TORSDAG 19 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 APRIL 2018

VÄDER

Svaga till obefintliga vindar hela dagen. Dimma och dålig sikt hela dagen även om solen sken igenom under em och kväll.

Min. temp. +7,0°C kl. 05:00 och max. temp. +10,2°C kl. 11:00.

02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +8°C, vattenstånd -21 cm

08:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7°C, vattenstånd -19 cm

14:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +10°C, vattenstånd -26 cm

20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +9°C, vattenstånd -25 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:56 och ner 20:29.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

10 nät 05:15-08:45, 8 nät 11:15-15:15, 2 nät 17:00-17:30, 4 nät 17:30-18:30 och 4 nät 19:00-21:00. (80 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:00-17:00 och 28 burr 17:00-21:30 samt 17 burar på Playan 05:00-21:30 (718 burtimmar).

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS – En flock med cirka 70 fåglar kom kacklande på låg höjd i dimman och dog några svängar över ön.

ROSKARL – En individ sågs i Kausan.

JORDUGGLA – Sågs vid ett par tillfällen.

STÖRRE HACKSPETT – En hona fångades och ringmärktes. Det var årets första fynd av arten, den är ovanlig härute på våren. Senast var det 2014.

BERGLÄRKA – En fågel sågs vid kausan. Den sjöng både sittande och i sångflykt.

GÄRDSMYG – Till dagens fågel utnämndes Gärdsmygen. Det har varit ovanligt många på ön idag vilket också avspeglar sig i ringmärkningsprotokollen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

209 individer av 18 arter:

Större hackspett 1, ängspiplärka 9, gärdsmyg 56, järnsparv 9, rödhake413, koltrast 4, taltrast 2, rödvingetrast 1, ärtsångare 3, svarthätta 3, gransångare 49, lövsångare 13, kungsfågel 6, stare 1, bofink 2, bergfink 1, gråsiska 4 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 892 och i år totalt till 2 174.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En främmande kontroll av en gråsiska med svensk ring.

Korttidskontroller av en skärsnäppa, två järnsparvar, fem rödhakar, en taltrast, en gransångare, en kungsfågel, tre  bofinkar och en bergfink.

UPPDRAGSARBETE

Matserik ägnade sig åt strandstädning ½ timma.

ÖVRIGT

En riktig gärdsmygsdag. Det blev full aktivitet från morgonen och vi tvingades dra ihop näten för att hinna med. Att plocka ut gärdsmygar är en prövning även för erfarna. Men det gick bra till slut och 56 märkta gärdsmygar var inte lång ifrån att platsa på fem i topp för den arten.

Vi personalbytet i måndags hade vi med oss två nya fina vadarburar tillverkade av vår egen Per Petersson. I all fågelentusiasm som vi drabbades av glömdes dock dessa burar bort så de har blivit stående på bryggan. Men idag har de tagits omhand och satts i drift i Kausan. Så nu förväntas antalet omärkta fåglar minska ytterligare. Ett stort tack till Per som bygger och underhåller våra burar, utan honom skulle burfångsten ha varit väldigt mager.

Vid fikarasten utomhus sågs en nässelfjäril.

VID DATORN

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *