LÖRDAG 9 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 JUNI 2018

VÄDER
Under morgonen och förmiddagen en lätt beslöjad himmel som solen mestadels bröt igenom. Kl. 14-16 något tätare moln då temperaturen sjönk en knapp grad. Därefter åter mera solsken och som varmast under dagen. Under kvällen bleke på havet i alla riktningar. Min temp +17,0°C kl. 05-06. Max temp +21,7°C kl. 17. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +18,9°C, lufttryck 1 015,3 hPa, vattenstånd 0 cm.
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,3°C, lufttryck 1 015,6 hPa, vattenstånd -16 cm.
14:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +21,2°C, lufttryck 1 015,8 hPa, vattenstånd -12 cm.
20:00: Medelvind lugnt, byvind 1 m/s, +21,2°C, lufttryck 1 013,6 hPa, vattenstånd -14 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:21 och ner 22:03.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 03:30-11:30 (112 nättimmar).
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – En stationär flock på ca 125 ex låg S om ön.
SMÅLOM – Två ad i sommardräkt passerade mot S utanför Klockfotsrevet 07:08.
VATTENRALL – En liten unge fångades på en gräsmatta i fyrområdet och ringmärktes. Dessutom hördes arten som vanligt emellanåt från slånbuskagen på ön.
SMÅTÄRNA – Ett ex slog tillfälligt till på Västudden under morgonen.
TUMLARE – 3 ex i en grupp SO om Nidingen på kvällen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter:
Vattenrall 1, fiskmås 1 och gransångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 46 och i år totalt till 3 506.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Inga idag.
Egna korttidskontroller:
En av öns koltrastungar hade förirrat sig upp till lanterninen i den västra gamla fyren.

UPPDRAGSARBETE
Krattat ihop slaget gräs och kapade kvistar (0,5 tim).

ÖVRIGT
Med Anettes hjälp har jag nu kommit upp i 19 ex av den rödlistade sandmållan i Kausan. De flesta är mycket små och i den rådande torkan kommer nog flera att vissna innan de kan sätta frön.

Stefan kom med 11 nya nattgäster vid middagstid. Det fina vädret lockade dessutom hit 7 privatbåtar med sammanlagt 21 personer. Dessutom kom en båt med en person som kommer att övernatta vid Stora bryggan.

En idealisk kväll för nattfjärilsfångst, vindstilla och ca 20 plusgrader. Ett lakan med tillhörande kvicksilverlampa sattes upp på NV-sidan av 1930 års hus. Det skall bli spännande att se om det blir en bra flygning i natt.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *