FREDAG 8 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 8 JUNI 2018

VÄDER
Helt molnfritt och mycket god sikt. Man såg tydligt bl.a. Tistlarnas fyrtorn och skogen på toppen av Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Min temp +18,5°C kl. 04. Max temp +22,3°C kl. 15. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,8°C, lufttryck 1 015,4 hPa, vattenstånd +1 cm.
08:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,5°C, lufttryck 1 015,6 hPa, vattenstånd -19 cm.
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +21,8°C, lufttryck 1 016,1 hPa, vattenstånd 0 cm.
20:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +21,2°C, lufttryck 1 014,7 hPa, vattenstånd -17 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:21 och ner 22:02.

PERSONAL
Matserik Eriksson, Anette Unger och Uno Unger fram till 13-tiden då Tommy Järås och Dennis Kraft anlände med fågelstationens båt. De två sistnämnda tog med sig Matserik iland vid 18-tiden medan Anette och Uno stannade kvar.

VERKSAMHET
25 nät 03:30-10:30 (175 nättimmar).
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).
Boräkning av trutar och måsar på öns västra halva.
Ansning av gräs i nätgator, vid stenmurar och runt byggnader.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – I samband med trut- och fiskmåsinventeringen stöttes mycket oväntat en hona från ett bo med 9 ägg strax V om Dammen. Ny häckfågelart för Nidingen.
SJÖORRE – Sammanlagt noterades 25 sydsträckande ex fördelade på tre flockar långt ut i väster vid 06:30-tiden. På kvällen räknades ca 85 ex födosökande S om Lillelandsrevet.
TOFSVIPA – Ett ex kom flygande österifrån 13:54 och slog troligen till på Västudden.
SKÄRSNÄPPA – Två ex stod längst ut på Hamnudden vid 12:30-tiden. Den ena var märkt med en flagga BJV ovan tarsen medan den andra var omärkt. Efter en stund flög de över Kausan till en större sten utanför Västudden.
TRETÅIG MÅS – Totalt har vi konstaterat häckning i 40 bon, men tyvärr konstaterades idag att en trähylla med 4 bon på Rissastenens sjömärke nyligen hade rasat ner, så för tillfället är bara 36 bon aktiva.
SMÅTÄRNA – Ett ex fiskade i Kausan under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 3 arter:
Tobisgrissla 1, ladusvala 1 och sädesärla 2.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 43 och i år totalt till 3 503.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Tommy läste av ett 10-tal färgringmärkta silltrutar och några tretåiga måsar.
Tre skärpiplärkor varav den äldsta var 5 år.
Egna korttidskontroller:
En skärsnäppa.

UPPDRAGSARBETE
Dennis körde ca 1,5 timme med trimmern och gjorde då rent gräsytor i nätgator från Torget till Kruthuset. Vidare ansade han bort gräs vid östra grindhålet samt runt Fotogenboden och Kruthuset.

ÖVRIGT
Förutom de obligatoriska kålfjärilarna sågs i fjärilsväg idag även en amiral och en tistelfjäril.

I växtväg kan idag nämnas att ett stort ex av strandkvanne hittades ca 30 m V om Rissastenen och att totalt 5 ex av sandmålla nu är funna i Kausan. Vidare kan noteras att flera plantor av solros och hampa har slagit rot längst in i Kausan, där vi tidigt i våras bl.a. fångade snösparvar i burar som försågs med fågelfrön.

Stefan och Jum hämtade sina 11 nattgäster vid middagstid och dessutom hade vi besök av 3 privatbåtar med sammanlagt 6 personer.

Under eftermiddagen fullföljdes den inventering av trut- resp. fiskmåsbon som påbörjades för ca en vecka sedan. I runda tal häckar i år åtminstone 150 par fiskmåsar, 450 par silltrutar samt på sin höjd 65 par gråtrut och 5 par havstrut.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *