SÖNDAG 10 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 JUNI 2018

VÄDER
Halvmulet vid gryningen men kl. 06 mulnade det söderifrån. Från 08-tiden åter uppklarnande och en hel del solsken dock med en del tunna slöjmoln. Vid 14-tiden mulnade det på rejält från väster och från kl. 16 och resten av kvällen regnade det mer eller mindre. Min temp +18,8°C kl. 07. Max temp +21,0°C kl. 15. Under tiden 16:00-24:00 föll det 5 mm regn.

02:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,9°C, lufttryck 1 013,2 hPa, vattenstånd -6 cm.
08:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,9°C, lufttryck 1 011,8 hPa, vattenstånd -11 cm.
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +20,8°C, lufttryck 1 017,2 hPa, vattenstånd -12 cm.
20:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 2 m/s, +17,7°C, lufttryck 1 008,3 hPa, vattenstånd -5 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:04.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 04:15-11:00 (115 nättimmar).
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).
Färg- och metallringsavläsning av rödbenor.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – 4 ex hittades stående på Klockfotsrevet tillsammans med ca 25 storskarvar.
SKÄRSNÄPPA – En fjolåring (2K) i sommardräkt höll till på tångvallen längst in i Kausan vid 07-tiden.
TORNSEGLARE – Ett ex passerade över fyrområdet under förmiddagen.
HUSSVALA – Det verkar som flera ungar kläcktes samtidigt idag, eftersom inte mindre än 12 kläckta äggskalshalvor hittades på marken nedanför de konstgjorda bona ovan fågelstationens vindsfönster.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Trots rejäl insats med nät och burar blev det ingen nymärkning idag.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 46 och i år totalt till 3 506.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En rödbena märkt i Båtafjorden, Värö som en häckande 2K+ 12 maj 2008 avlästes med tubkikare.
Egna långtidskontroller:
7 rödbenor avlästes med tubkikare. Den äldsta märktes som 2K+ 29 juni 2005 (minst 14 år), den näst äldsta märktes som dununge 17 juli 2005 (13 år). En märktes som 2K+ våren 2017. Övriga 4 märktes
som 2K+ (3 ex) och dununge (1 ex) sommaren 2016.
Egna korttidskontroller:
Tre 2K+ rödbenor (avlästes med tubkikare) och en lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Idag har jag ägnat mig åt närmare studier av öns rödbenor. Vi har ju ringmärkt många av de häckande exemplaren under senare år och dessutom försett dem med färgringskombinationer. Eftersom man därför kan känna igen nästan alla individuellt, så var det ganska lätt att uppskatta antalet individer. Bara mellan Stora bryggan via Västudden till nordstranden N om fågelstationen varnade 16 rödbenor för sina små ungar. Om man antar att båda fåglarna i ett par delar på ungarnas bevakning, så finns det för tillfället åtminstone 8 häckande par på öns västra tredjedel. Även om arten inte häckar lika tätt på resten av ön, så tror jag i alla fall att minst 15 par häckar på Nidingen. Arten har successivt ökat här och före sekelskiftet saknades arten som häckfågel under många år.

I Stefans verksamhet åkte 14 personer iland vid middagstid. Innan det mulnade och började blåsa upp besöktes Nidingen av 4 privatbåtar med sammanlagt 12 personer. Personen som övernattade i sin båt vid Stora bryggan lämnade ön redan tidigt på morgonen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *