TISDAG 17 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 APRIL 2018

VÄDER

Dimma och begränsad sikt från morgonen och under hela dagen. Stundtals lite bättre sikt så att Lilleland gick att se och också en del solgenombrott.

Min. temp. +5,7°C bl.a. kl. 02:00 och max. temp. +7,3°C kl. 17:00.

02:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,7°C, vattenstånd -15 cm

08:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,7°C, vattenstånd -0 cm

14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,1°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,6°C, vattenstånd -10 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:01 och ner 20:24.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

8nät 05:15-05:45, 10 nät 05:45-08:45 och 10 nät 11:00-19:30 (119 nättimmar).

26 burar i Kausan och 17 på Playan 05:00-21:30 (710 burtimmar).

OBSERVATIONER

KRICKA – Cirka 25 krickor sågs vid Ostudden.

SKEDAND – Ett par sågs vid Ostudden.

GRÅHÄGER – En flög runt lite över ön.

FISKGJUSE – Rastade en stund på V-udden och flög några varv runt ön, ivrigt mobbad av öns måsar.

TORNFALK – En fågel satt en stund på taket till maskinhuset.

TRANA – Tre tranor flög runt en stund över ön.

RINGDUVA – 13 rastade en stund på ön.

BERGLÄRKA – En rinkmärkt kontrollerades idag.

SVART RÖDSTJÄRT – En sedda under dagen.

BUSKSKVÄTTA – En hane och en hona sedda vid olika tillfällen.

RINGTRAST – En sågs i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

241 individer av 17 arter:

Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 6, gärdsmyg 13, järnsparv 21, rödhake 90, koltrast 7, taltrast 9, rödvingetrast 4, ärtsångare 1, svarthätta 3, gransångare 21, lövsångare 2, kungsfågel 12, stare 1, bofink 18 och bergfink 31.

Dagssumman för bergfink är den näst högsta vi har haft på Nidingen, bara 21/4 1984 har det ringmärkts fler.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 632 och i år totalt till 1 914.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En egenkontroll av en gärdsmyg från oktober 2017.

Korttidskontroller av en berglärka, en järnsparv, nio rödhakar, tre gransångare, fyra kungsfåglar, fyra bofinkar och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Ytterligare en dimmtjock dag med mycket fågel. Detta gav inte utrymme till så mycket mer än ringmärkning. Assistenterna va fullt upptagna med att plocka fåglar ur nät och burar och den stackars ringmärkaren hade ingen ledig tid på hela dagen. Vi fick också en del rapporteringsproblem då interfacekopplingarna inte fungerade som de skulle. Därav att den elektroniska informationen inte kunde fullt ut konverteras till det digitala formatet och vidarekopplas till internetet. Förhoppningsvis har de mesta problemen nu lösts men risk finns att de återkommer.

VID DATORN

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *