingetrast 2, ärtsångare 1, gransångare 6, lövsångare 1, bofink 4 och bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 683 och i år totalt till 1 965.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Korttidskontroller av en skärsnäppa, fem järnsparvar, 13 rödhakar, två gransångare, tre kungsfåglar, sex bofinkar och åtta bergfinkar.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

En lite lugnare fågeldag idag där det var fler redan märkta fåglar än omärkta som fångades. Det gav lite välbehövlig återhämtning.

Vilma visade idag prov på både ett gott hjärta och skicklighet i näten då hon utan hjälpmedel räddade en humla som fastnat. En fin insats!

VID DATORN

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *