FREDAG 20 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 APRIL 2018

VÄDER

En blåsigare dag än tidigare i veckan, SO-vindar på 7-9 m/s och byvindar uppåt 10-11. I övrigt soligt och molnfritt men dis in mot land begränsade sikten.

Min. temp. +7,6°C vid flera tidpunkter, senast kl. 05:00 och max. temp. +10,1°C kl. 19:00.

02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8°C, vattenstånd -26 cm

08:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +8°C, vattenstånd -16 cm

14:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm

20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 7 m/s, +8C, vattenstånd -9 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 05:53 och ner 20:31.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson, Johan Ander och Vilma Kaukoranta.

VERKSAMHET

8 nät 05:15-09:15, 14 nät 09:15-15:15. (110 nättimmar).

28 burar i Kausan och 17 burar på Playan 05:00-21:30 (742 burtimmar).

OBSERVATIONER

SPARVHÖK – Sågs jaga en rödhake men misslyckades med denna jakt.

RINGDUVA – Under flera dagar har det rastat ringduvor på ön. Idag var det dock bara en som gick utanför gästtoaletten.

ÄRTSÅNGARE – Sedan den första ärtsångaren dök upp i måndags har det varit ärtsångare på ön varje dag. Idag två som fångades och ringmärktes.

BLÅMES – När stationen öppnades i mars fans det blåmesar på ön som hade övervintrat, åtminstone tre ringmärkta kontrollerades. Som mest sågs cirka tio fåglar men de försvann rätt snart och den senaste sågs den 24 mars. Men idag dök det upp en ny blåmes, en ung hona. Det verkar alltså vara en fågel som är på flyttning efter att ha tillbringar vintern utomlands.

PILFINK – På samma sätt som för blåmesen så fans det några pilfinkar på ön när stationen startade upp. Men de sågs bara fram till 21 mars. Sedan ha ingen setts förrän idag då en gästade oss en stund på fm.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

21 individer av 12 arter:

Ängspiplärka 3, gärdsmyg 5, järnsparv 2, rödhake 1, rödstjärt 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, ärtsångare 2, gransångare 2, kungsfågel 1, blåmes 1 och bofink 1.

Rödstjärt och blåmes blev nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 913 och i år totalt till 2 195.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Korttidskontroller av två gärdsmygar, fyra rödhakar, en taltrast, tre gransångare och en kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE

Avloppsrensning 4 timmar. Guidning ½ timma.

ÖVRIGT

Första dagen då fågeltillströmningen till nät och burar var starkt begränsad. Det blev därför tid att göra ett nytt försök med avloppsledningarna. Efter byte av packning fick vi lite bättre fart på högtrycksillern. Att köra inifrån var dock ogörligt så vi (jag alltså, medan Matserik assisterade) fick krypa ner i avloppabrunnen och köra därifrån. Efter ett par omtag kunde vi testa och konstara att ledningen till handfatet på toalettet var renst. Till köket var det dock fortsatt stopp. Vi körde en stund till och fick rensat så långt illern nådde men det var tyvärr inte ändra fram. I avsaknad av riktigt rensband provade vi lite anat för att få rensat sista biten men det gick inte så bra. Fortsatt stopp alltså i köksavloppet.  Vi får se om Björn med assistenter kan göra något åt detta under kommande vecka. Annars har Hans efterfrågat bättre högtryckstvätt och längre iller från Fastighetsverket. Vi får se när detta kommer till stånd.

På kvällen fick vi besök av Claes Rydholm, en vän till Johan. Han kom ut med sin båt och fick kaffe och blev lite guidad.

VID DATORN

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *